Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вінницька міська рада розпорядження міського голови

Вінницька міська рада розпорядження міського голови

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 08.05.2015 №146-р

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 із змінами, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р та розпорядження міського голови від 26 листопада 2014 року №360-р «Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядженням міського голови від 27.02.2014р. №144-О «Про покладання обов’язків»:


1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо посадових і службових осіб Вінницької міської ради відповідно до графіку проведення перевірки, згідно з додатком 1.

2. Визначити департамент кадрової політики міської ради відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно посадових і службових осіб міської ради.

3. Працівники, стосовно яких проводиться перевірка, зобов’язані у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до департаменту кадрової політики міської ради:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

- власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3.


4. Департаменту кадрової політики міської ради довести це розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні,тощо).

5. Встановити, що для організації та проведення вищезазначених перевірок спільно із департаментом кадрової політики міської ради залучаються працівники департаменту правової політики та якості міської ради та департаменту інформаційних технологій міської ради в межах питань, віднесених до їх компетенції.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.Тимощука.
Секретар міської ради С.Моргунов


Додаток 1
до розпорядження міського голови

від __________________№_________

Г Р А Ф І К
проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади», щодо посадових і службових осіб

Вінницької міської радиз/п

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

Дата початку перевірки

1

Заступники міського голови, керуючий справами виконкому

02.06.2015р.

2

Керівники виконавчих органів міської ради , апарату міської ради та її виконавчого комітету

11.06.2015р.

3

Заступники керівників виконавчих органів, апарату міської ради та її виконавчого комітету

22.06.2015р.

4

Керівники структурних підрозділів виконавчих органів міської ради

02.07.2015р.

5

Заступники керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради

03.08.2015р.

6

Інші посадові особи виконавчих органів міської ради , апарату міської ради та її виконавчого комітету, службові особи.


01.10.2015р.


Керуючий справами виконкому С.Чорнолуцький

ЗРАЗОК Додаток 2
до розпорядження міського голови

від __________________№_________

Секретарю міської ради

Моргунову С.А.

_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”


Я,___________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

____ ___________ 20__ р.  __________
(підпис)

*Заява пишеться особою власноручно.
Керуючий справами виконкому С.Чорнолуцький

ЗРАЗОК Додаток 3
до розпорядження міського голови

від __________________№_________

Секретарю міської ради

Моргунову С.А.

_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”


Я, ___________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборона, передбачена частиною _______________ статті 1 Закону,

(третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

_______________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.
____ ____________ 20__ р.  ____________

(підпис)


*Заява пишеться особою власноручно.
Керуючий справами виконкому С.Чорнолуцький

Департамент кадрової політики міської ради
Київська Маргарита Іванівна
Начальник відділу кадрової роботи з питань служби в органах місцевого самоврядування

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016...
Відповідно до рішення міської ради від 19. 02. 2016 року №130 «Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови,...

Звіт міського голови перед територіальною громадою
Настав час третього за рахунком звіту міського голови, так як 25 листопада 2018 року виповнилося вже три роки від старту першої каденції...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Затверджено Розпорядження міського голови
Наказу Служби Безпеки України від 12. 08. 2005 n 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших...

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці
Сумська міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції І повноваження міського...

Перечинська міська рада
Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методикою щодо розрахунку плати за...

Рішенням комітету з конкурсних
Закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система згідно протоколу від 17. 12. 2015р. №10

Проект костянтинівська міська рада рішення
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06. 09. 2005 №2807 iv(зі змінами), в цілях вдосконалення форм І методів роботи...

Перечинська міська рада
Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку...

Україна павлоградська міська рада дніпропетровської області
Згідно з п. 6, п. 10 ст. 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, п. 30 Закону України „Внесення змін до деяких законодавчих...

Виноградівська міська рада закарпатської області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-економічного відділу Марушка Г.І. “Про виконання міського бюджету за І-...

Кп «Новодністровський міський ринок»
Відповідно до пункту 5 статті 26, частини 4 статті 54 «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21. 05. 1997 №280/97-вр, Закону...

Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року №377, на виконання розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації...

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

Ворзельська селищна рада
Ворзель, голови та представники місцевих громадських організацій, звертаємося до Ворзельської селищної ради та її голови з наполегливою...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт