Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

„Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”

„Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”

ІНФОРМАЦІЯ

МВС України до парламентських слухань на тему: „Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”.
Гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб визначені Законом України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 4 Закону факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому Законом визначені повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) щодо здійснення реєстрації місця перебування внутрішньо переміщеної особи відповідно до статті 5 Закону та внесення, у межах компетенції, відомостей про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Так, згідно з частиною другою статті 5 Закону територіальний підрозділ Державної міграційної служби України (далі – ДМС) у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення, проставляє відмітку про реєстрацію місця проживання, у якій зазначає адресу фактичного проживання, або адресу структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення, або адресу територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції.

У свою чергу, відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб забезпечує зазначене Міністерство. Крім того, згідно із Законом на місцеві державні адміністрації покладені повноваження щодо внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у тому числі про місце їх фактичного перебування та надані послуги.

Таким чином, питання, пов’язані з оформленням та видачею довідок (визначенням статусу внутрішньо переміщеної особи) про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, належать до повноважень Міністерства соціальної політики, а щодо проставляння відмітки про реєстрацію місця проживання – до компетенції органів ДМС.

Проте варто зазначити, що Законом України № 921-VIII „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” зокрема, вилучено частини другу - шосту статті 5, пункт перший статті 11 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, відповідно до яких територіальні підрозділи ДМС проставляють у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи, перевіряють унесену до довідки інформацію про внутрішньо переміщену особу, реєструють зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи.

Також інформуємо, що згідно з вимогами статей 6 та 11 Закону, з метою забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, ДМС забезпечує документування таких осіб за місцем їх фактичного перебування.

Так, станом на 04 січня 2016 року надано адміністративних послуг громадянам, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, зокрема: зареєстровано місце проживання – 32 485 осіб; зареєстровано місце перебування – 387 803; оформлено та видано або здійснено обмін паспорта – 48 558; здійснено вклеювання до паспорта фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку – 72 935, оформлено та видано паспортів громадянина України для виїзду за кордон – 95 277, оформлено та видано проїзних документів дитини – 5172, проставлено відмітку про реєстрацію місця перебування в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб – 957 870.

Щодо забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, інформуємо про таке.

Питання забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, регулюються Законом України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

Згідно з частиною другою статті 6 цього Закону оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, ДМС здійснює в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 289.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальними підрозділами ДМС за місцем звернення громадянина або його представника.

Порядком визначені скорочені строки для оформлення і видачі паспорта громадянина України громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України (порівняно зі строками, установленими законодавством для всіх інших громадян України), зокрема:

вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки після досягнення громадянином 25- і 45-річного віку проводиться в день звернення особи (замість п’ятиденного строку);

оформлення і видача паспорта громадянина України після досягнення 16-річного віку та обмін паспорта здійснюються в десятиденний строк (замість місячного строку).

Так, станом на 04 січня 2016 року надано адміністративних послуг громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, зокрема: зареєстровано місце проживання – 12 996; зареєстровано місце перебування – 2384; оформлено та видано або здійснено обмін паспорта – 5678; здійснено вклеювання до паспорта фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку – 13 220, оформлено та видано паспортів громадянина України для виїзду за кордон – 36 330, оформлено та видано проїзних документів дитини – 1702, проставлено відмітку про реєстрацію місця перебування в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб – 11 770 особам.

Крім того, згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” ДМС за зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування має оформляти і видавати довідки, що підтверджують місце їх перебування, зразок та порядок видачі якої та зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються МВС.

Відповідно до цього положення Закону видано наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 вересня 2014 р. № 997 „Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви”.

Також повідомляємо, що відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 р. № 152, оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина.

Проте варто зазначити, що одним із порушень прав людини в Автономній Республіці Крим є автоматичне набуття громадянами України російського громадянства. З огляду на це вищезазначеним Законом України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” установлено, що примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Крім того, інформуємо, що відповідно до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367, на територіальні органи ДМС покладено повноваження щодо оформлення спеціального дозволу для іноземців та осіб без громадянства з метою в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Таким чином, питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, перебувають на постійному контролі в межах компетенції ДМС.

Крім того, з метою забезпечення виконання Закону та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р „Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції” для комплексного вирішення питань забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб утворено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, керівником якого призначено першого заступника Голови ДСНС України. При територіальних органах ДСНС України утворено регіональні штаби з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО).

Штабами всіх рівнів забезпечено координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань транспортування, зустрічі та розміщення ВПО у регіонах України, надання їм необхідної первинної допомоги та організації життєзабезпечення.

За оперативною інформацією регіональних штабів, станом на
04 січня 2016 року з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 1 млн. 14 тис.
240 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 992 тис. 539 осіб та з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – 21 тис. 701 особу, з яких 166 тис. 420 дітей, 499 тис. 482 інваліди та особи похилого віку.

На кордонах районів проведення антитерористичної операції продовжують роботу чотири транзитні пункти ДСНС України для зустрічі ВПО, а саме: у Донецькій області – у районі міста Красноармійськ та на вокзалах залізничних станцій у містах Слов’янськ, Костянтинівка; у Луганській області – у районі міста Сватове. За весь період роботи до транзитних пунктів звернулось 33 тис. 540 осіб, з яких 5 тис. 340 дітей та 588 інвалідів.

Крім того, з метою недопущення переохолодження людей у межах районів контрольних пунктів в’їзду-виїзду (далі – КПВВ) Донецької та Луганської областей підрозділами ДСНС України розгорнуто пункти обігріву, а саме: на території Донецької області в районах КПВВ „Зайцеве”, „Новотроїцьке”, „Гнутове” та „Мар’їнка”; на території Луганської області в районі пішохідного пункту пропуску смт Станиці Луганської. До зазначених пунктів обігріву звернулось 25 тис. 223 особи, з яких 878 дітей та 193 інваліди.

Здійснено заходи щодо облаштування інфраструктури транзитних містечок у Дніпропетровській (містах Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград), Запорізькій (м. Запоріжжя) та Харківській (м. Харків) областях, де введено в експлуатацію 91 житловий будинок на 3 тис. 488 осіб. На цей час у житлові будинки заселено 2 тис. 259 ВПО з Донецької та Луганської областей.

Також на виконання абзацу третього частини п’ятої статті 11 Закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 02 грудня 2015 року № 1275 „Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”, розробником якого було МВС України.

Прийняття цього розпорядження дозволило визначити територію, на якій здійснювалася антитерористична операція, та можливість здійснити тимчасові заходи для підтримки осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення, визначені Законом України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”.

МВС України

Самозван

254-7609

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Встановлення податкової резидентності громадян україни, що проживають...

Проведення конкурсу на зайняття посади начальника відділу соціальних...
Держприкордонслужби щодо виїзду внутрішньо переміщених осіб за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених...

Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий...
Аналіз законодавства україни щодо правового статусу громадян україни, місце проживання яких зареєстроване в автономній республіці...

Закону України
Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Деякі особливості подання заяви про встановлення факту смерті в умовах,...
Визначається за місцем проживання заявника, місце смерті в цьому випадку не відіграє жодного значення. Проте з урахуванням ряду законів...

Ч еське консульство
Для громадян України та громадян інших країн, які легально проживають на території України, які подають документи на категорію візи...

Ч еське консульство
Для громадян України та громадян інших країн, які легально проживають на території України, які подають документи на категорію візи...

К онсульство Королівства Нідерландів
Для громадян України та громадян інших країн, які легально проживають на території України, які подають документи на категорію візи...

Для громадян України та громадян інших країн, які легально проживають...
Заповнена та підписана особисто заявником (за неповнолітніх дітей заповнюють батьки або офіційні опікуни)

До Правил ведення закордонними дипломатичними установами України...
Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або...

До Правил ведення закордонними дипломатичними установами України...
Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або...

Узагальнення практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із...
Законодавче врегулювання відновлення втраченого судового провадження. Характерні ознаки та особливості цього виду провадження

9 дфсу пояснила коли податкове зобов’язання слід вважати виконаним 9
Закон, що регламентує особливості здійснення діяльності на тимчасово окупованій території УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт