Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Анкета вступника (власноруч заповнена вступником І засвідчена підрозділом роботи з персоналом)

Анкета вступника (власноруч заповнена вступником І засвідчена підрозділом роботи з персоналом)Додаток 1

до наказу ДСНС України

29.12.2014 № 761
ПЕРЕЛІК

документів, що повинні бути залучені до особової справи вступника до вищого навчального закладу цивільного захисту
на денну форму навчання:

 1. заява (рапорт) про зарахування кандидатом на вступ;

 2. автобіографія;

 3. анкета вступника (власноруч заповнена вступником і засвідчена підрозділом роботи з персоналом);

 4. анкета вступника з результатами професійно-психологічного відбору, атестаційний лист (для осіб рядового і начальницького складу);

 5. висновок про направлення на навчання до ВНЗ ЦЗ;

 6. картка медичного огляду вступника до ВНЗ ЦЗ;

 7. медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о);

 8. довідка про відсутність чи наявність судимості;

 9. копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка або посвідчення про приписку;

 10. копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

 11. копії інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання;

 12. характеристику з останнього місця роботи (навчання) або військової служби (для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту), за наявності;

 13. шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка - для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які вступають на денну та заочну форми навчання);

на заочну форму навчання:

 1. атестаційний лист (для осіб рядового і начальницького складу);

 2. висновок про направлення на навчання до ВНЗ ЦЗ.


Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають до підрозділу роботи з персоналом (після отримання результатів) сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (або його копію) з кількістю балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі до ВНЗ ЦЗ.

Усі копії засвідчуються з оригіналів документів у підрозділі роботи з персоналом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________

(посада, спеціальне звання, прізвище,

___________________________

ім’я, по батькові керівника ___________________________

органу або підрозділу цивільного захисту)
“ ____” __________20__ року
В И С Н О В О К

про направлення на навчання до вищого навчального

закладу цивільного захисту
(прізвище, ім’я та по батькові вступника в родовому відмінку)
1. Результати вивчення вступника _______________________________________

(посада, спеціальне

____________________________________________________________________ звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка проводила попереднє вивчення)
2. Висновок про придатність вступника до навчання у вищому навчальному закладі цивільного захисту та результати його професійно-психологічного відбору______________________________________________________________

(назва медичного закладу, дата медогляду, № документів, результати)

_______________________________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім’я, по батькові працівника підрозділу роботи з персоналом)
3. Інформація про наявність (відсутність) судимості _______________________
____________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім’я, по батькові працівника підрозділу роботи з персоналом)
4. Висновок за результатами попереднього вивчення вступника ____________________________________________________________________

(направити на навчання із зазначенням вищого навчального закладу цивільного захисту)

________________________________________________________________________________
__________________________________ ____________ ________________________

(начальник підрозділу роботи з персоналом) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
”_____” ___________ 20__ року

КАРТКА №


медичного огляду вступника

до вищого навчального закладу цивільного захисту 1. Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________
 1. Рік народження_______________ 3. Освіта_______________________________


4. Постійне місце проживання _____________________________________________

__________________________________________________________________________


МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД


Види досліджень

Попередній

Остаточний
1

2

3
5. Скарги та анамнез


6. Перенесені захворювання, травми


7. Дані рентгенобстеження та висновок фтизіатра


8. Дані лабораторних обстежень (кров, сеча тощо)


9. Дані антропометрії і хірургічного обстеження


Зріст


Вага


Окружність грудей


Спірометрія


Динамометрія станова


Динамометрія ручна


Права кисть


Ліва кисть


Загальний фізичний розвиток


Покрив тіла


Лімфатичні вузли


М’язова система


Кісткова система та суглоби


Периферичні судини


Сечостатева система


Анус та пряма кишка


Діагноз


Висновок


Дата і підпис хірурга


10. Дані обстеження

внутрішніх органів


Вгодованість


Ендокринна система


1

2

3
Серце: межі


Тони


Ритм


Функціональна проба

У спокої сидячи

Після 15 присідань

Через 2 хвилини

У спокої сидячи

Після 15 присідань

Через 2 хвилини
Пульс


А/Т


Органи дихання


Органи травлення


Печінка


Селезінка


Нирки


Діагноз


Висновок


Дата і підпис терапевта


11. Дані обстеження

нервової системи


Черепно-мозкові нерви


Рухова сфера


Рефлекси


Чутливість


Вегетативна нервова система


Діагноз


Висновок


Дата і підпис невропатолога


12. Дані дерматовенерологічного обстеження


Діагноз


Висновок


Дата і підпис дерматолога


13. Дані обстеження органа зору


Відчуття кольорів


Гострота зору без корекції


Правого ока


Лівого ока


Гострота зору з корекцією


Правого ока


Лівого ока


Рефракція скіаскопічна


Правого ока


Лівого ока


Бінокулярний зір


Найближча точка ясного зору


Правого ока


Лівого ока


Слізні шляхи


Повіки та кон’юнктива


Положення і рухливість очних яблук


Зіниці та їх реакція


Оптичні середовища


1

2

3
Правого ока


Лівого ока


Діагноз


Висновок


Дата і підпис офтальмолога


14. Дані обстеження ЛОР-органів


Зів, гортань


Дефекти мови


Носове дихання


Справа


Зліва


Нюх


Справа


Зліва


Гострота слуху на шепіт


Справа


Зліва


Барофункція вуха


Справа


Зліва


Функція вестибулярного апарату (подвійний дослід з обертанням)


Діагноз


Висновок


Дата і підпис отоларинголога


15. Дані обстеження зубів та порожнини рота


Прикус


Слизові порожнини рота


Ясна


Зуби


Діагноз


Висновок


Дата і підпис стоматолога


16. Дані обстеження психічного стану та наркологічного обстеження


Діагноз


Висновок


Дата і підпис психіатра


17. Дані психофізіологічного обстеження


Показник успішності та комбінація психофізіологічних показників


Висновок


Дата і підпис лікаря-психофізіологаВисновок______________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

ДІАГНОЗ___________________________

____________________________________

____________________________________
М П

Начальник лікарсько-експертної

комісії _____________________________

___________________________________

(назва територіального органу, підрозділу ДСНС України)

_______________________________

(підпис)

“_____” __________________ року


Постанова № ________ тимчасової лікарсько-експертної комісії___________

_________________________________________

_________________________________________

ДІАГНОЗ___________________________

____________________________________

____________________________________
М П

Начальник тимчасової лікарсько-експертної комісії __________________

__________________________________

(назва вищого навчального закладу цивільного захисту)

_______________________________________

(підпис)

Секретар __________________________

(підпис)
“_____” __________________ року


РЕКОМЕНДАЦІЯ
________________________________________________________________________________________________________________________

(назва органу або підрозділу цивільного захисту)

Для вступу до магістратури ____________________________________________

____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу цивільного захисту)
Навчання за ______________________________ формою, спеціальністю ______________________
і спеціалізацією ____________________________________________________________________________

Спеціальне звання ________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження _______________________________________________

____________________________________________________________________,

який (яка) обіймає посаду _____________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________________________________


Має стаж роботи ___________________________________________________________________________
і зарахований (а) до кадрового резерву для призначення на вищу посаду

____________________________________________________________________

Після успішного закінчення магістратури ______________________________________________

(назва вищого навчального закладу цивільного захисту)

випускника буде призначено на посаду _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(указати, на яку конкретно посаду буде призначено випускника)
Керівник органу, підрозділу, який дає рекомендацію

____________________________________ Погоджено

(посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові) _____________________________________________

(керівник органу (підрозділу) за місцем персонального розподілу

____________________________________ _____________________________________________

випускника)

М П М П

____________________________________ _____________________________________________ (підпис) (підпис)

Дата _____________________ Дата _____________________поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Заповнена анкета
Заповнена анкета (обов'язково вказувати особистий мобільний телефон) необхідні для оформлення будь-якого туру

1. заповнена анкета
...

Керівництво підрозділом
Відділ головного конструктора є самостійним структурним підрозділом підприємства

Анкета запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має...
Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена друкованими літерами англійською або французською...

Подача документів на німецьку візу
Заповнена анкета (обов'язково вказувати особистий мобільний телефон) необхідні для оформлення будь-якого туру. Anketa

1. заповнена анкета
Увага! Якщо проводилася заміна закордонного паспорта, у внутрішньому паспорті повинна стояти печатка про анулювання старого закордонного...

1. заповнена анкета anketa
Кольорові фотографії (1шт розміром 3,5 Х 4,5, зроблене протягом останніх 3 місяців, повинно бути велике обличчя на світлому фоні,...

Розпорядження
Затвердити план роботи з персоналом районної державної адміністрації на 2017 рік (додається)

Державний стандарт
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання старшого...
Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача

Затверджую
Мета додаткового вступного випробування полягає в комплексній оцінці вступника у відповідності знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним...

Регламент роботи підготовчих курсів визначається вищим навчальним закладом
Підготовчі курси є структурними підрозділом вищого навчального закладу І створюються згідно з Законом України про освіту. Організовується...

Анкета відомостей про пенсіонера
Увага! Анкета заповнюється українською мовою, ручкою, великими, друкованими літерами

Анкета клієнта-фізичної особи (в т ч. анкета резидентності)

Анкета туриста
Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері, обов'язково заповнити всі пункти)

Керівництво відділу
Відділ охорони навколишнього середовища є самостійним структурним підрозділом підприємства

Анкета учасника «форум енергоощадності»
Львів, Стрийський парк, 14, 2-поверх) Початок роботи Контактної біржі 03 о 15: 00 (реєстрація з 14: 30)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт