Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Методичної ради нотаріусів

Рішенням Методичної ради нотаріусів

інформаційний лист щодо обміну та недійсності паспортів, посвідок на постійне та тимчасове проживання
Завідувачам державними

нотаріальними конторами

Приватним нотаріусам

Запорізької області

19 червня 2014 року відбулося чергове засідання Методичної ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. За результатами обговорення питання стосовно недійсності та обміну паспортів, посвідок на постійне та тимчасове проживання був розроблений та схвалений Інформаційний лист щодо обміну та недійсності паспортів, посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Затверджено

Рішенням Методичної ради нотаріусів

при Головному управлінні юстиції

у Запорізькій області

Протокол № 6 від 19.06.2014 року

1. Щодо вклеювання фотокарток до паспорту громадянина України при досягненні 25- і 45- річного віку.
Статті 43, 44 Закону України «Про нотаріат» передбачають обов’язок нотаріуса встановити особу громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Згідно Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-Х-ІІ з відповідними змінами (надалі Положення):

«Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України.

Паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєні такі фотокартки при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.»

Що ж означає «недійсність» паспорта? Це означає, що з таким паспортом не можна здійснювати банківські операції, видавати довіреності, укладати договори, голосувати і т.п. – тобто, не можна вчиняти жодних юридично значимих дій.

Термін вклеювання фото в паспорт згідно з п. 18 вказаного вище Положення - не пізніше одного місяця після досягнення відповідного віку.

За несвоєчасну заміну фото в паспорті передбачено штраф (заміна буде вважатися несвоєчасною, якщо особа звернеться за нею після закінчення одного місяця з моменту досягнення відповідного віку) в розмірі від 17 до 51 грн. (Ст. 197 Кодексу про адміністративні правопорушення).

З іншого боку, поспішати з заміною фото в паспорті і звертатися за заміною фото раніше досягнення 25- та 45-річного віку теж не слід – так, згідно з роз’ясненням МВС України (лист № 5494/РД від 13.04.2006 р.), якщо громадянин з будь-яких причин подав заяву про видачу паспорта хоча б за один день до досягнення 25 або 45 років, фото в паспорті не буде відповідати вимогам до фотографії, яка повинна бути вклеєна в 25 або 45 років. У такий паспорт протягом одного місяця має бути вклеєна фотографія, що відповідає віку громадянина, інакше паспорт буде вважатися недійсним.

Згідно з п. 12 Положення про паспорт, вклеювання до паспорта нових фотографій здійснюється паспортним столом у 5-денний термін.
Однак слід зауважити, що термін, встановлений для вклеювання фотографій при досягненні 25 або 45 років у паспорт громадянина України, регулює настання адміністративної відповідальності для громадянина за його порушення, а паспорт вважається недійсним одразу при досягненні особою відповідного віку, тобто прийняти такий документ для встановлення особи для вчинення нотаріальної дії не вбачається можливим.
2. Щодо обміну паспорту при зміні прізвища при державній реєстрації шлюбу.
Відповідно до ст. 35 Сімейного кодексу України:

«Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.

Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися і т.і.»

Згідно п. 25 розділу 2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 N 3307/5):

«Якщо особа під час державної реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації шлюбу.»

Аналогічна норма міститься в Положенні про паспорт громадянина України (розділ ІІ п.п.12,16).

Відповідно до ст. 28 Цивільного кодексу України:

«Стаття 28. Ім'я фізичної особи

1. Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям.

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

2. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені.

3. Ім'я фізичній особі надається відповідно до закону.»

З моменту реєстрації шлюбу (зміни прізвища) людини «де Юре» з старим прізвищем не існує. Цьому підтвердженням є:

«Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України.»

А старий паспорт з відміткою про зміну прізвища не може встановлювати особу, що звернулась до нотаріуса, після укладення шлюбу та зміни прізвища.
Необхідно пам’ятати, що зміна прізвища відбувається на підставі відповідних юридичних фактів, і тому, у разі настання цього юридичного факту, фізична особа вважається такою, що змінила своє ім’я, та при всіх зверненнях до нотаріуса вона буде набувати та здійснювати, а також створювати і виконувати свої обов’язки під новим ім’ям від моменту настання цього юридичного факту.

Виходячи з цього, особа не може набувати прав та обов’язків з паспортом під старим прізвищем.
3. Щодо обміну посвідки на постійне проживання.
Посвідка на постійне проживання – це документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує його право на постійне проживання в Україні.

Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.

У виняткових випадках посвідка на постійне проживання може оформлятися особі до досягнення 16-річного віку за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків.

Згідно п. 9 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою КМ України від 28.03.2012р. № 251 (надалі Порядок): «Строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується. Посвідка на постійне проживання підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.»

Таку саму вимогу містила Постанова КМ України від 26.12.2002р. № 1983 Про порядок оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, п. 8 якої містив таку саму вимогу щодо обміну посвідки при досягненні особою 25- і 45-річного віку.

Відповідно до п. 14 вищевказаного Порядку посвідка підлягає обміну у разі:

1) зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства тощо;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);

3) непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо).
Таким чином, при досягненні особою 25-, 45-річного віку або при наявності підстав, вказаних вище, проводиться обмін посвідки на постійне місце проживання.
4. Щодо посвідки на тимчасове проживання.
Посвідка на тимчасове проживання видається строком до одного року з можливістю його продовження щоразу на один рік на підставі заяви іноземця чи особи без громадянства та документів, зазначених у пп.4 п.6 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою КМ України від 28.03.2012р. № 251 (надалі Порядок), які подаються до територіального органу або підрозділу ДМС не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку дії посвідки.

Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною 5 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.

Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною 12 статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства ”, видається на період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

Нездана посвідка на тимчасове проживання вважається недійсною.

Відповідно до п. 14 вищевказаного Порядку посвідка підлягає обміну у разі:

1) зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства тощо;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);

3) непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо).

У разі коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання у документах, зазначених у пп. 1-2 або 4 пункту 6 вищевказаного Порядку (у паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, перекладі паспортного документа, клопотанні (поданні) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання) змінилися відомості, такі документи подаються протягом 10 днів з моменту настання таких змін до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку.

Відповідно до п.5.4 розділу 5 Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого Наказом МВС України 15.07.2013 № 681 у посвідку на тимчасове проживання на сторінці „Особливі відмітки” вноситься запис „Продовжено до/ extension to” та вказується дата, до якої продовжено строк дії посвідки. Запис завіряється підписом посадової особи та скріпляється печаткою територіального органу (підрозділу) ДМС України, який здійснив продовження строку дії посвідки. У штамп про отримання посвідки вносяться відповідні зміни, які завіряються печаткою.
Враховуючи вищевикладене, посвідки на тимчасове проживання видаються на певний строк, з можливістю його продовження, та при наявності підстав для обміну, посвідка підлягає заміні.


Нормативна база:

  1. Наказ МВС України 13.04.2012 № 320 «Про затвердження порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України».

  2. Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон».

  3. Закон України „Про імміграцію”.

  4. Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251.

  5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2013 року № 681 “Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання”.

  6. Лист МВС України від 13.04.2006 р. N 5494/Рд .

  7. Цивільний кодекс України.

  8. Сімейний кодекс України.Голова Методичної ради нотаріусів

при Головному управлінні юстиції

у Запорізькій області І.О. Цекеєва

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Методичної ради нотаріусів
Методичної ради нотаріусів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. За результатами обговорення питання...

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

«Золотий ключик» Глухівської районної ради 2013 рік
Схвалено до друку рішенням методичної ради Суходільського нвк (протокол №4 від 09. 09. 2013 р.)

Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Методичні рекомендації
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Рішенням педагогічної методичної ради рмк
Укладач: Никифоров Валерій Васильович – вчитель трудового навчання Жучковецької зош І-ІІ ст

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Друкується за рішенням Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Черкаського державного бізнес-коледжу, протокол №1від 01 жовтня 2001 року

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

Методика виправлення вад вимови у дітей дошкільного віку (методичні...
Затверджено рішенням Методичної Ради Добропільського районого методичного кабінету від 2009р. Протокол №

Методичні рекомендації з питань нотаріального посвідчення договорів позички майна
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Бюлетень методичної ради з питань нотаріату: №1(12)/2010
Тема попереднього договору вже неодноразово обговорювалася на сторінках нотаріальних видань. Думки нотаріусів та науковців як з приводу...

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ...
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Дунаєцького нвк ( протокол №2 від 12. 10. 2012 р.)

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників...
Рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради Львівського інституту економіки І туризму протокол №2 від 23 листопада...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт