Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з ДІВ в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)»

(продовження терміну дії санітарного паспорта)
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з ДІВ в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)» (продовження терміну дії санітарного паспорта)

(назва адміністративної послуги)

_ Кам’янець-Подільське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

(місцезнаходженн, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Управління надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради

32300, Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1

Графік роботи:

понеділок, вівторок, середа: 08.00-17.15;

четвер: 08.00-20.00;

п’ятниця 8.00-16.00; (без перерви на обід);

вихідний: субота, неділя.

тел./факс 5-17-73, тел. 3-60-38;

Сайт: http://cnap.kam-pod.gov.ua

2.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги (місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Кам’янець-Подільське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області

32300, Кам’янець-Подільський р-н, с.Жовтневе,

вул. Матросова, 30-А

Понеділок - Четвер – з 900 – 1815,

П’ятниця з 900 до 1700  

Вихідні дні – субота, неділя.

(перерва на обід 13.00-14.00)

тел./факс 9-72-89;

E-mail: kampod@gudseshm.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

3.

Закони України

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" (р. ІІІ ст.23);

Закон України від 08.02.1995р. № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( ст.ст.23, 24, 26, 28, 29);

Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 19.05.2011р. № 3392-VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53 Додатку до Закону);

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»;

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 22.06.1999р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»;

Розпорядження КМУ від 26.10.2011р. №1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління" ;

Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 09.10.2000р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» (із змінами).

Наказ МОЗ України від 14.03.2006р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. №247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи».

Наказ Міністерства Мінекономрозвитку і торгівлі України від 12.01.2012р. № 28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання»;

Наказ МОЗ України від 02.02.2005р. № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (п1. 20);

Наказ МОЗ України від 04.06.2007р. № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» .

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України від 24.02.1994р. №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», від 19.05.2011р. №3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання Санітарного паспорта на роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (немедичні заклади):

Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій), а також такі документи:

1) Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).
2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

метрологічні свідоцтва на апаратуру;

акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

договір на технічне обслуговування* чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для
роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4) Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6) Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

7) Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

контрольні рівні радіаційної безпеки;

копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

плани аварійних заходів.

9) Документи про внесення плати за видачу дозволу

---------------

* Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на проведення відповідної діяльності (технічне
обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо).

Технічне обслуговування переносних рентгенівських дефектоскопів проводиться персоналом, що має групу з електробезпеки не менше 4. Випробування високовольтного обладнання може проводити тільки спеціалізована лабораторія.


Для одержання Санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету та проведення рентгенологічних процедур (медичні заклади):

1) копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;

2) акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;

3) технічний паспорт рентгенівського кабінету, форма якого наведена у додатку 2 до цих Правил, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;

4) акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);

5) акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;

6) контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат;

7) протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;

8) протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому
еквіваленту;

9) інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;

10) наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;

11) наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки;

12) висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;

13) наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

14) журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;

15) журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.


10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або за дорученням

11.

Платність (безоплатність) надання адміністра-тивної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу


-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання дозволу (Санітарного паспорту)

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням в УНАПі. 

16.

Примітка

- зупинення розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, можливе за бажанням суб’єкта господарювання шляхом письмового повідомлення про це дозвільного органу (п. 10 ст. 4-1 Закону України від 06.09.2005р.  2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).  Керівнику дозвільного органу

Начальнику Кам’янець-Подільського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області

___________________________________


Заява
Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу надати дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючих випромінювань («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)») ____

(назва документа дозвільного характеру

____________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (місце знаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

_____________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________

(в давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім’я, по батькові та прізвище)
_____________________________________________________________________

(фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)
_____________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця/ уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)
Інформація щодо надання згоди заявником на обробку, використання та зберігання його персональних даних _____________________________________________________
_____________________ ____________________

(телефон) (телефакс)

"_____" ________________20__ р. _______________________________

(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-

підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:

Для одержання Санітарного паспорта на роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (немедичні заклади):

1. Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань (при наявності) вимогам Правил:

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на ___________ арк.

2. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ на ___ арк.;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру на ___ арк.;

  • акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта

на ___ арк.;

- договір на технічне обслуговування (технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на проведення відповідної діяльності (технічне обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо)) чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві на ___ арк..

3. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк..

4. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов’язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу на ___ арк..

5. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк.;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі на ___ арк.;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк.;

- копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами на ___ арк.;

- копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань» на ___ арк.;

- плани аварійних заходів на ___ арк;

- контрольні рівні радіаційної безпеки на ___ арк.

6. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

7. Договір підприємства із спец комбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів на ___ арк.

8. Договір підприємства із спец пральнею на прання спецодягу на ___ арк.

9. Документ про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру від “___” __________20__р. № ____________.

10. Довіреність від “___” __________20__р. № ____________.
Для одержання Санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (медичні заклади):

1. Копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений в рентгенівському кабінеті (подаються при первинному оформленні) на ____ арк.;

2. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації на ____ арк.;

3. Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем) на ____ арк. ;

4 Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів на ____ арк.;

5. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат на ____ арк.;

6. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінету, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях на ____ арк.;

7. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій на ____ арк.;

8. Наказ про віднесення осіб, які працюють до персоналу категорії А на ____ арк.;

9. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, за радіаційний контроль та її посадові обов'язки на ____ арк.;

10. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичного огляду на ____ арк.;

11. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з ДІВ на ____ арк.; 12. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу на ____ арк.;

13. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А на ____ арк..

14. Акт обстеження обєкта на відповідність вимогам санітарного законодавства на ___ арк.

15. Документ про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру від “___” __________20__р. № ____________.

16. Довіреність від “___” __________20__р. № ____________.

Спосіб одержання дозвільного документа:

□ особисто

□ поштою

□ за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг)Заповнюється адміністратором:

_______________________20___ р. Реєстраційний номер________________

(дата надходження заяви)

_________________________ ___________________________________

(піднис) (ініціали та прізвище адміністратора)Начальнику Кам’янець-Подільського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області Керничному О.В.
Заява
Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу надати дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючих випромінювань («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)»)

(назва документа дозвільного характеру

Рентген – кабінет

____________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

____________________________________________________________________

м. Кам’янець-Подільський, вул. Весняна, 5

____________________________________________________________________

(місце знаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)
____________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)
Товариству з обмеженою відповідальністю «Лабораторія плюс»

____________________________________________________________________

(в давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім’я, по батькові та прізвище)
____________________________________________________________________

(фізичної особи-підприємця)

124636325___________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________(ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)
Іванов Іван Іванович

____________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця/ уповноваженої особи)

м. Кам’янець-Подільський, вул. Весняна, 5

____________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)
Інформація щодо надання згоди заявником на обробку, використання та зберігання його персональних даних _____________________________________________________4-12-12

______________________ _______________

(телефон) (телефакс)

"_____" ________________20___р. ___________________________

(підпис керівника юридичної особи/ фізичні особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:

Для одержання Санітарного паспорта на роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (немедичні заклади):

1. Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань (при наявності) вимогам Правил:

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на ___________ арк.

2. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ на ___ арк.;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру на ___ арк.;

  • акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта

на ___ арк.;

- договір на технічне обслуговування (технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на проведення відповідної діяльності (технічне обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо)) чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві на ___ арк..

3. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк..

4. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов’язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу на ___ арк..

5. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк.;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі на ___ арк.;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань на ___ арк.;

- копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами на ___ арк.;

- копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань» на ___ арк.;

- плани аварійних заходів на ___ арк;

- контрольні рівні радіаційної безпеки на ___ арк.

6. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

7. Договір підприємства із спец комбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів на ___ арк.

8. Договір підприємства із спец пральнею на прання спецодягу на ___ арк.

9. Документ про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру від “___” __________20__р. № ____________.

10. Довіреність від “___” __________20__р. № ____________.
Для одержання Санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (медичні заклади):

1. Копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений в рентгенівському кабінеті (подаються при первинному оформленні) на ____ арк.;

2. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації на ____ арк.;

3. Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем) на ____ арк. ;

4 Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів на ____ арк.;

5. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат на ____ арк.;

6. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінету, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях на ____ арк.;

7. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій на ____ арк.;

8. Наказ про віднесення осіб, які працюють до персоналу категорії А на ____ арк.;

9. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, за радіаційний контроль та її посадові обов'язки на ____ арк.;

10. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичного огляду на ____ арк.;

11. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з ДІВ на ____ арк.; 12. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу на ____ арк.;

13. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А на ____ арк..

14. Акт обстеження обєкта на відповідність вимогам санітарного законодавства на ___ арк.

15. Документ про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру від “___” __________20__р. № ____________.

16. Довіреність від “___” __________20__р. № ____________.
Спосіб одержання дозвільного документа:

□ особисто

□ поштою

□ за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).Заповнюється адміністратором:
_______________________20____р.

Реєстраційний номер______________

(дата надходження заяви) _______________________________ ____________________________ (піднис) (ініціали та прізвище адміністратора)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо ведення військового обліку та бронювання...
Перелік керівних документів, які визначають порядок ведення військового обліку І бронювання на підприємствах, в установах, організаціях...

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів...
Ці Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів І роботи зі службовими документами, а також порядок...

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах,...
Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних

Робоча програма виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»
«Менеджмент організацій І адміністрування», роботу на підприємствах, в установах І організаціях, в органах управління на керівних...

Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань...
Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Положення про порядок надання службових жилих приміщень І користування...
Це Положення визначає порядок надання у Національній академії наук (нан) України та в установах, організаціях І підприємствах, що...

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної...
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади І місцевого самоврядування, об'єднаннях...

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Дфс, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління

Наказ
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,...

Розпорядження
Мо україни від 15. 12. 10 №660 “Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних І призовників...

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах,...
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Лубни -2012
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади арк, місцевих державних адміністраціях,...

Юридичний факультет
Нгу напряму підготовки 030401 Право, в органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, в адвокатських об’єднаннях,...

Ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо представництва...
України, проведенні експертиз, у всіх справах за моєю участю, в інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форми...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних І контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування...

Методичний посібник по організації військового обліку та бронювання...
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок І військову службу " захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності...

Методичні рекомендації архівним підрозділам (архівам) установ, організацій...
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,...

З діловодства в установах, організаціях, на підприємствах
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт