Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни

Закон україни

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17ЗАКОН УКРАЇНИ


Про вибори Президента України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 740-XIV від 16.06.99, ВВР, 1999, № 28, ст.237 
№ 1021-XIV від 08.09.99, ВВР, 1999, № 44, ст.387 
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 
- набуває чинності 01.08.2003 року 
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247}

{В редакції Закону 
№ 1630-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 20-21, ст.291}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 3-рп/2005 від 24.03.2005}

{З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону № 698-V від 22.02.2007 на підставі пункту 3 розділу VII Закону № 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст.282}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду 
№ 10-рп/2009 від 12.05.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 
№ 1616-VI від 21.08.2009, ВВР, 2009, № 50, ст.754}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду 
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду 
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1849-VI від 03.02.2010, ВВР, 2010, № 13, ст.127 
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 
№ 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64 
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218 
№ 5314-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.501 
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 
№ 563-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.731 
№ 841-VII від 28.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.195 
№ 879-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 16, ст.582 
№ 1184-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 18-19, ст.696}

{Зміни до Закону див. в Законі № 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.904}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1245-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.817 
№ 1272-VII від 15.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.921 
№ 1276-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.923 
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056 
№ 317-VIII від 09.04.2015}

{У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

{У тексті Закону слова "територіальна виборча комісія" у всіх відмінках і числах замінено словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку і числі згідно з Законом № 1616-VI від 21.08.2009}

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади виборів Президента України

1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Строк повноважень Президента України визначається Конституцією України.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

{Пункт 5 частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

{Пункт 6 частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

{Пункт 7 частини другої статті 2 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

8) тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

{Пункт 9 частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Документ, зазначений у пункті 9 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Документи, зазначені у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

{Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

{Положення частини шостої статті 2 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, в частині визначення перебування на консульському обліку громадян України умовою реалізації права обирати на виборах Президента України на підставі Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009}

6. Реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають у період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.

{Частина шоста статті 2 в редакції Законів № 1616-VI від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014}

7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.

{Частина друга статті 3 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

4. Рівність прав і умов участі у виборчому процесі забезпечується:

{Абзац перший частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

{Пункт 2 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України;

4) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів на пост Президента України;

{Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів на пост Президента України.

{Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України.

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових частин, за винятком випадку, передбаченого цим Законом. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 7. Таємне голосування

1. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 8. Особисте голосування

1. Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

{Частина перша статті 8 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 9. Право бути обраним

1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

2. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

{Частини другу - четверту статті 9 замінено однією частиною згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.

4. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково відповідно до Конституції України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень.

Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України

1. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), а також шляхом самовисування відповідно до цього Закону.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

2. Партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.

{Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 11. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності та відкритості виборчого процесу;

4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України;

5) рівності прав партій - суб'єктів виборчого процесу;

{Пункт 5 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

6) свободи передвиборної агітації, рівних умов доступу кандидатів на пост Президента України до засобів масової інформації;

{Пункт 6 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, партій.

{Пункт 7 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.

4. Виборчий процес включає такі етапи:

1) висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України;

2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій;

3) проведення передвиборної агітації;

4) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;

5) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

6) голосування у день виборів Президента України;

7) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення;

8) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

{Частина четверта статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

5. У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення.

{Пункт 2 частини п'ятої статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають місце лише у випадках, передбачених цим Законом.

7. Виборчий процес завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.

{Частина сьома статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

8. Повноваження окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу.

{Статтю 11 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

9. Органи виконавчої влади, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені цим Законом.

{Статтю 11 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:

1) виборець;

2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

{Пункт 2 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

3) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;

{Пункт 3 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

4) партія, яка висунула кандидата на пост Президента України;

{Пункт 4 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

5) офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.

{Пункт 5 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка та проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито.

2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень:

1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;

{Пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців, відомостями про кандидатів на пост Президента України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з порядком заповнення виборчих бюлетенів;

{Пункт 2 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009}

3) оголошують підсумки голосування і результати виборів Президента України;

{Пункт 3 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно, а окружних виборчих комісій, які стосуються виборчого процесу, невідкладно після надходження до Центральної виборчої комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

{Частина третя статті 13 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у день виборів та в день повторного голосування - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення виборів.

{Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

5. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.

{Частина п'ята статті 13 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України

Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Законом України "Про Державний реєстр виборців", іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

Розділ II 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні

Закон україни
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт