Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива

Примірник № заява про відкриття документарного акредитиваПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»

вул. Велика Житомирська, 20

м. Київ 01601, Україна

SWIFT-код: PECOUAUK

PJSC “Petrocommerce -Ukraine Bank”

20, Velyka Zhytomyrska str., Kyiv 01601, Ukraine

SWIFT-code: PECOUAUK

0408008Примірник № __
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА /
LETTER OF CREDIT APPLICATION № __
__.__.20__


Просимо відкрити документарний акредитив згідно з Контрактом _____ № _____ від __.__.20__р., копію якого додаємо до цієї заяви, на наступних умовах / Please issue documentary letter of credit according to the Сontract ________ № ______ dated __.__.20__ the copy of which is attached to this application as per the following conditions:
* заява заповнюється латинськими літерами

40A: Вид документарного акредитива /Letter of credit type (вибрати необхідну(-і) опцію(-ї)):

безвідкличний/трансферабельний/резервний/

irrevocable

transferable

stand-by50: Наказодавець / Applicant

(зазначити назву та місцезнаходження):

59: Бенефіціар / Beneficiary

(зазначити назву, місцезнаходження та номер рахунку (у разі необхідності)):31D: Строк дії акредитиву / Letter of credit validity (вибрати одну із опцій та зазначити або кількість днів строку дії акредитиву, або конкректну дату закінчення акредитиву):

31D: Місце закінчення акредитиву / Letter of credit place of

expiry (зазначити країну, місто та назву банку (у разі необхідності)):


___________ днів з дати відкриття акредитиву/days from letter of credit issuing date

___.___.20____
32B: Сума та валюта акредитива / Letter of credit amount

and currency:

39: Відхилення в сумі акредитиву / Tolerance

(вибрати одну з опцій):

Cума/Amount (цифрами та прописом):


Валюта/Currency (код): макс./max  +/- 5%  +/-10%  інше/other:____

41: Виконуючий банк / Available with (обрати одну із опцій та зазначити, де необхідно):
ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна»/

PJSC “Petrocommerce - Ukraine Bank”Підтверджуючий банк /

Сonfirming bankБанк Бенефіціара,

зазначений в полі

57/Beneficiary’s bank mentioned in field 57Інший /Other (зазначити назву, місцезнаходження та SWIFT-код): _____________41: Спосіб виконання акредитиву / Available by (обрати одну із опцій):
Платіж за пред’яв-ленням документів/

Платіж з

розстрочкою/


Акцепт трат/


Негоціація/


Змішаний платіж/

By payment

Deferred payment

Acceptance

Negotiation

Mixed payment


42M: Деталі змішаного платежу / Mixed payment details (заповнюється у разі вибору опції «Змішаний платіж» в полі 41):

42P: Деталі розстрочки платежу / Deferred payment details (заповнюється у разі вибору опції «Платіж з розстрочкою» в полі 41, необхідно обрати одну з опцій):


Зазначити кількість днів відстрочення платежу та подію

/дату, з якої починається відлік:
_______ днів з/days from _______

________________________________
Зазначити дату платежу:
___.___.20___43P: Часткові відвантаження /Partial shipments (обрати одну

із опцій):

43T: Перевантаження / Transshipment (обрати одну із опцій):Дозволені/

Allowed
Заборонені/

Prohibited
Дозволені/

Allowed
Заборонені/

Prohibited44A: Місце відправлення, навантаження /Place of taking in charge, place of receipt (зазначити місто або детальну адресу та країну):

44В: Місце призначення товару / Place of final destination (зазначити місто або детальну адресу та країну):
44F: Порт завантаження або аеропорт відправлення / Port of loading or airport of departure (зазначити порт/аеропорт та країну):

44E: Порт розвантаження або аеропорт призначення / Port of discharge or airport of destination (зазначити порт/аеропорт та країну):

44: Остання дата для відвантаження або період для відвантаження / Latest date of shipment or period for shipment (обрати одну із опцій та зазначити або дату, або кількість днів) ____.___.20___

 _____ днів з дати відкриття акредитиву/ from letter of credit issuing date

 _____ днів з дати _______ / days from ________
45А: Опис товарів та/або послуг / Description of goods and/or services (зазначити назву товарів та/або послуг, реквізити контракту, укладеного між Наказодавцем та Бенефіціаром, умови постачання відповідно до Incoterms та посилання на редакцію Incoterms):

Опис товару та/або послуг/ Description of goods and/or services:
Реквізити контракту/

Contract details:
Умови постачання/

Delivery terms:
46A: Необхідні документи / Documents required

(обрати необхідне та/або доповнити перелік документів виходячи із умов контракту)

Кількість/Quantity


Вимоги до оформлення та інформаційного змісту документів/Requirements as to documents issuance and data content

Оригінал/

Original


Копія /

Copy
Комерційний інвойс / Commercial invoice

Транспортний документ / Transport document (обрати один із нижченаведених транспортних документів):
Повний комплект коносаментів / Full set of bill of lading


Обрати та зазначити:

 Вантажоотримувач/ Consignee (назва та адреса): ____________________________________
 Cторона, що повідомляється /Notify party (назва та адреса): __________________________
 Виписаний наказу / to the order of (назва, адреса):________________________________

 Виписаний на пред’явника / to the order

 З бланковим індосаментом / endorsed in blank

------------------------------------------------------------

 З відміткою "фрахт попередньо сплачений" / marked "freight prepaid"
 З відміткою "фрахт сплачується в пункті призначення" / marked "freight payable at destination"

------------------------------------------------------------
 інше/other: ________________________Повний комплект мультимодальних транспортних документів /


Full set of multimodal transport documents

Міжнародна транспортная накладная (CMR) / International consignment note (CMR)
Авіанакладна / Airway Bill
Залізнична накладна / Railway Bill

Інші документи / Other documents (зазначити):
47A: Додаткові умови / Additional conditions (зазначити додаткові умови акредитиву):71B: Комісії / Charges (обрати необхідні опції та зазначити):

Сплачує Наказодавець/

For Applicant’s account

Сплачує Бенефіціар/

For Beneficiary’s account

Комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» / Charges of PJSC “Petrocommerce - Ukraine Bank”
Комісії Підтверджуючого банку / Confirming bank’s charges
Комісії банка Бенефіціара, зазначеного в полі 57 / Charges of Beneficiary’s bank mentioned in field 57
Інші комісії / Other charges:

__________________________________________


48: Період для представлення документів /Period for documents presentation (обрати та зазначити, де необхідно, клькість днів та подію, від якої буде відліковуватися цей період)


 Впродовж ______ днів з дня відвантаження, але в межах строку дії акредитиву/

Within ______ days from shipment date, but within letter of credit validity.
 Впродовж ______ днів з дня ___________, але в межах строку дії акредитиву/

Within _____ days from _____________, but within letter of credit validity.
 В межах строку дії акредитиву/

Within letter of credit validity.


49: Інструкції щодо підтвердження / Confirmation instructions (обрати одну із опцій):

Підтверджуючий банк / Confiming bank (зазначити назву, місцезнаходження та SWIFT-code):


Підтверджений/

ConfirmedНепідтверджений/

Without confirmationМоже бути підтвердженим/

May add

57: Авізувати акредитив Бенефіціару через (Банк Бенефіціара) /Advise through (Beneficiarys bank) (зазначити назву, місцезнаходження та SWIFT-code):
40E: Правила, яким підпорядковується акредитив / Applicable rules (обрати один із варіантів):


 Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (УПДА), публікація МТП № 600, 2007 року /

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication № 600, 2007 Revision.
 Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (УПДА), публікація МТП № 500, Париж, 1993 року /

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication № 500, 1993 Revision
 Інше/Other _________________________________________________________________________________________________________ .Цим, ми уповноважуємо ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» / Hereby we authorize PJSC “Petrocommerce -Ukraine Bank”:Відкрити акредитив, повністю забезпечений грошовими коштами на блок-рахунку № 2602_______, відкритому в ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» / To issue letter of credit fully covered by cash on account № 2602_______ held with PJSC “Petrocommerce -Ukraine Bank” .Відкрити акредитив в рамках встановленого кредитного ліміту. / To issue letter of credit within established credit limit.Списати кошти, розміщені на рахунку № 2602________ з метою здійснення платежу за акредитивом./ To debit our cash cover account № 2602_____________ in order to make a payment under letter of credit..

Утримати комісійну винагороду ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та інших банків, які братимуть участь в обслуговуванні акредитива (в т.ч. у випадках, коли комісії сплачуються за рахунок Бенефіціара, але з будь-яких причин не можуть бути утримані з останнього), з нашого поточного рахунку № 2600___________. / To debit our current account № 2600 _______ for amounts of charges of PJSC “Petrocommerce -Ukraine Bank” as well as charges of other banks involved in the letter of credit (even when such charges to be borne by the Beneficiary but due to some reasons could not be collected from the latest).
У разі технічної неможливості відкрити акредитив напряму через Банк Бенефіціара, зазначений в полі 57, просимо надіслати акредитив через банк ________________ (зазначити назву, місцезнаходження та SWIFT-код) для його подальшої передачі Банку Бенефіціара. / In case there is no opportunity to issue the letter of credit directly through the Beneficiary’s bank mentioned in field 57, please send the LC through ________ for its further advising to the Beneficiary’s bank.
У разі технічної неможливості відкрити акредитив напряму через Банк Бенефіціара, зазначений в полі 57, уповноважуємо на свій власний розсуд обрати банк, через який акредитив буде авізовано Банку Бенефіціара. / In case there is no opportunity to issue letter of credit directly through the Beneficiary’s bank mentioned in field 57, we authorize you to choose by yourself the bank through which the letter of credit will be advised to the Beneficiary’s bank.


Уповноважені особи Наказодавця/Applicants authorized persons:

________________________ _________________ ________________________ м.п./stamp

(посада/position) (підпис/signature) (ПІП/Fist and last name)
________________________ _________________ ________________________

(посада/position) (підпис/signature) (ПІП/Fist and last name)


Відділ торгового фінансування:
П.І.П: __________________________

Відкрито документарний акредитивДата: ___.___.____20 р.
підпис: ________________________

Штамп:

Уповноважені особи Наказодавця/Applicant’s authorized persons:
_________________ __________________

(підпис/signature) (підпис/signature)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Заява про відкриття документарного акредитива»
З метою правильного заповнення «Заяви про відкриття документарного акредитива» просимо прийняти до уваги наступну інформацію

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових...
Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Правила оформлення І ведення особових справ осіб рядового І начальницького...
Особові справи осіб рядового І начальницького складу в органах І підрозділах цивільного захисту оформлюються І ведуться кадровими...

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах
Депозитарна установа пат кб "приватбанк" Ліцензія серія ае №263148 від 12. 06. 2013р

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній...
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Ярлик розписк а примірник одержувача пачки документів ” ”
Назва

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Зразок позовної заяви про встановлення фактів постійного проживання...
Після його смерті відкрилася спадщина квартира за вказаною адресою, інше нерухоме майно, а саме

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт