Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої (сплаченої) до бюджету суми військового збору

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої (сплаченої) до бюджету суми військового збору

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої (сплаченої) до бюджету суми військового збору
Пунктом 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України передбачено, що неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Податкового кодексу України.

Відповідно до п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених Податковим кодексом України строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня, визначена п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу України).

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Статтею 163 прим. 4 Кодексу про адміністративні правопорушення неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, – тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян-суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відтак, у разі самостійного виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) суми військового збору, що збільшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність у вигляді штрафу, пені та адміністративна відповідальність.

Однак, якщо виправлення помилки зменшує суми податкових зобов’язань, то до податкових агентів застосовується відповідальність лише у вигляді штрафу.
Зміни в процедурі реєстрації заявників в АЦСК ІДД ДФС за довіреністю
Для протидії шахрайству та захисту законних інтересів заявників з 30 жовтня 2015 року для отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) представництво юридичних осіб (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності), фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в Акредитованому центрі сертифікації ключів ІДД ДФС здійснюватиметься особисто або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально. Зазначена довіреність повинна бути оформлена на номерному бланку суворої звітності.

Звертаємо увагу, що у нотаріально посвідченій довіреності необхідно надати представнику відповідні повноваження для отримання послуг ЕЦП (подання до АЦСК ІДД ДФС реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника, блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів тощо). Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання послуг ЕЦП.

Просимо поставитися з розумінням до змін в обслуговуванні клієнтів.

Понад 4,6 тисяч осіб перевірили відповідно до закону «Про очищення влади»


За інформацією Головного управління ДФС у Тернопільській області, на сьогодні проведено 4655 перевірок достовірності відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, які підлягають перевірці відповідно до Закону України «Про очищення влади». Перевірки здійснювались за спеціальним алгоритмом, який дозволяє виявляти недостовірність вказаних у декларації відомостей про наявність у суб’єктів декларування майна (майнових прав), а також невідповідність вартості майна (майнових прав), набутого за час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

За результатами таких перевірок у 4615 декларантів правдивість наданих відомостей підтвердилась, у 40 – виявлено недостовірність чи невідповідність даних. Відповідні висновки перевірок направлено запитувачам та Мінюсту.

Загалом з початку року до підрозділів ДФС у Тернопільській області надійшло 6561 запит на проведення перевірок достовірності відомостей, передбачених Законом України «Про очищення влади».

Варто нагадати, що відповідно до Закону України  «Про очищення влади» (частина третя статті 1, частина восьма статті 3), особа, яка вказала недостовірні відомості щодо набутого майна та не змогла пояснити його походження, позбавляється на 10-річний термін права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Порядок отримання дозволу для здійснення митної брокерської діяльності
Відповідно до частини першої ст. 404 Митного кодексу України до видів діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів, належить, зокрема, митна брокерська діяльність. На провадження зазначеного виду діяльності центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, надається дозвіл.

Наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 р. № 693 (далі – Наказ № 693), затверджено Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею (далі – Порядок № 693); форму заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності; форму заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності; форму Витягу з реєстру митних брокерів.

Відповідно до п. 3 розд. І Порядку № 693 з метою провадження митної брокерської діяльності підприємства повинні отримати дозвіл на провадження митної брокерської діяльності (далі – Дозвіл), що надається Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) та Адміністрацією Державної прикордонної служби України (далі – Адміністрація Держприкордонслужби) відповідно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі – Заява про надання/переоформлення Дозволу), за формою, затвердженою Наказом № 693.

Прийняття рішення про надання, переоформлення Дозволу спільною групою, створеною відповідно до наказу ДФС та Адміністрації Держприкордонслужби (далі – спільна група), та внесення відповідної інформації до реєстру митних брокерів здійснюється протягом 20 робочих днів з дня надходження до ДФС Заяви про надання/переоформлення Дозволу.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання Дозволу Витяг з реєстру митних брокерів надається підприємству за затвердженою формою.

З метою отримання та переоформлення Дозволу підприємство надсилає на адресу ДФС (04655, м. Київ, Львівська площа, 8) засобами поштового зв’язку або нарочно Заяву про надання/переоформлення Дозволу, яка заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4 та засвідчується підписом керівника підприємства або громадянина-підприємця та печаткою (за наявності).     

Пунктом 4 розд. І Порядку № 693 встановлено наступне:

- підприємство, якому надано Дозвіл, включається до реєстру митних брокерів;

- дія Дозволу, наданого підприємству, поширюється на всі його відокремлені підрозділи;

- право використання Дозволу не може передаватись іншій особі.
Сплата платежу (без ПДВ) за оренду державного майна: приклад заповнення поля "Призначення платежу" розрахункового документа
Відповідно до п. 6 Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666, під час сплати платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою-підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів класифікацій доходів бюджету 22080200, 22080300) поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:


*

;

;

*22080200*00000000*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

;

;

;

*22080300*00000000*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080200*00000000*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080300*00000000*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

1

2

3

4

5

6

7


1 – службовий код ("*");

2 – не заповнюється;

3 – не заповнюється;

4 – 22080200, 22080300 - коди класифікації доходів бюджету;

00000000 – код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря – юридичної особи, 3333333333 – реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря – фізичної особи-підприємця або АА111111 – серія та номер паспорта громадянина України орендаря – фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

№ 150 – номер договору оренди;

05.07.2013. – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (види орендної плати: 1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток);

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.
Суми заробітної плати учнів та слухачів навчальних закладів при проходженні ними виробничої практики є базою для нарахування єдиного внеску
Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців та працівників є суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон № 108) та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до пунктів 7 та 8 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992 (далі – Порядок), учні, слухачі навчальних закладів, які згідно з договором, укладеним між професійно-технічним навчальним закладом та підприємством, проходять виробничу практику та виробниче навчання на підприємстві, не включаються до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства.

При цьому всі організаційні моменти проходження виробничої практики та виробничого навчання в кожному конкретному випадку визначаються положеннями договору, укладеного навчальним закладом і підприємством.

Згідно з п. 10 Порядку з моменту розподілу учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та обов’язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню на однакових умовах з відповідними працівниками підприємства.

Також п. 17 Порядку встановлено, що за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Якщо в період стажування зазначена вище особа виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, до якого не включено виплати, які виплачує підприємство стажисту (практиканту) за виконання ним у період стажування професійних робіт.

Отже, суми заробітної плати, які виплачує підприємство учням та слухачам навчальних закладів при проходженні ними виробничої практики, є базою для нарахування єдиного внеску і єдиний внесок у цьому випадку нараховує підприємство.
Віталія Думу призначено на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС в області
29 жовтня 2015 року на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області, який координує роботу підрозділів податкової міліції призначено полковника податкової міліції Думу Віталія Романовича.

Віталій Дума народився 12 березня 1970 року в с. Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області.

Закінчив державний університет "Львівська політехніка", Львівську комерційну академію та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У правоохоронних органах з 1995 року, проходив службу на оперативних та керівних посадах у органах внутрішніх справ та податкової міліції.

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України та Почесною Грамотою Міністерства внутрішніх справ України.

Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету...
Суми на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету м. Суми на наступні за плановим два...

Звітність
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого...

Звітність
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого...

Станичани підтримали українську армію 1,8 мільйонами гривень
Станично-Луганській одпі, сплатили 1 млн. 840 тис грн військового збору. Свій вклад до держбюджету також зробили Біловодське та Міловське...

На часі, надходить дуже багато запитань, особливо щодо відображення військового збору
Перше. До завершення кампанії Декларування – 2016 залишився тиждень з невеликим. І я закликаю громадян – декларантів та осіб, що...

«Відповіді на ваші запитання: пдфо, військовий збір, єсв»
Сьогодні я І моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового...

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів...

Володимира Юрійовича Жавріда Доходи фізичних осіб в сільському господарстві...
Заробітна плата та прирівняні до неї виплати та винагороди за цивільно-правовими договорами. Тут відповідальним за сплату платежів...

На Харківщині громадяни вже задекларували 249 млн грн доходів
Саме таку суму доходів, отриманих у 2016 році, задекларували 2510 мешканців Слобожанщини від початку Кампанії декларування. При цьому...

Підприємці сплатили 4,7 мільйонів гривень на армію (Скадовська одпі)
За 6 місяців поточного року надходження військового збору склали 4,7 мільйонів гривень

Або документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого)...
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

На потреби армії платники Харківської одпі сплатили майже 9 млн гривень військового збору
Про це повідомив начальник Харківської одпі гу дфс у Харківській області Артур Праскурін

Доповідь “ Про стан військового обліку у Дарницькому районі міста Києва
Дарницького районного у м. Києві військового комісаріату було проведено перевірку (звірку) стану військового обліку в органах місцевого...

Щодо врахування періоду мобілізації І середнього заробітку при розрахунку відпускних
Міндоходів. Однак суттєвих змін ані форма авансового звіту, ані порядок його заповнення не зазнали. Просто в їх тексті було виправлено...

Методичні рекомендації щодо ведення військового обліку та бронювання...
Перелік керівних документів, які визначають порядок ведення військового обліку І бронювання на підприємствах, в установах, організаціях...

Ірина Роєнко, приватний нотаріус Луганського міського нотаріального...
Технічні помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична помилка), що були допущені під час державної реєстрації прав та їх...

Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на...
Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем'єр-міністра України 3 серпня...

План проведення семінарів та практикумів (тренінгів) із платниками податків на жовтень 2017 року
Рентна плата та екологічний податок: типові помилки при складанні податкової звітностіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт