Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення №581

Рішення №581

Сторінка1/3
  1   2   3


Україна

Тиврівська селищна рада


Тиврівського району Вінницької області
Рішення №581
14.07.2015 р. 38 сесія 6 скликання
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р.

Керуючись ч.1 ст. 59, п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А :


  1. Встановити на території смт.Тиврів податок на майно, який складається з:

1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №2.

1.3. Плати за землю в частині податку на майно та затвердити Порядок її справляння згідно з додатком №3.

1.4. Єдиного податку та затвердити Порядок його справляння ( додаток №4)

  1. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

  2. Секретарю селищної ради Левчук О.І. дане рішення опублікувати на офіційному вебсайті селищної ради.


4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів та бюджету (Свідзінську О.В.)

Селищний голова С.М.Кицишин

Додаток №1


до рішення 38 сесії 6 скликання селищної ради

від 14 липня 2015року №581
Порядок

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


  1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


  1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності),

б) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

в) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

  1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

3.4. Пільги із сплати податку

3.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

3.4.2. встановити, що пільги з податку, що сплачується з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої п. 3.4.1. даного рішення;

об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

3.4.3. Встановити пільгу з податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості релігійних організацій України,статути(положення) яких зареєстровані у встановленому порядку,та використовуються для забезпечення діяльності ,передбаченими такими статутами(положеннями).

3.4.4.Встановити пільгу з податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості комунального господарства.

4.Ставка податку

4.1 Встановити наступні ставки для житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, зокрема:

а) 1,0 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів до 100 кв. метрів, та житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів до 150 кв.метрів);

в) 2,0 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 150 кв. метрів;

4.2. Встановити наступні ставки для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, зокрема:

а) 0,5 відсотка - для різних видів нежитлової нерухомості,( торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази, будівлі підприємств побутового обслуговування;

* 0,3 відсотка - для різних видів нежитлової нерухомості ((гаражі (наземні й підземні) , криті автомобільні стоянки, склади), які перебувають у власності юридичних осіб або фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності;

в) 0,1 відсотка для допоміжних приміщень нежитлової нерухомості, (підвали) які перебувають у власності юридичних осіб або фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності;

г) нульову ставку податку для юридичних осіб або фізичних осіб - суб’єктів і підприємницької діяльності нежитлової нерухомості на підвальні приміщення ,які можуть використовуватися,як об’єкти з цивільного захисту населення і не використовуються в комерційній діяльності.

4.3. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Тиврівським відділенням ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.
5.Порядок обчислення суми податку

5.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території смт.Тиврів, проводиться Тиврівським відділенням ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:

1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;

2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;

3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

5.2. Податкове/податкові повідомлення рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.4. Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7.Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до селищного бюджету смт.Тиврів згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
8.Пільги із сплати податку

8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

8.2. Тиврівська селищна рада за зверненням фізичних осіб або релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території селища з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами.

Відповідно така пільга надається на наступний бюджетний рік, що слідує за роком в якому надійшло звернення від фізичної особи або релігійної організації.

Пільги з податку, що сплачується на території селища з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території селища з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на території селища з об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Селищна рада, щороку до 1 лютого подає у Тиврівське відділення ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області відомості стосовно пільг, наданих селищною радою відповідно до абзацу першого цього підпункту.
8.3 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Секретар селищної ради О.І.Левчук

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Т. Г. Шевченка Доводимо до вашого відома, що відповідно до листа...
Міністерства освіти І науки України за №1/9-581 від 27. 08. 2013 року «Про підготовку та проведення першого уроку, присвяченого 200-річчю...

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати
Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків 200 р

Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581/2011 положення
Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...

Наказ
Указом Президента України від 12 травня 2011 року n 581, з метою установлення правил технічної експлуатації коліс та пневматичних...

Вих. №29/10-13/409/581-ог від 29. 10. 2013 року міністерство юстиції україни
Харків, вул Роллана Ромена, буд. 12, оф. 6, повідомляє про проведення повторного аукціону з продажу майна фоп євтушенко Ігора Борисовича,...

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури у 2012-2013...
Лист Міністерства №1/9-581 від 28. 08. 2009 "Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання"

Рішення
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням

Рішення Страсбург
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, що зазначені в параграфі 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути редакційно...

Рішення про затвердження документу (№ та дата рішення)
Положення визначає основні поняття, правила І встановлює вимоги до провадження та регулювання діяльності депозитарної установи

До рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7- го скликання
Власникам (користувачам) вивісок привести свої вивіски у відповідність до вимог цього рішення в місячний термін

Закону України "Про захист прав споживачів", підпункту 10. 119 підпункту...
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт