Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра програмного забезпечення систем
А.О. Данильченко, І.І. Сугоняк
Методичні рекомендації

щодо виконання курсової роботи

з дисципліни “Бази даних”

Обговорено на засіданні кафедри програмного забезпечення систем
Протокол № 1

від „28” серпня 2013 р.

Житомир, 2013


УДК 004.65


Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А.О., Сугоняк І.І. - Житомир: ЖДТУ, 2013. – 32 с.
В методичній розробці наведено рекомендації щодо організації курсового проектування і захисту курсових проектів, вимоги до програмної складової, вмісту та оформленню пояснювальної записки, з дисципліни «Бази даних». Методичні рекомендації призначені для студентів, що навчаються за напрямком 050103 «Програмна інженерія» та спеціальністю 7.05010301 "Програмне забезпечення систем" денної, заочної форм навчання та за програмою перепідготовки спеціалістів.


Рецензенти:

Зав. кафедри інформатики та комп’ютерного моделювання Житомирського державного технологічного університету А.В. Морозов
Доцент кафедри інформатики та моделювання систем Житомирського національного аграрного університету К.В. Молодецька

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2

ВСТУП 3

1. Орієнтована тематика курсових робіт 4

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 6

2.1.Графік виконання курсової роботи 6

2.2.Критерії оцінювання курсової роботи 7

2.3. Стадії та етапи розробки курсового проекту 7

2.4. Порядок контролю та приймання. 7

4. Структура пояснювальної записки по курсовій роботі 9

5. Вимоги по оформленню пояснювальної записки 13

Рекомендована література 17

ДОДАТКИ 18

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 39ВСТУПВажливим етапом вивчення дисципліни „Бази даних” є написання курсової роботи. Задачами курсової роботи є:

  • систематизація і закріплення теоретичних та практичних фахових знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач;

  • перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки;

  • розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування;

  • закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, встановлених державними стандартами, Єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними документами;

Головна мета курсової роботи – визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студента з курсу „ Системи управління базами даних”.

Курсова робота сприяє розвитку у студента творчої ініціативи і самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціональних інженерних рішень.

Курсова робота надає студентові таких навичок виконання виробничих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у професійному колективі.

Керівнику курсової роботи необхідно забезпечити оптимальні умови для плідної самостійної роботи студентів. Цій меті повинні сприяти продумана методика керівництва і консультування, допомога в пошуку методичної та технічної документації, науково-технічної літератури, а також систематичний контроль за виконанням курсової роботи.
  1. Орієнтована тематика курсових робіт1


№ з.п.

Тематика

1

База даних Житомирського обласної дирекції служби зайнятості населення.

2

База даних абонентів оператора зв’язку.

3

База даних АСУ мікрокліматом.

4

База даних видачі дозвільних документів посольством країни.

5

База даних для інформаційного забезпечення АРМ менеджера (за прикладними областями).

6

База даних для системи контролю витрат сировини.

7

База даних елементів автоматичних систем протипожежного захисту будівлі.

8

База даних інформаційної системи калькуляції собівартості продукції на підприємстві

9

База даних інформаційної системи контролю якості підготовки (за прикладними областями).

10

База даних інформаційної підсистеми планування та контролю навчального процесу на факультетах.

11

База даних інформаційної системи транспортної логістики підприємства.

12

База даних інформаційної системи диспетчерування навчального процесу

13

База даних категоризації інформації з обмеженим доступом.

14

База даних комплектуючих комп’ютерної техніки.

15

База даних контингенту строкової та контрактної служби військового комісаріату

16

База даних контролю виконання логічних операцій операційного пристрою комп’ютера.

17

База даних літальних апаратів.

18

База даних мікропроцесорних пристроїв

19

База даних науково-технічної інформації та патентів.

20

База даних об’єктів екологічного забруднення довкілля.

21

База даних обліку замовлень на підприємстві (за областями)

22

База даних обліку навчальної літератури в бібліотеці

23

База даних підприємства з реалізації комп‘ютерної техніки

24

База даних планування навантаження викладачів

25

База даних пристроїв супутникового зв’язку.

26

База даних руху складських запасів

27

База даних СЕД державної установи.

28

База даних системи контролю параметрів і діагностики (за прикладними областями).

29

База даних системи моніторингу (за прикладними областями).

30

База даних системи обліку робочого часу за електронними картками.

31

База даних системи підтримки прийняття рішень щодо несанкціонованого доступу до приміщень під охороною.

32

База даних системи реєстрації та аналізу щоденних даних (за прикладними областями).

33

База даних системи управління доступом до інформаційного порталу

34

База даних системи управління запасами підприємства.

35

База даних собівартості монтажних робіт

36

База даних СППР з охорони розподілених об‘єктів.

37

База даних страхувальників фонду соціального страхування.

38

База даних двигунів постійного струму для управління промисловим верстатом.

39

Довідникова база даних протоколів безпеки інфокомунікаційних мереж.

40

Розробка бази знань параметрів теплопровідності матеріалів металевих конструкцій

41

База даних з управління використанням комп‘ютерних класів

42

База даних автоматизованої системи реєстрації закордонних паспортів органами МВС

43

База даних елементів автоматичних систем протипожежного захисту будівлі

44

База даних управління лізинговими операціями з транспортними засобами

45

База даних підсистеми вибору та реалізації комплектуючих комп’ютерної техніки

46

База даних інформаційно-довідникової підсистеми аеропорту

47

База даних інформаційної системи управління індивідуальними замовленнями підприємства (на прикладі підприємства з виготовлення меблів)

48

База даних управління вартістю наданих послуг поліграфічного підприємства

49

База даних інформаційної системи відділу кадрів виробничого підприємства

50

База даних інформаційної системи паспортного столу

51

Довідникова база даних апаратного забезпечення безпровідних мереж

52

база даних інформаційно-пошукової системи апаратних засобів інфокомунікаційних мереж

53

База даних інформаційно-довідникової підсистеми пристроїв супутникового зв’язку.

54

БД комунікаційних пристроїв для програмного комплексу моделювання структури комп‘ютерної мережі

55

База даних СППР видачі дозвільних документів посольством країни.

56

База даних системи управління доступом до інформаційного порталу

57

База даних автоматизованої системи управління транспортними перевезеннями

58

БД програмного комплексу моделювання адресації КМ з використанням протоколів ARP-RARP та DCHP\

59

База даних управління медичними послугами територіального медичного об’єднання

60

База даних інформаційної підсистеми контролю поточної успішності студентів факультету

61

База даних автоматизованої системи реєстрації автотранспортних засобів органами міністерства внутрішніх справ.

62

База даних інформаційно-пошукової системи та каталогу електронних ресурсів бібліотеки

63

База даних виконаних робіт з ландшафтного дизайну

64

База даних інформаційної підсистеми контролю якості продукції підприємства (зборка та реалізації комп‘ютерної техніки),

65

База даних страхових випадків та застрахованих осіб інформаційної системи лікарняної каси

66

База даних СППР категоризації інформації з обмеженим доступом,.

67

Розробка довідникової бази даних параметрів теплопровідності матеріалів металевих конструкцій

68

База даних інформаційної системи визначення вартості автотранспортних засобів та реєстрації продажу

69

База даних інформаційної підсистеми обліку даних студентів факультету

70

База даних інформаційної системи підприємства з продажу та ремонту мобільних телефонів

71

База даних автоматизованої підсистеми контролю витрат сировини в АСУ ТП

72

База даних СППР управління запасами підприємства.

73

База даних автоматизованої системи оповіщення диспетчерського пункту аеропорту

74

Довідникова база даних технічних засобів оптоволоконних мереж

75

База даних інформаційної підсистеми сервісного обслуговування комп‘ютерної техніки

76

База даних білінгової системи для житлово-експлуатаційних підприємств.

77

База даних елементів САУ для САПР систем життєзабезпечення житлового будинку.

78

База даних інформаційно–пошукової системи центру науково-технічної інформації та патентів.

79

База даних інформаційної підсистеми управління кадрами проектної організації

80

База даних системи тестування  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

І.І. Сугоняк методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бази даних»
Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань про інформаційні моделі та системи управління базами даних, реляційні...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт