Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Додаток 4

до Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій
(пункт 2 глави 3 розділу ІІ)
Форма № 2-КОРО

ЗАЯВА

про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Найменування органу доходів і зборів, до якого подається заява
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб’єкта господарювання
П одатковий номер / серія та номер паспорта*
Заповнюється у разі наявності

Фіскальний номер РРО
М


одель РРО
Заводський номер РРО


Версія програмного забезпечення РРО

Модель зовнішнього модема РРО**
Заводський номер зовнішнього модема РРО**
Е


лектронна адреса ЦСОФ іскальний номер книги ОРОСерія та номер засобу контролю книги ОРО

Номер реєстраційної книжки
Серія та номер засобу

контролю розрахункової книжки

Причина скасування реєстрації книги ОРО _____________________________________ ___________________________________________________________________________.
До заяви додаються: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

_________________________ ______________ "____" __________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.
Аркуш 1, сторінка 1

2
Дані про розгляд заяви та скасування реєстрації книги ОРО
(заповнюються службовими особами органу доходів і зборів)Прийнято рішення про скасування книги ОРО

Дата скасування реєстрації книги ОРО "____" __________ 20___ рокуЗаяву не прийнято до розгляду
Суб’єкта господарювання повідомлено про причини відмови у розгляді заяви
_____________________________________________________________________

(зазначити дату та вихідний номер листа)
Посадова особа органу доходів і зборів

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)Аркуш 1, сторінка 2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт