Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013Шановні члени ПАРД!
Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 року № 819), депозитарної діяльності (Рішення НКЦПФР від 21.05.2013 року № 862), зокрема, змінено перелік документів, які подаються до Комісії при зміні даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності.
Розглянемо деякі випадки можливих змін у даних ліцензіата.

Так, у разі виникнення відповідних змін ліцензіат зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:
1. При зміні керівника професійного учасника необхідно надати:

1. Довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (форма довідки – додаток 13 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817). Дана довідка подається щодо звільнення попереднього керівника та призначення нового.

2. Анкету щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (форма анкети – додаток 4 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817). Анкета заповнюється щодо новопризначеного керівника професійного учасника.

Вказана анкета банками не надається.

3. Довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (форма анкети – додаток 10 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817).

4. Відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності (форма довідки – додаток 14 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817) – даний документ подається лише у випадку, якщо відомості про керівника професійного учасника були відображені у відповідній довідці при отриманні ліцензії.

Якщо ліцензіат є депозитарною установою, то додатково подаються зміни до штатного розпису ліцензіата.
2. При зміні особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (банками відповідна інформація не подається) необхідно надати:

1. Інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата.

2. Інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім власника заявника та керівника заявника).
Відповідно Ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі (Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 року № 819) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;
Відповідно до Ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності (Рішення НКЦПФР від 21.05.2013 року № 862) необхідно подати інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата.

Надати копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника, після його отримання;
3. Анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії (форма анкети – додаток 4 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817). Анкета заповнюється щодо новопризначеного головного бухгалтера професійного учасника.
3. При зміні прямого власника професійного учасника (подається для ліцензіатів, створених у формі акціонерних товариств - при зміні власників, що володіють часткою у статутному капіталі ліцензіата у розмірі 5 і більше відсотків; для ліцензіатів, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю – при зміні всіх власників, незалежно від розміру частки у ліцензіаті) необхідно надати:
1. Нотаріально засвідчену копію змін до статуту або нову редакцію статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення їх державної реєстрації .

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

Вказані документи подаються у разі, якщо внаслідок зміни прямого власника професійного учасника були внесені відповідні зміни до статуту/рішення уповноваженого органу (якщо професійний учасник діє на підставі модельного статуту).

2. Довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами (форма довідки – додаток 11 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817).

Довідка подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації.

Довідка подається при зміні власника, що володіє 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата).

3. Довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині розділу I "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3 та таблиці 6), яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)) (форма довідки – додаток 9 до Порядку та умов видачі ліцензії, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817).
Зверніть увагу!

Щодо необхідності повідомлення Комісії про зміни до внутрішніх документів професійного учасника, що додавались до заяви на видачу ліцензії
Ліцензійними умовами провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 року № 819), депозитарної діяльності (Рішення НКЦПФР від 21.05.2013 року № 862) передбачені вимоги щодо необхідності повідомлення Комісії про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

При цьому, п. 9 розд. ІІІ Ліцензійних умов здійснення діяльності торгівлі цінними паперами, п. 9 розд. ІV Ліцензійних умов здійснення депозитарної діяльності містить виключний перелік документів, які необхідно подати до Комісії при виникненні відповідних змін.

У вказаному переліку документів відсутні дані про зміни до внутрішніх документів професійного учасника, що додавались до заяви про видачу ліцензії.

Таким чином, професійний учасник не зобов’язаний подавати до відділу ліцензування Комісії згідно Ліцензійних умов інформацію про зміни до внутрішніх документів професійного учасника, що додавались до заяви про видачу ліцензії.
Разом з тим, дана інформація подається професійним учасником (крім банку) до Комісії до Реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів протягом 10 робочих днів з дати виникнення змін згідно рішення ДКЦПФР від 14.07.2004 року № 296.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ I. Загальні положення
Порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності,...

Увага! Даний тип договору передбачає як поєднання в одному договорі...
Діяльність з управління цінними паперами діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом...

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

1. Порядок исправления ошибок в декларации по прибыли. Про подання...
Відповідно до пункту 153. 8 статті 153 Податкового кодексу України прибуток від операції з торгівлі у 2013 році цінними паперами,...

Щодо погодження (реєстрації) професійними учасниками внутрішніх документів...
Н професійний учасник (торговець цінними паперами, депозитарна установа) погоджувати в Національній комісії з цінних паперів та фондового...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Наказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Н а к а з
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Примітка: Визначене курсивом та підкреслене – пропонується до внесення; Закреслене – пропонується до вилучення з тексту

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров’я україни вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, e-mail

Закону України "Про природні монополії", статті 6
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ...

Суми податкового зобов'язання з податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами
В период декларирования доходов граждан Центры обслуживания плательщиков будут работать с 00 до 20. 00, субота с 00 до 16. 00. Для...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт