Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

31.10.2012412

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок перевірки фактичного проживання громадян в гуртожитках, що є об’єктами права власності територіальної громади м. Запоріжжя
1. Це Положення розроблено на виконання вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі – Закон України) та рішення Запорізької міської ради від 25.07.2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових приміщень гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, у власність громадян».

2. Фактичне проживання громадян в гуртожитках, наявність якого необхідна для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків відповідно до Закону України, встановлюється Актом про фактичне проживання (далі – Акт) (додається).

3. Акт складається Комісією для встановлення фактичного проживання громадян в гуртожитках (далі – Комісія).

4. Комісія утворюється при районній адміністрації Запорізької міської ради по відповідному району.

5. Комісія створюється розпорядженням голови відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради. Цим же розпорядженням затверджується склад Комісії.

6. До складу Комісії включаються посадові особи відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, представник (представники) органів Міністерства внутрішніх справ України, представник (представники) підприємства, які обслуговують гуртожитки, керівник (або особа, що виконує його обов’язки) органу самоорганізації населення, де такий орган створений та діє відповідно до чинного законодавства.

7. Очолює Комісію представник відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради.

8. Комісія шляхом обстеження житлового приміщення, опитування сусідів у кількості не менше 3-х осіб, представника органу самоорганізації населення, у разі його створення в гуртожитку відповідно до вимог діючого законодавства, встановлює фактичне проживання у даному гуртожитку кожного з членів сім’ї заявника, термін проживання, у яких кімнатах проживали і проживають, які приміщення займає заявник (сім'я).

Під час обстеження житлового приміщення заявника Комісія з’ясовує наявність особистих речей заявника та/або членів сім’ї, наявність спального (спальних) місця, особистих предметів гігієни, побуту, інших ознак, які вказують на проживання (не проживання) заявника та/або членів сім’ї у житловому приміщенні.

9. Під час обстеження житлового приміщення заявника Комісія складає Акт обстеження житлового приміщення (далі - Акт обстеження), в якому зазначаються всі обставини, що підтверджують фактичне проживання (не проживання) заявника та членів його сім’ї в гуртожитку. До акту обстеження додаються наявні письмові свідчення сусідів, представників органу самоорганізації населення, інших осіб, наявні інші письмові докази фактичного проживання (не проживання) заявника та членів його сім’ї в гуртожитку.

10. Комісія формує Справу по кожній заяві окремо, до якої включаються Акт обстеження, всі письмові документи по справі, листування, рішення Комісії, Акт та інші документи.

Справа зберігається у керівника Комісії.

11. На підставі Акту обстеження складається Акт, який підписується всіма членами комісії та протягом 10-ти робочих днів видається заявнику для пред’явлення до органу приватизації.

12. Комісія може відмовити у видачі заявнику Акту в разі, якщо під час обстеження житлового приміщення або опитування сусідів, представника (представників) органу самоорганізації населення (у гуртожитках, де такі органи створені відповідно до чинного законодавства), встановлено, що заявник або члени його родини тривалий час (більше шести місяців) у гуртожитку не проживають.

У такому разі Комісія протягом 10-ти робочих днів після проведення перевірки на підставі Акту обстеження приймає вмотивоване рішення про відмову у видачі заявнику Акту і надає заявнику вмотивовану відповідь про відмову у видачі Акту, яка підписується всіма членами комісії.

13. Підставами у відмові видачі Акту можуть бути:

- свідчення сусідів, представника (представників) органу самоорганізації населення (у гуртожитках, де такі органи створені відповідно до чинного законодавства) про не проживання заявника та/або членів його родини за місцем реєстрації у гуртожитку понад 6 місяців.

- отримання комісією матеріалів, які свідчать про не проживання заявника у гуртожитку понад 6 місяців, а саме:

- особисте листування (із якого вбачається, що особа дійсно вибула на інше місце проживання);

- підтвердження переадресації  поштової кореспонденції;

- підтвердження утворення сім'ї в іншому місці;

- підтвердження перевезення всього майна в інше жиле приміщення;

- підтвердження виїзду в інший населений пункт;

- безстроковий трудовий договір в іншому населеному пункті;

- акти про відсутність заявника, у разі їх складання відповідною житлово-експлуатаційною організацію або підприємством, яке здійснює обслуговування гуртожитку;

-  інші письмові документи ( матеріали перевірок органів державної влади та місцевого самоврядування (із яких вбачається, що заявник відсутній за місцем проживання); довідки відділення поштового зв'язку (про те, що особа не отримувала поштові відправлення, які надходили на її ім'я); інформації відділів освіти про не відвідування дітьми заявника навчального закладу за місцем реєстрації (в межах міста Запоріжжя); інформація закладів охорони здоров’я, розташованих за місцем реєстрації заявника (в межах міста Запоріжжя) про відсутність звернень.

Кожна з перелічених вище підстав у відмові видачі Акту, застосована окремо без врахування інших обставин справи, не може бути підставою для відмови у видачі Акту.

Прийняття рішення про відмову у видачі заявнику Акту лише на основі однієї з перелічених вище підстав без врахування інших обставин справи, не допускається.

14. Комісія не може відмовити у видачі заявнику Акту про фактичне проживання за місцем реєстрації понад 6 місяців у разі, якщо встановлено, що:

- заявник перебуває на військовій службі;

- заявник виїхав тимчасово за умовами і характером роботи, в тому числі за кордоном;

- заявник виїхав на навчання, у тому числі за кордоном;

- заявник, як непрацездатна особа, перебуває в установі соціальної допомоги;

- заявник перебуває на лікуванні;

- заявник перебуває під вартою, арештом, у місцях обмеження чи позбавлення волі;

- заявник відсутній за місцем реєстрації у зв’язку із доглядом за іншою особою;

- заявнику перешкоджають в користуванні житлом внаслідок неправомірної поведінки інших мешканців або сусідів.

15. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займане житлове приміщення у гуртожитку, звертається з письмовою заявою про видачу Акту до голови районної адміністрації Запорізької міської ради того району, у якому розташований відповідний гуртожиток.

16. Надана заява передається для розгляду до відповідної Комісії, яка протягом 3-х робочих днів з дати отримання заяви повідомляє заявника про дату та час проведення обстеження житлового приміщення у гуртожитку відповідно до графіку роботи.

17. Заявник має забезпечити свою присутність у житловому приміщенні у гуртожитку на призначені комісією дату та час, надати членам комісії доступ до займаного житлового приміщення.

18. У разі незгоди з відмовою Комісії видати Акт заявник може звернутись з відповідною заявою до Запорізької міської комісії з розв’язання проблемних питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків (досудовий розгляд) або до суду.

19. Відсутність Акту є підставою для відмови у оформлені права власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку.


№ ______ від «____»___________201__ р.

м. Запоріжжя

_____________________ район


АКТ

про фактичне проживання громадян, які мешкають у гуртожитках,

що є об’єктами права власності територіальної громади м. Запоріжжя
Члени комісії:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова (представник) будинкового комітету ____________________________

За участі мешканців гуртожитку по вул. ________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____ №____

Виданий __________________________________________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____ № ___

Виданий __________________________________________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____№____

Виданий __________________________________________________________________
Склали акт про те, що:

1. В кімнаті (кімнатах), житловому блоці (секції) № _____ в гуртожитку по вул. (пр.) __________________________ зареєстрований (і) мешканець (ці)


№ з/п

Попереднє місце реєстрації (адреса будинку, № кімнати (кімнат), блоку (секції)

Фактичне місце реєстрації

(адреса будинку, № кімнати (кімнат), блоку (секції)Дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

Прізвище, ім’я, по батькові усіх зареєстрованих, в тому числі тих, за ким зберігається право на житло

Родинні відносини

Дата реєстрації

2. Під час обстеження житлового приміщення, опитування мешканців гуртожитку (Акт обстеження № ______ від «____»___________201__ р.), встановлено що в кімнаті (кімнатах), житловому блоці (секції) № _____ в гуртожитку по вул. (пр.) _________________________
- фактично проживають:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові мешканця

Родинні відносини (квартиронаймач, член родини)

З якої дати проживають

- фактично не проживають:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, в тому числі тих, за ким зберігається право на житло

Родинні відносини

З якої дати не проживають

Причини не проживання (якщо відомо), місце фактичного проживання (якщо відомо)
3. Акт про фактичне проживання видати, не видавати (необхідне підкреслити) заявнику для пред’явлення до органу приватизації.
Члени комісії:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Голова (представник)

будинкового комітету

____________________________________________

м.п.
мешканці гуртожитку:

кімн. № _____________________________________

кімн. №_____________________________________

кімн. № _____________________________________
Підписи та адреси мешканців гуртожитку, за участі яких складений акт, засвідчую:

представник (представники) підприємства,

який обслуговує гуртожиток

____________________________________________

____________________________________________

(П.І.Б.)
м.п

№ ______ від «____»___________201__ р.

м. Запоріжжя

_____________________ район


АКТ

обстеження житлового приміщення
Члени комісії:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова (представник) будинкового комітету ____________________________

За участі мешканців гуртожитку по вул. ________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____ № ___

Виданий __________________________________________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____ № ___

Виданий __________________________________________________________________

З кімн. № ___________________________________ паспорт серії ____ № ___

Виданий __________________________________________________________________
Склали акт про те, що: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати що обстежувалося, що встановлено, чим підтверджується, вказати додані документи)

Підписи:

Членів комісії:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова (представник)

будинкового комітету

_________________________________________________________________

м.п.

мешканці гуртожитку:

кімн. № _____________________________________________________________

кімн. № _____________________________________________________________

кімн. № _____________________________________________________________

Керуючий справами

виконкому ради З.М.Бойко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Найменування рішення
Про звіт виконавчого комітету Зеленодольської міської ради за період роботи з листопада 2012 р по жовтень 2013р. Доп. Качан В. А

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Рішення виконавчого
Програми про відпочинок та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки, затвердженої відповідним рішенням Бориспільської міської ради від...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

До рішення виконавчого комітету
З метою забезпечення належної роботи адміністративних комісій Баглійського, Дніпровського та Заводського районів при виконавчому...

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

До рішення виконавчого комітету
Рудківської міської ради, яка має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні...

Засідання виконавчого комітету Чернівецької міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт