Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заповнення заяви

Заповнення заяви


ЗРАЗОК

ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ ІК-18-БП-18


Додаток 3

до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ )
Форма № 1-КОРО


Дата реєстрації в органі доходів і зборів _________

Номер реєстрації в органі доходів і зборів ________
ЗАЯВА

про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Необхідне позначити знаком "" або ""

+

Юридична особа 

+

Книга обліку розрахункових операцій
Фізична особа – підприємець
Розрахункова книжка
Відокремлений підрозділ

+

Реєстрація


Перереєстрація у зв'язку із


______________________________


1

(зазначити)

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки


ДПІ у Калінінському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області2

Дані щодо суб’єкта господарювання:

найменування або прізвище, ім'я та по батькові


ТОВ «Мета ЛТД» (Іванов Іван Іванович)

податковий номер / серія та номер паспорта*

3
Дані щодо РРО
фіскальний номер

м
DATECS MP-50

одель (модифікація)

заводський номер


МР 50.43


версія програмного забезпечення


DATECS ВМ-10

модель зовнішнього модема**
заводський номер зовнішнього модема**


4
Книгу обліку розрахункових операцій / розрахункову книжку призначено для

використання в господарській одиниці

н
МАГАЗИН

азва господарської одиниці
а
Донецьк-00, Артема, 55
дреса господарської одиниці
найменування органу доходів і зборів за адресою господарської одиниці


ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

Аркуш 1, сторінка 1
2

Продовження додатка 3


5
Документ на право власності або документ, що дає право на розміщення об’єкта, де буде використовуватись книга обліку розрахункових операцій
1/155 Дата / / Строк дії з / / до / /
податковий номер / серія та номер паспорта* орендодавцянайменування або прізвище, ім'я та по батькові орендодавця


ТОВ «Зірка»

6

Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
номер книги обліку розрахункових операцій,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю книги

обліку розрахункових операцій
кількість аркушів ___________________

номер розрахункової книжки,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю

розрахункової книжки
кількість аркушів 150


7


До заяви додається: _______________________________________________

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною
8


Іванов І.І. ________________ "01" жовтня 2013 року

(прізвище та ініціали) (підпис)

М. П.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Аркуш 1, сторінка 2


3

Продовження додатка 3

9
Дані про розгляд заяви та реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки (заповнюються службовими особами органу доходів і зборів)Результати обробки заяви


Прийнято рішення про реєстрацію Відмовлено в реєстрації

Причина відмови в реєстрації ___________________________________________

Посадова особа органу доходів і зборів

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

Дані про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій

Фіскальний номер

Дата реєстрації "____" ____________ 20___ року

Дані про реєстрацію розрахункової книжки

Номер
Дата реєстрації "____" ____________ 20__ року

Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи Міндоходів України

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)
Аркуш 2, сторінка 1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджую : затверджую
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Додаток 15 до наказу удмс 06. 02. 2014 №12 технологічнна картка адміністративної послуги
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових...
Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Заповнення заяви

Заповнення заяви

Заповнення заяви
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Інструкція про порядок заповнення Заяви про призначення житлової субсидії
Субсидія не призначається якщо

Примірний зразок заповнення заяви
Стз (реєстраційний номер стз s/128/Z/00), з причини зміни місцезнаходження юридичної особи, якій надано цей дозвіл). У зв'язку з...

Зразок заповнення бланків заяви та декларації
Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт