Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон


Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. 

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Види паспорта

Оформляється та видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон двух видів: з безконтактним електронним носієм та паспорт що не містить безконтактного електронного носія.
Термін дії паспорта

Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.
Строки видачі паспорта

Паспорт для виїзду за кордон без урахування строків доставки видається територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України:

1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від’їжджає, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.
За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється плата (за кордоном - консульський збір) у порядку та у розмірах, встановлених законодавством.
Особи, яким оформляється

та видається паспорт

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви-анкети;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших представників. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі України заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
Документи, які необхідно подати

1)  заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку та постійно проживають в Україні);

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);

4) відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

5) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства;

6) у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.
Оформлення паспорта особою, що не досягла 16 – річного віку

У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з вищезазначеними документами, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України - іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
Оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування

У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з основними документами, подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.
Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.

Відмова у видачі паспорта

Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

1) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.
Рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон!

Використано матеріали: постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення».

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Корсунь-Шевченківського

районного управління юстиції

_______________С.О. Босенко

25.06.2015 року

Пам’ятка

Оформлення біометричного паспорта для виїзду за кордонм. Корсунь-Шевченківський
2015 рікподілитися в соціальних мережахСхожі:

Документи, що підтверджують постійне проживання або тимчасове перебування...
Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт)

Хто має право на отримання послуги?
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон у разі втрати або викрадення

Хто має право на отримання послуги?
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...

Оформлення паспорта для виїзду за кордон оформлюється: особам до...
Перевіряється дійсність паспорта громадянина україни батьків: вклеювання фото за віком, наявність підписів, печаток, відтиску на...

В харківській області вул. Римарська, 24, м. Харків, 61057, тел. 705-95-73, факс (057) 705-14-96
Україні з 01 січня 2015 року видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта...

До Порядку оформлення І видачі дипломатичними представництвами та...
На оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заповнюється заявником)

Де можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон?
Незалежно від місця проживання (реєстрації) заявника оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюють

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Закону України «Про порядок виїзду з України І в'їзду в Україну громадян України»
України для виїзду за кордон провадиться громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном І досягли 16-річного...

Пам’ятка з питань оформлення паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви

Зразок бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з...
України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний...

Закони України
Оформлення та видача паспорта громадянина україни для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого

З разок Дозволу на поїздку дитини за кордон за місцем вимоги всім,...
Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці) візи. Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст. 6...

З разок Дозволу на поїздку дитини за кордон за місцем вимоги всім,...
Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці) візи. Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст. 6...

З разок Дозволу на поїздку дитини за кордон за місцем вимоги всім,...
Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці) візи. Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст. 6...

З разок Дозволу на поїздку дитини за кордон за місцем вимоги всім,...
Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці) візи. Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст. 6...

Г. М. Скибінська інформаційна картка адміністративної послуги
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина україни для виїзду за кордонБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт