Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

З 1 липня оподаткування процентів змінено

З 1 липня оподаткування процентів змінено

Сторінка1/3
  1   2   3
Для розміщення на сайтах та в ЗМІ

З 1 липня оподаткування процентів змінено

З 1 липня 2014 року вводиться особливий механізм оподаткування процентів.

До загального річного доходу платника включатиметься дохід, отриманий у вигляді процентів, окрім тих процентів, сума яких не перевищує за рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи (у 2014 році - це 20706 грн.), .

Оподаткування процентів, отриманих фізичними особами протягом звітного місяця, здійснюватиме податковий агент за ставкою 15 відсотків.

При цьому отримувач таких доходів зобов'язаний здійснити річний перерахунок нарахованого податку на доходи фізичних осіб та зазначити результати перерахунку в податковій декларації.

Проценти оподатковуватимуться за ставками 15 %, 20 % та 25 % залежно від їх загальної суми.

Так, якщо отриманий дохід не перевищив 204 прожиткових мінімуми (а у 2014 році - це 248472 грн.), ставка податку становитиме 15 %.

Якщо сума доходу сягає від 204 до 396 прожиткових мінімумів (від 248472 до 482328 грн.), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20 %.

У разі отримання доходу понад 396 прожиткових мінімумів ставка, за якою оподатковуватиметься сума перевищення, становить 25 %.

Під час річного перерахунку нарахований до сплати податок зменшується на суму, яка вже була утримана податковими агентами. Отриману позитивну різницю податку платник повинен включити до річної податкової декларації.

З 1 липня заможні пенсіонери сплачуватимуть податок

З 1 липня 2014 р. із суми нарахованої пенсії, яка перевищує 10 тисяч гривень на місяць, з суми перевищення органи Пенсійного фонду, як податкові агенти, утримуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % (17 %).

Дії платника ПДВ у разі відмови продавця товарів надати податкову накладну

Якщо продавець товарів/послуг відмовляється надати податкову накладну або порушив порядок її заповнення або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі, то покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника. Ця заява є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення чи порядок реєстрації в Єдиному реєстрі. До заяви потрібно додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Нагадаємо, що надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Відповідна норма визначена п. 201.10 ст. 201 р. V Податкового кодексу України .

Довідка про доходи осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, надається тільки за звітний рік

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть отримати довідку про доходи. Для цього  зазначені особи повинні подати відповідний запит до органу доходів і зборів за місцем своєї податкової адреси. Така довідка видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Довідка формується на підставі поданої податкової декларації такої фізичної особи.

Оскільки звітним періодом для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, є рік, то довідку про доходи  таких суб’єктів господарювання  орган доходів і зборів надає за період, що дорівнює звітному року.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регулюється положеннями ст. 178 Податкового кодексу України.

Як заповнюються графи 5 і 6 податкової накладної у разі постачання послуг?

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Це визначено п. 201.7 ст. 201 р. V Податкового кодексу України.

У разі складення податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) в повному обсязі, у графі 5 податкової накладної зазначається одиниця виміру "послуга", а в графі 6 зазначається "1".

У разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги, або на суму попередньої оплати частини вартості послуги, у графі 5 податкової накладної зазначається слово "послуга", а в графі 6 - відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число "0,5".

Форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 N 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 за N 185/24962.

Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які ввозяться на митну територію України

Від оподаткування митними платежами при ввезенні на митну територію України звільняються припаси, які:

- ввозяться морськими, річковими та повітряними суднами та залишаються на борту цих суден;

- ввозяться засобами залізничного та автомобільного транспорту, що здійснюють міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, і призначені для споживання особами, які перебувають на борту цих транспортних засобів, за умови, що:

• вони придбані тільки в країнах, територію яких перетинав відповідний транспортний засіб;

• всі належні митні платежі щодо них сплачено в країнах, де вони були придбані.

- необхідні для експлуатації і технічного обслуговування транспортних засобів, які прибувають на митну територію України, якщо вони залишаються на борту цих транспортних засобів під час їх перебування на цій території.

Відповідна норма визначена ст. 224 глави 34 розділу VI Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, зі змінами та доповненнями.

Чи додаються паперові носії при звітуванні засобами телекомунікаційного зв'язку?

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 розділу II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

• особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

• надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації);

• засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ст. 49 ПКУ).

Згідно із п. 4 розділу II Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку (далі - Інструкція), затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 N 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за N 320/15011, податкові документи в електронному вигляді з обов'язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом платника податків (його посадових осіб)), подані відповідно до цієї Інструкції, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів.

Пунктом 5 розділу II Інструкції визначено, що у разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях. Тобто, якщо платник податків подає до органів доходів і зборів податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням електронного цифрового підпису, то роздруковані оригінали на паперових носіях не додаються.

Якщо платник податків подає оригінали документів податкової звітності на паперових носіях, то, за бажанням, може надати копії таких документів в електронному вигляді на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках).

Особливості перереєстрації платників податків в умовах дестабілізації ситуації в країні

У зв'язку з соціальною напругою, яка склалася в державі та призвела до дестабілізації ситуації в АРК, м. Севастополі, Донецькій та Луганських областях, Міндоходів нагадує про запровадження механізму, який дозволяє платникам податків в АРК та м. Севастополі перереєструвати свій бізнес на територію будь-якої області чи міста Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України.

Для реєстрації зміни свого місцезнаходження / місця проживання юрособа або ФОП, яка зареєстрована на території АРК або м. Севастополя, звертається до державного реєстратора реєстраційної служби України в областях та м. Києві.

Після отримання відповідних відомостей із Єдиного державного реєстру органи доходів і зборів здійснюють взяття на облік платників за їх новим місцезнаходженням / місцем проживання.

Що ж стосується платників податків, які зареєстровані на території Донецької та Луганської областей, діючими нормативно-правовими актами не запроваджено особливостей перереєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) з цих територій та здійснюється відповідно до ст. 29, 45 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У разі неможливості подання декларації платником податків особисто або уповноваженою особою така декларація може бути надіслана органу доходів і зборів поштою або засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Предприниматели уплачивают ЕСВ за наемных работников ежемесячно, а за себя – ежеквартально

Физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения уплачивают начисленный ЕСВ за календарный квартал до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который он уплачивается.

Для таких плательщиков ЕСВ начисляется в размере 34,7 % от суммы, которая определяется ими самостоятельно, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса и не меньше размера минимального страхового взноса.

Напомним, что максимальная величина базы начисления ЕСВ – максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 17 размерам прожиточного минимума.

Минимальный страховой взнос – сумма ЕСВ, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

В 2014 году минимальная заработная плата составляет 1218 грн. Следовательно, минимальный страховой взнос для физического лица – плательщика единого налога в 2014 году в расчете на месяц составляет 422,65 грн. (1218 х 34,7 %) и на квартал – 1267,95 грн. (422,65 х 3).

Предприниматели, которые имеют наемных работников, обязаны уплачивать ЕСВ, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца.

Порядок проведения электронной налоговой проверки

Электронная проверка проводится на основании заявления, поданного налогоплательщиком в контролирующий орган по месту учета. Заявление подается за 10 календарных дней до ожидаемого начала проведения электронной проверки.

В заявлении в обязательном порядке указывается информация о перечне налогов, которые будут проверяться. Также в обязательном порядке указывается информация о налоговых периодах хозяйственной деятельности, подлежащих электронной проверке. Это могут периоды, определенные налогоплательщиком ранее. Такой налоговый период не может быть меньше одного базового налогового периода по соответствующему налогу (сбору). При этом в Миндоходов необходимо подать соответствующую отчетность.

Решение о непроведении проверки может быть принято Миндоходов, если были выявлены следующие обстоятельства:

– период, который подлежит проверке согласно заявлению, уже охвачен документальной плановой или внеплановой проверкой;

– бухгалтерский учет (в электронном виде) ведется с нарушением Инструкции о применении Плана счетов;

– в Миндоходов не поданы с соблюдением условия относительно регистрации ЭЦП вместе с заявлением документы в электронной форме, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов.

При этом налогоплательщик может повторно обратится с заявлением в контролирующий орган для проведения электронной проверки.

По результатам электронной проверки составляется справка в двух экземплярах, подписанная должностными лицами контролирующего органа, и после ее регистрации вручается лично налогоплательщику для ознакомления и подписания в течение пяти рабочих дней со дня вручения.

Если налогоплательщик не согласен с заключениями проверки или фактами и данными, изложенными в справке, он обязан ее подписать и имеет право подать свои возражения вместе с подписанным экземпляром справки.

В случае если налогоплательщик не подает уточняющий расчет в течение 20 рабочих дней после даты составления справки о проведении электронной проверки, которой установлено нарушение налогового законодательства, соответствующий контролирующий орган имеет право на проведение внеплановой проверки налогоплательщика за соответствующий период.

Фізичним особам-підприємцям

На зарахування якої суми плати за торговий патент має право фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування при подані річної податкової декларації про майновий стан і доходи?

Відповідно до п.177.5.3 п.177.5 ст.177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) платник податку фізична особа – підприємець остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік в річній податковій декларації про майновий стан і доходи здійснює з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Форма декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та Інструкція щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи (далі - Інструкція) затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793.

Відомості про провадження господарської діяльності фізичними особами – підприємцями відображаються у розділі III Декларації. Разом з Декларацією заповнюється та подається додаток 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності» до Декларації (далі – Додаток 5) (пп.3.1 п.3 р.ІІІ Інструкції).

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії (пп. 267.5.3 п. 267.5 ст. 267 ПКУ).

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплачена платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців зазначається фізичною особою – підприємцем у рядку 04 Додатка 5 (пп.6.8 п.6 р. IV Інструкції).

У рядку 05 Додатка 5 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. При цьому, значення цього показника має бути позитивним. Якщо сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, перевищує суму податку на доходи фізичних осіб – підприємців, то у рядку 05 Додатка 5 зазначається нуль (пп.6.9 п.6 р. IV Інструкції).

Враховуючи зазначене, у зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців враховується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплачена у звітному (податковому) періоді, на який припадає дія такого патенту, у розмірі, що не перевищує суму такого податкового зобов’язання, за умови документального підтвердження факту сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Як у податковому розрахунку за ф. 1 Дф заповнюються графи 3, 3а та...

До уваги суб’єктів господарювання та громадян!
Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 20 липня поточного року буде змінено номер телефону для прийняття

Закон України „Про Державний реєстр фізичних осіб платників податків...
Кодексу та абзаців другого четвертого пункту 167. 2 статті 167 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня...

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування...
Податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату...

Закон про бюджет 2015 та його вплив на оподаткування заробітної плати
Все про оподаткування зарплати в 2015р. Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум 2015р та їх вплив на оподаткування

Огляд новин законодавства
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів послуг (починаючи з 1 липня 2011 року операції,...

Законом №1797, зокрема
Закону України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»...

Зразок графіка відпусток
Петрик Антоніну Володимирівну, менеджера із збуту, повідомляємо, що згідно з графіком відпусток на 2011 рік вам буде надано щорічну...

Огляд новин законодавства
Щодо оподаткування податком на додану вартість (оподаткування майнових прав інтелектуальної влас­ності, консультаційних, інжинірингових,...

Програма семінару «1С: лекторій»
Дробоття С. М., редактор рубрики ітс «пдв: правила оподаткування та обліку», податковий консультант у сфері оподаткування з досвідом...

Повідомлення1 про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з...
Адміністративна одиниця відповідно до коатуу, де знаходиться об’єкт оподаткування

Огляд новин законодавства
Щодо застосування положень Податкового кодексу України в частині врахування у 2011 від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке...

Закон набув чинності 1 вересня 2015 року
Змінено вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів

Робоча програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Оподаткування підприємств» – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства...

Витрати на адміністрування звітності в процесі здійснення господарської...
Одним із дієвих заходів державної підтримки малого І середнього бізнесу, в плані стимулюючого фактору на його розвиток, з погляду...

Щодо оподаткування пдв операцій з відступлення аграрної розписки
«Про особли- вості оподаткування пдв операцій, пов’язаних з обігом аграрних розписок» (далі – лист дфс №32818) надано роз’яс- нення...

Увага!!! Усе, що змінено, виділено напівжирним шрифтом. Коментарі виділено курсивом

Програма навчальної дисципліни “ оподаткування в бізнесі ” (назва...
«Облік у аудит», 071 «Облік І оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт