Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за липень 2012 року.

Зміст


1.

Щодо заповнення податкових накладних

Лист ДПС у м. Києві від 08.06.2012 р. № 3379/10/06-406

55-44

2.

ПДВ та сумнівна кредиторська заборгованість

Лист ДПСУ від 04.05.2012 р. № 7730/6/15-1215
3.

Щодо заповнення назви юридичної особи в податковій накладній

Лист ДПС у м. Києві від 03.05.2012 р. № 2571/10/06-406
4.

Щодо правомірності виписки зведеної податкової накладної

Лист ДПСУ від 16.05.2012 р. № 13869/7/15-3417-16
5.

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань, пов'язаних з обов'язковою реєстрацією осіб як платників податку на додану вартість

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 588
6.

Про зміни у порядку реєстрації платників ПДВ

Лист ДПСУ від 05.07.2012 р. № 18250/7/18-3117
7.

Узагальнююча податкова консультація щодо включення до бази оподаткування податком на додану вартість та складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 590
8.

Щодо визнання податкової звітності поданою без порушення граничного терміну

Лист ДПСУ від 23.07.2012 р. № 17490/7/18-2017
9.

Щодо відмови у прийнятті податкових декларацій

Лист ВАСУ від 15.06.2012 р. № 1503/12/13-12
10.

Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 575

20-30

11.

Узагальнююча податкова консультація з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 за операціями з підприємцями - платниками єдиного податку

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 580
12.

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 576
13.

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 581
14.

Узагальнююча податкова консультація щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, внесених до статутного фонду платника податку

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 573
15.

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на вторинному ринку

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 579
16.

Узагальнююча податкова консультація щодо використання банківських виписок як первинних документів

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 583
17.

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 574
18.

Про надання роз'яснення (щодо збільшення витрат при ліквідації основних засобів)

Лист ДПС у Запорізькій області від 13.03.2012 р. № 666/10/15-113
19.

Щодо віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства

Лист ДПСУ від 20.04.2012 р. № 5882/5/15-1216
20.

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення витрат за діяльністю, не передбаченою статутом

Наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. № 577
21.

Видача Довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів в електронній формі

Лист ДПСУ від 06.07.2012 р. № 18522/7/19-1017
22.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 658
23.

Про врегулювання питань щодо використання гривні в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту

Постанова НБУ від 28.05.2012 р. № 209
24.

Роз'яснення щодо порядку іноземного інвестування в Україну

Лист НБУ від 20.06.2012 р. № 29-216/6171-6192
25.

Щодо змін до статті 121 Кодексу законів про працю України (щодо відрядження)

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12
26.

Щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12
27.

Щодо нарахування ЄСВ на витрати на відрядження

Лист ПФУ від 15.06.12 р. № 13862/03-20
28.

Про відшкодування органами соцзахисту за відпустки, надані чорнобильцям

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12
29.

Про затвердження штатного розпису

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.03.12 р. № 42/06/186-12 (Витяг)
30.

Про надання податкової консультації (щодо застосування пункту 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України )

Лист ДПСУ від 10.04.2012 р. № 632/6/10-1115/1558
31.

Про документи, які є підставою для пропуску товарів через митний кордон

Лист Державної митної служби України від 14.06.2012 р. № 11.1/2-16.3/6713-ЕП
32.

Щодо трактування норм Податкового кодексу України (щодо сплати екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів)

Лист ДПСУ від 06.04.2012 р. № 10194/7/15-2117
33.

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 592
34.

Зміни до методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом ДПА України від 22.04.11 р. № 236

Наказ ДПСУ від 10.05.12 р. № 390
35.

О необходимости внесения изменений в свидетельство плательщика единого налога физического лица - частного предпринимателя при смене видов деятельности

Письмо ГНСУ от 15.06.2012 г. № 10041/6/23-50.0214
36.

Узагальнююча податкова консультація щодо подання професійним торговцем цінними паперами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 593
37.

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів)

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 594
38.

Узагальнююча податкова консультація щодо врахування податковим агентом інвестиційних збитків, які виникли у фізичної особи при визначенні загального фінансового результату під час розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з інвестиційними активами

Наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. № 595
  1. Щодо заповнення податкових накладних


Лист Державної податкової служби у м. Києві від 08.06.2012 р. № 3379/10/06-406

Державна податкова служба у м. Києві <...> розглянула вашого листа <...> стосовно заповнення податкових накладних і в межах своїх повноважень повідомляє, що на поставлене вами питання вам було надано відповідь листом ДПС у м. Києві від 03.05.2012 р. № 2571/10/06-406 <...>, в якій конкретно вказано: "якщо в податковій накладній всі показники та обов'язкові реквізити заповнені правильно та достовірно, то така податкова накладна вважається заповненою без порушень.".

В доповнення повідомляємо наступне.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями, платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема, повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг.

Тобто, в податковій накладній зазначається назва платника податку - юридичної особи у тому вигляді, в якому вона вказана в статутних документах.


  1. ПДВ та сумнівна кредиторська заборгованість


Лист Державної податкової служби України від 04.05.12 р. № 7730/6/15-1215

Державна податкова служба України розглянула лист <...> щодо врахування при зменшенні витрат суми ПДВ у разі врегулювання сумнівної заборгованості відповідно до підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 Податкового кодексу України і повідомляє.

Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості регламентовано статтею 159 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Згідно із підпунктом 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 Кодексу платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини), або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

В той же час статтею 139 Кодексу регламентовано витрати, що не враховуються при визначенні оподаткованого прибутку. Так, згідно з підпунктом 136.1.2 пункту 136.1 статті 136 Кодексу не включаються до складу витрат суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV Кодексу.

Враховуючи викладене, підприємство-покупець повинне зменшити витрати на вартість заборгованості, визнаної судом, без врахування ПДВ.


  1. Щодо заповнення назви юридичної особи в податковій накладній


Лист Державної податкової служби у м. Києві від 03.05.2012 р. № 2571/10/06-406

Державна податкова служба у м. Києві <...> розглянула вашого листа <...> стосовно заповнення податкових накладних і в межах своїх повноважень повідомляє.

Форма та окремі особливості заповнення платником ПДВ граф податкової накладної при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг встановлені Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1333/20071 (далі - наказ № 1379).

Відповідно до п. 6.3 наказу № 1379 не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту порушення порядку заповнення податкової накладної.

Згідно з Узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127, порушенням Порядку заповнення податкової накладної вважатиметься перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах "а" - "і" п. 201.1 ст. 201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями)), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо).

Враховуючи вищевикладене, якщо в податковій накладній всі показники та обов'язкові реквізити заповнені правильно та достовірно, то така податкова накладна вважається заповненою без порушень.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14, п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями, далі - ПКУ) податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

При цьому, згідно із ст. 52 ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Враховуючи, що податкова консультація надається платнику для правильності застосування норм податкового законодавства у його податковому обліку, то платники податків, в діяльності яких виникли описані вами проблемні ситуації, можуть отримати детальну відповідь від державної податкової інспекції за місцем реєстрації таких платників податків, за умови самостійного надання такими платниками до державної інспекції за місцем їх реєстрації відповідного запиту та додаткової інформації щодо визначення конкретних обставин справи, з якими пов'язано виникнення проблемних питань, як це і передбачено п. 52.4 ПКУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт