Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ У ДМС в Миколаївській області

« 11 » 10 2016 р. № _97__

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

провідного спеціаліста Вознесенського районного відділу Управління ДМС в Миколаївській області

(54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів 5-а)


Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Взаємодіє з органами реєстрації та відділом адресно – довідкової роботи УДМС; контролює своєчасність надання інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування від органів реєстрації, перевіряє порядок оформлення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;

2. Обробляє запити по наданню інформації з Єдиного державного демографічного реєстру державних органів, органів місцевого самоврядування, державних установ, організацій тощо, надає відповіді згідно діючого законодавства;

3. Організовує виконання робіт щодо обробки персональних даних, які містяться у базах персональних даних за допомогою інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, власником чи розпорядником яких є ДМС України, в частині функцій, покладених на відділ;

4. Забезпечує підтримку функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування для створення Єдиного державного демографічного реєстру;

5. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на ТП УДМС завдань;

6. Після прийняття рішення щодо оформлення безпідставного паспортного документа, здійснюють вилучення цих документів та приведення відповідних обліків у належний стан, згідно з вимогами діючого законодавства;

7. Вносить інформацію до ЄІАС УМП про факти визнання бланків паспортів недійсними/зіпсованими/технічно – зіпсованими;

8. Забезпечує формування баз персональних даних фізичних осіб у передбачених законом випадках, а також інших баз даних, формування яких є необхідним для виконання покладених на ДМС України завдань;

9. Проводить перевірки щодо розгляду звернень громадян з питань, пов'язаних з видачею паспортів громадянам України;

10. Бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Управлінні, з питань, що належать до компетенції сектору;

11. Здійснює доступ до бази даних «Розшук» ІІПС для оперативної перевірки осіб, які звертаються до сектору із зазначених питань;

12. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань належності до

громадянства України та отримання паспорта громадянина України;

13. Здійснює перевірку осіб, які звертаються до сектору в зв'язку з документуванням паспортом громадянина України, вклеювання фото по досягненню відповідного віку;

14. Здійснює переписку з іншими організаціями, виконує надіслані доручення.

15. організовує роботу з ведення діловодства та архіву відповідно до законодавства та розпорядчих актів УДМС.

16. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні.

17. Надає адміністративні послуги відповідно до закону;

18. Забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам ведення Державного реєстру виборців та іншим органам виконавчої влади передбачені законодавством відомості;

19. Відповідає та здійснює ведення адресно-довідкових картотек та картотек заяв на видачу паспорта громадянина України, діловодства та архіву відділу відповідно до встановлених правил;

20. Вносить відомості до заяви про видачу паспорта громадянина України при знищенні паспортів;

21. Вносить відомості до заяви про видачу паспорта громадянина України при вклеюванні фотокарточок по досягненню 25-ти, 45-ти річного віку;

22 Відповідає та здійснює ведення журналів вхідної, вихідної документації та листування;

23. Забезпечує наповнення інформаційної підсистеми «ФМ «Недійсні документи» та введення всієї наявної інформації про недійсні посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами;

24. Готує акти знащення та прийому-передачі недійсних документів у вигляді книжечки для направлення до УДМС.

25. Здійснює щомісячну перевірку та підшивку документів;

26. Узагальнює результати роботи та готує звіти за напрямком роботи.

27. Ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

28. Забезпечує формування баз персональних даних фізичних осіб у передбачених законом випадках, а також інших баз даних, формування яких є необхідним для виконання покладених на ДМС України завдань;

29. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;

30. Готує проекти планів роботи, планує роботу по взаємодії з іншими службами по підтриманню паспортного режиму в районі;

31. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань належності до громадянства України та отримання паспорта громадянина України;

32. Здійснює перевірку осіб по існуючим у відділі обліках, які звертаються до відділу в зв'язку з документуванням паспортом громадянина України, вклеювання фото по досягненню відповідного віку;

33. Здійснює переписку з іншими організаціями, виконує надіслані доручення;

34. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

35. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;

36. Забезпечує збереження та нерозголошення персональних даних під час виконання службових обов’язків. 1.8. У разі відсутності головного та провідного спеціалістів виконує його обов’язки за погодженням з начальником відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2929 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на тимчасовій основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів - 20 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, в п’ятницю - з 9.00 до 16.45 (обідня перерва з 13.00 до 13.45).

Кінцева дата прийому документів - 01.11.2016 до 18.00

Місце прийому документів - м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а, каб. № 212

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 7 по 9 листопада 2016 року о 10:00,

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Самойлова Олеся В’ячеславівна

т. (0512)49-86-80

mk_kadr@dmsu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища юридична освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про звернення громадян»

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»

6) Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

3

Професійні чи технічні знання

1) Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 N 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» (назва у редакції Постанови Верховної Ради України від 23.02.2007 р. №719-V, Закону України від 18.09.2012 р. № 5294-VI);

2) Наказ МВС України від 13.04.2012 № 320 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України";

3) Постанова КМУ від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України»

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel ). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Вміння використовувати офісну техніку

6

Особистісні якості

вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння ефективної координації з іншими, здатність приймати зміни та змінюватись, відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт