Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про громадянство України»

Закон України «Про громадянство України»

Додаток 3 до наказу ДМС

від 08.02.2016 № 23
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (зразка 1993 року)

ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА 16-РІЧНОГО ВІКУ З ОДНОЧАСНОЮ

РЕЄСТРАЦІЄЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

(назва адміністративної послуги)
Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративної послуги


Центр надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

1.

Місцезнаходження

центру надання адміністративних послуг

92303 Україна, Луганська область, Новопсковський район, смт Новопсков вул.Леніна, 53

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, вівторок, середа-з 8-00 до 17-00;

четвер- з 8-00 до 20-00;

п’ятниця- з 8-00 до 15-45;

без перерви;

вихідні дні-субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

центру надання адміністративної послуги


(38 06463) 21946, cnapnovopskov@i.u

http://nvp.loga.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

відсутні

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 13.04.2012 № 320 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»

Наказ МВС від 16.08.2012 №715 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку»

Наказ МВС «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» від 22.11.2012 № 1077.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про видачу паспорта (зразок, наведений у додатку 1 до наказу МВС № 320) та

заява про реєстрацію місця проживання особи (зразок, наведений у додатку 5 до наказу МВС № 1077)**.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви про видачу паспорта подаються такі документи:

  1. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах);

  2. свідоцтво про народження, а для осіб, які народилися до 01 березня 2001 року, також копії документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу їх батьків;

  3. довідка про реєстрацію особи громадянином України (для осіб, які набули громадянство України та документуються вперше);

  4. паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;

  5. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

До заяви про реєстрацію місця проживання особи подаються такі документи:

  1. квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

  2. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) *;

  3. документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання;

право на перебування або взяття на облік у закладі/установі - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

У разі подання заяви опікунами/піклувальниками осіб, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною додатково подаються:

документ, що посвідчує особу опікуна/піклувальника/представника установи виконання покарань або слідчого ізолятора;

документ, що підтверджує його повноваження.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник/опікунами/піклувальниками осіб, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України звертається до центру надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна (у частині реєстрації місця проживання)

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

п.п. а) п. 6 М ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито – 0,85 грн.

(0,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати
12.

Строк надання адміністративної послуги

Оформлення та видача паспорта не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів
Реєстрація місця проживання здійснюється в день оформлення паспорта.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, неналежність особи до громадянства України, неможливість ідентифікації особи

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України із внесеними відомостями про зареєстроване місце проживання.
У разі відмови у наданні адміністративної послуги надається письмова відповідь територіального підрозділу ДМС.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до центру надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

16.

Примітка

* Статтею 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077, передбачено, що для здійснення реєстрації місця проживання особа, яка підлягає взяттю на військовий облік або перебуває на військовому обліку, подає, у т.ч. військовий квиток або посвідчення про приписку.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» до призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.
Керівники житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, які здійснюють експлуатацію будинків, органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці.
Для проведення приписки громадян України до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії з питань приписки.

За результатами медичного огляду громадянина України комісією приймається відповідне рішення та видається посвідчення про приписку або військовий квиток (у разі непридатності до військової служби).
** У заяві про реєстрацію місця проживання графа «Паспортний документ» не заповнюється.

Начальник Новопсковського

районного відділу УДМС України

у Луганській області С.О.Мордовцев

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний...

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Додаток 5613/6-ік до наказу удмс україни в Рівненській області 29. 12. 2016 №58-аг

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Додаток 5613/2-ік до наказу удмс україни в Рівненській області 29. 12. 2016 №58-аг

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Додаток 5613/5-ік до наказу удмс україни в Рівненській області 29. 12. 2016 №58-аг

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (рнокпп) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за...

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (рнокпп) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за...

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт