Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Найменування органу реєстрації

Найменування органу реєстрації

Додаток 7
до Правил

Органу реєстрації

_______________________________

(найменування органу реєстрації)

_______________________________

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові представника, дата

_______________________________

і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини


Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини

прізвище_____________________________________________________

ім’я _________________________________________________________

по батькові ___________________________________________________

дата і місце народження ________________________________________

громадянство/підданство _______________________________________

за адресою ___________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної

____________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,
____________________________________________________________

за якою реєструється місце проживання)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років) _____________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу,

_____________________________________________________________

який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю ___________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

____________________________________________________________
_____ ________________ 20 __ р. ___________________

(підпис)

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору.
Підстава для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що підтверджують (необхідне заповнити)

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації малолітньої дитини не за адресою батьків/законних представників) ____________________________________________________

(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі,

________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу)

_________________________________________________________________
(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій соціальній

________________________________________________________________

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту)

Я, ___________________________________________, який є законним

(прізвище, ім’я та по батькові)

представником

____________________________________, даю згоду на реєстрацію місця

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

МП _____ ___________ 20 ___ р.
У реєстрації місця проживання відмовлено _____ __________ 20 __ р. ________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника,
________________________________________________________________

що прийняв рішення)
________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
Місце проживання зареєстровано _____ ___________ 20 ___ р. ________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище
_______________________________________________________________
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. ____________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів
Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

Зразок заповнення журналу реєстрації посвідчень на проведення перевірки
Найменування підприємства, органу влади або іншого підконтрольного об’єкта, місце знаходження

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб екта звернення: територіального органу (підрозділу) дмс; центру надання...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Додаток 7 до Правил Органу реєстрації Відділ реєстрації місця проживання особи кмр
Сидоров Петро Петрович 10. 05. 1980 року (прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), дата

Найменування митного органу

Найменування органу ведення

Найменування органу державного архітектурно

Додаток 11 до наказу гудмс україни у Львівській області від 09. 2014...
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Паспорт баштового крана
Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки...

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу, якому надсилається повідомлення

Паспорт крана мостового типу
Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки...

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Заповнення заяви
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт