Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Додаток 12

до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

(пункт 1 розділу IX)

Форма № 5ДРП

(лицьовий бік)

ЗАЯВА

про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

з/п

Реквізити


Інформація


1

Реквізити діючого паспорта

Серія і номер
2

Дата видачі


3

Ким видано
4

Серія і номер паспорта, до якого було внесено відмітку*
5

Згідно з діючим паспортом

Прізвище
6

Ім'я
7

По батькові
8

Дата народження


9

Попередні дані

Прізвище
10

Ім'я11

По батькові
12


Дата народження


13

Місце проживання

Поштовий індекс14

Країна
15

Область
16

Район
17

Населений пункт
18

Вулиця
19

Номер будинку

/20

Корпус
21

Квартира

22

Місце роботи
23

Телефон

Робочий


24

Домашній25

Дата заповнення


Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Заява подається такою особою)

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище
Ім'я
По батькові
Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа
Серія і номер
Дата видачі


Ким видано
Службові позначки

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи

контролюючого органу, яка прийняла Заяву


* Для фізичних осіб, які змінили паспорт громадянина України, до якого раніше було внесено відмітку:

„Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”.
Інформація, наведена в Заяві, є повною і достовірною,

з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,

статті 8 Закону України „Про захист персональних даних” ознайомлений ____________________

(підпис фізичної особи)

(зворотний бік)
ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом.
Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте Заяву українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишайте вільними.

Вкажіть дані паспортного документа (рядки 1-3).

Вкажіть серію і номер паспорта, за яким проводилась реєстрація у Державному реєстрі і до якого було внесено відмітку (рядок 4).

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 5-7) записуйте згідно з даними діючого паспорта без скорочення.

Дату народження (рядок 8) записуйте згідно з даними діючого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад 04 січня 1968.

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові (рядки 9-11), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта без скорочення.

Якщо були зміни дати народження (рядок 12), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад 04 січня 1968.

Місце проживання (рядки 13-21) записуйте згідно з даними паспорта без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 16).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Місце роботи (рядок 22) записуйте за основним місцем роботи. Вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 23, 24).

Поставте дату заповнення Заяви (рядок 25).

Якщо Заяву подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Заяви та ознайомлення з інформацією про права та обов’язки фізичної
особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнену Заяву передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного контролюючого органу.

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт