Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент по видачі документів дозвільного характеру, шо надаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби області Даний

Технічний регламент по видачі документів дозвільного характеру, шо надаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби області Даний

Узгоджено Затверджено

Голова представництва Державного Головний державний

комітету України з питань регуляторної санітарний лікар

політики та підприємництва у Рівненської області

Рівненській області

______________М.Ю. Тарасюк __________Г.М. Шевченко

«_____»_____________2008р. «_____»__________2008р.

Технічний регламент

по видачі документів дозвільного характеру, шо надаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби області

Даний регламент розроблений з метою удосконалення діяльності держсанепідслужби щодо виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-1У, Постанови головного державного санітарного лікаря України від 14.02.2008р. «Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби з видачі документів дозвільного характеру», листів МОЗ від 26.10.07. №05.03.01-23/54-587 та від 12.06.08. №05.03.01-23-16/852-19/434.

У відповідності до листа-розяснення МОЗ від 26.10.2007р. №05.03.01-23/54-587 до документів дозвільного характеру, на які розповсюджується дія Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відносяться:

- дозвіл на роботу із мікроорганізмами 1-1У груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК;

-експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів; ;

-висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на новий харчовий продукт, який містить рішення про те, чи допускається новий харчовий продукт в обіг, умови дозволу (видається МОЗ).

Відповідно до ст.2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на інші документи дозвільного характеру, які надаються державною санітарно-епідеміологічною службою, не розповсюджується дія цього Закону і порядок їх надання регулюється іншими законодавчими актами, Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про господарську діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ін. До таких документів відносяться:

-дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних живих ресурсів у встановленому асортименті (за видами або групами);

-Санітарний паспорт на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань.

Інші документи, які видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, за роз'ясненням МОЗ, не відносяться до документів дозвільного характеру.  1. Технічний регламент на отримання документу дозвільного характеру «Дозвіл на роботу із мікроорганізмами 1-1У груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК»; (видається облСЕС, м.Рівне, вул. Котляревського 3, голова режимної комісії Рєзніков А.П., тел.230168)


Технічний регламент на отримання дозволу на роботу з мікроорганізмами ІІ-ІVгруп патогенності розроблений відповідно до ДСП 9.9.5.-064-2000 " Порядок видачі дозволів на роботу із мікроорганізмами І-ІV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК".

Дозволи на роботу видається обласною міжвідомчою режимною комісією всім установам на території Рівненської області на:

-всі види досліджень з мікроорганізмами ІІ групи патогенності або матеріалом підозрілим на їх вміст — за вийнятком установ медичного профілю;

-всі види досліджень та експериментальні роботи з мікроорганізмами ІІІ-ІV груп патогенності або матеріалом підозрілим на їх вміст;

-всі види досліджень з мікроорганізмами ІІІ-ІV груп патогенності або матеріалом підозрілим на їх вміст приватним лабораторіям.

Для отримання дозволу на роботу з мікроорганізмами ІІ групи патогенності на ім'я голови обласної міжвідомчої режимної комісії Рєзнікова А.П. подається:

1.Клопотання керівника установи

2.Пояснювальна записка

3.Графічний матеріал (план-схема лабораторії).

Після поступлення документів члени обласної режимної комісії перевіряють об'єкт щодо дотримання та виконання вимог техніки безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни. При виявленні порушень надаються пропозиції керівнику установи. Після усунення недоліків, керівник установи, яку перевіряли інформує голову обласної міжвідомчої режимної комісії. На засіданні членів обласної міжвідомчої режимної комісії приймається рішення про можливість видачі дозволу. Готується висновок головного державного санітарного лікаря Рівненської області Шевченка Г.М., щодо наявності умов для виконання вимог режиму з мікроорганізмами ІІ групи патогенності та дозвіл режимної комісії. Зразок дозволу — відповідно додатку 2 ДСП 9.9.5.-064-2000. Термін дії дозволу 3 роки.

Для отримання дозволу на роботу з мікроорганізмами ІІІ-ІV груп патогенності на ім'я голови обласної міжвідомчої режимної комісії Рєзнікова А.П. подається:

1.Клопотання керівника установи

2.Акт територіальної режимної комісії, щодо дотримання та виконання вимог техніки безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни

3.Висновок головного державного санітарного лікаря території щодо наявості умов для проведення даного виду робіт та можливості видачі дозволу на роботу.

Після поступлення документів члени обласної режимної комісії перевіряють об'єкт щодо дотримання та виконання вимог техніки безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни. При виявленні порушень надаються пропозиції керівнику установи. Після усунення недоліків, керівник установи, яку перевіряли інформує голову обласної міжвідомчої режимної комісії. На засіданні членів обласної міжвідомчої режимної комісії приймається рішення про можливість видачі дозволу. Зразок дозволу — відповідно додатку 3 ДСП 9.9.5.-064-2000. Термін дії дозволу 5 років.

Вартість дозволу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006р. №662 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. №1544 івід 27 серпня 2003р. №1351" без врахування податку на додану вартість 200, 59 за один документ, (п.245).


  1. Технічний регламент на отримання документу дозвільного характеру «Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів; (видається облрайміськСЕС по профілю гігієни харчування)


Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів видається згідно з Законом України „Про безпечність та якість харчових продуктів” 6 вересня 2005 року N 2809-IV, Постановою Кабінету міністрів України від 12 травня 2007року № 712, наказ МОЗ “Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів» від 24.05 2008р. №25
Для отримання документа дозвільного характеру необхідно подати наступний пакет документів:

1. Заява до головного державного санітарного лікаря за встановленою формою, з підписом та печаткою заявника (форма надається в санепідемстанції).

2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта господарювання, засвідчена в установленому порядку.

3.Копя акта державної приймальної комісії про приняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) обєкта або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку.

4.Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника.

5.Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.
Порядок підготовки та експертної оцінки.

Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом. У разі подання заяви та документів рекомендованим листом, підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

Після надходження заяви та документів посадова особа державної санітарно-епідеміологічної проводить інспекцію потужностей з метою встановлення відповідності санітарним заходам (про, що складається відповідний акт).

Експлуатаційний дозвіл відправляється до Центру реєстрів МОЗ, де потужності (об’єкту) присвоюється персональний контрольний (реєстраційний) номер і проводиться реєстрація потужності (об’єкту) та його оператора.

Строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів.

Для усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк видачі експлуатаційного дозволу може бути продовженим.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу оператору потужностей (об’єктів) надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття з обґрунтуванням відмови.

У разі коли оператор потужностей (об’єктів), який вже має експлуатаційний дозвіл, побудував нові або здійснює реконструкцію споруд і планує використовувати їх для виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, встановлює нову виробничу лінію, такий оператор повинен звернутися до державного санітарного лікаря про такі наміри не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку такого виробництва, переробки або реалізації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

12.07.2007р.№399
ЗАЯВА
„_____”________________200___року

Головному державному санітарному лікарю _____________________________
Прошу провести інспекцію потужності (об’єкту) з метою встановлення

відповідності санітарним заходам та видати експлуатаційний дозвіл:
Назва потужності (об’єкту) ____________________________________________
Оператор потужності _________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквізити оператора потужності (об’єкту) ________________________________

(Місце знаходження, адреса, телефон, телефакс, Е-mail, WWW)
____________________________________________________________________
Документ про повноваження заявника представляти виробника (власника)
____________________________________________________________________

Необхідні документи додаються

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

перелік
Підтверджую достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

Оплату гарантуєм.

Підпис заявника________________

М.П.

Оплата, що стягується за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу становить 200 (двісті) грн. без урахування ПДВ (п.7 постанови КМУ №712 від 12.05.2007р.). Плата за проведення необхідних досліджень та вимірювань здійснюється згідно Постанови КМУ від 11.05.2006р. № 662.


3. Технічний регламент на отримання документу дозвільного характеру

«Дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних живих ресурсів у встановленому асортименті (за видами або групами)», видається облрайміськСЕС по профілю гігієни харчування)

Дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних ресурсів у встановленому асортименті (за видами або групами) видається згідно з наказом МОЗ України від 28.09.2008р. № 647 „Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів”.

Для отримання документа дозвільного характеру необхідно подати наступний пакет документів:

1. Заява до головного державного санітарного лікаря з підписом та печаткою заявника.

2.Позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність об’єкту вимогам санітарного законодавства.

3.Узгоджений санепідемслужбою асортимент продукції, що буде виготовлятися.

4.Перелік нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ, ТУ У), у відповідності з якою виготовляється кожний вид продукції.

5.Прізвище, ім’я, по батькові директора підприємства, головного інженера, завідувача лабораторії.
Порядок підготовки та експертної оцінки

Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом. У разі подання заяви та документів рекомендованим листом, підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

Підприємства мають право виробляти продукцію з риби та інших водних живих ресурсів у відповідності до дозволу на право виготовлення продукції у відповідності з встановленим асортиментом за видами або групами. Дозвіл одержують підприємства при введенні їх в експлуатацію і підтверджують його у разі зміни асортименту продукції, що виготовляється, устаткування технологічних ліній чи інших показників роботи, вказаних в акті технічного оснащення та санітарного стану підприємства. У разі розширення асортименту складається доповнення до дозволу.

При порушенні технологічних або санітарно-гігєнічних умов виробництва дозвіл може бути вилучений у підприємства за всіма або деякими найменуваннями продукції на термін, необхідний для усунення виявлених порушень. Право вилучення дозволу має організація, яка видала дозвіл. Про вилучення дозволу вказується в акті планової (позапланової) перевірки підприємства та робиться відповідний запис у розділі дозволу „Особливі відмітки”.

Автоматично анулюється дозвіл на право виготовлення продукції, встановленої як джерело захворювань споживачів. Повторна видача дозволу здійснюється в порядку, зазначеному вище. Термін дії дозволу 3 роки.  1. Технічний регламент на отримання документу дозвільного характеру

«Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань (Санітарний паспорт) » (видається облСЕС, зав.відділом радіаційої гігієни Кузнєцов В.І., тел./факс 237028)
Технічний регламент на отримання Дозволу Держсанепідслужби на проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання ( надалі Санітарний паспорт), розроблений відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ) та Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур":

Для отримання Санітарного паспорту, для лікувально-профілактичних установ та підприємств, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), надається письмова заява, в якій повинні міститися наступні відомості:

-найменування підприємства, установи або організації, місцезнаходження, П.І.Б. керівника, види і характеристики джерел випромінювання в межах діяльності, що заявляється.

На розгляд в облСЕС надаються слідуючі документи:

1. Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань:

1.1 акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

1.2 акт приймання нових чи реконструйованих підприємств, або акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах.

2. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

2.1 технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

2.2 метрологічні свідоцтва на апаратуру;

2.3 акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

2.4 договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

6.1 інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

6.2 положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

6.3 накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

6.4 контрольні рівні радіаційної безпеки ( установлюється адміністрацією установи, або підприємства та узгоджується обласною санепідемстанцією з метою обмеження опромінення персоналу та/або населення нижче значень лімітів доз);

6.5 копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

6.6 копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

6.7 плани аварійних заходів.
Порядок підготовки Санітарного паспорту:

Санітарний паспорт видається обласною санепідемстанцією, відділ радіаційної гігієни, м.Рівне, вул.Котляревського, 3, тел. 237028

За необхідності продовження терміну дії Санітарного паспорта керівник підприємства, або установи, що використовує ДІВ подає в обласну санепідемстанцію повідомлення та відповідні документи не менше ніж за 6 місяців до закінчення дії попереднього Санітарного паспорта, а також у разі змін умов експлуатації рентгенівського кабінету (заміна апарата, ремонт чи заміна випромінювача, зміна планування приміщення кабінету тощо).

Термін розгляду документації, необхідної для видачі Санітарного паспорта, - 2 місяці. Після закінчення цього терміну заявник отримує Санітарний паспорт або мотивовану відмову в його отриманні. Термін дії до 5 років.

Оплата за проведення робіт здійснюється згідно Постанови КМУ від 11.05.2006р. № 662:

п.230 Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обгрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно-небезпечному об”єкті — 215,12 грн. (з ПДВ)

п.234 Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці — 5,80 грн. (з ПДВ)

п.238 Підготовка санітарного паспорта на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання — 26,29 грн. (з ПДВ).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання продуктів харчування у днз
Складені графіки, маршрути та обсяги завозу погоджують з районними відділеннями санітарно-епідеміологічної служби (сес)

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Надмірна кількість документів дозвільного характеру та дозвільних процедур у сфері господарської діяльності значно ускладнює умови...

Законодавства з питань пожежної безпеки
Зразок бланка заяви на отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Неї та отримання документів дозвільного характеру (або адміністративної послуги)

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Методичні рекомендації щодо декларування майна, доходів, витрат І...
Управління держаної служби Головного управління державної служби України в Івано-Франківській області.; Уклад.: С. В. Онищук, Н....

Закон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

Пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру, які передбачені Законами України
Підготовлено: ifc, The World Bank Group; Статус документу: Проект для обговорення

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Перелік адміністративних послуг, що надаються Державною податковою...
Перелік адміністративних послуг, що надаються Державною податковою інспекцією у м. Рівному

Перелік адміністративних послуг, що надаються Державною податковою...
Перелік адміністративних послуг, що надаються Державною податковою інспекцією у м. Рівному

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи
Заява встановленого зразка (оформлення здійснює спеціаліст нашої компанії на основі наданої Вами інформації)

Зразки бланків заяв/декларацій перелік зразків бланків заяв на отримання...
Купянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

Відділ освіти надає примірний зразок документів, які потрібно оформити...
Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій

Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій
...

Перелік документів, що подаються навчальними закладами до відділу...
Згідно з додатком 3 до п. Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток директори загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт