Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Гуледзі І.Д.

ЗАЯВАПрошу анулювати _____________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________________ (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
_____________________________________________________________________________
ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків

та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

______________________ __________________________
(телефон) (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи –

підприємця, уповноваженої особи)
"___" ____________ 201_ р.

Документи, що додаються по заяви: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби в Закарпатській області

№ 174 від 05.12.2016р.

Інформаційна картка адміністративної послуги № 07.04.3-24/05
Анулювання Дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту справ споживачів в Закарпатській області, що є правонаступником Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Ужгородської міської ради

1.

Місцезнаходження ЦНАП

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок- четвер - з 9.00 до 18.00

п'ятниця - з 9.00 до 15.00 (без обідньої перерви)

обідня перерва - з 13.00 до 13.30

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон гарячої лінії: (0312)617687 Телефони для довідок/факс :

(0312)617134

(0312)614690

Адреса електронної пошти

cnap@rada-uzhgorod.gov.uaНормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005 № 2806-15, ст.4. п.1.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII, ст.21.ч.3.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 21.05.2009 р. № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (далі – Порядок);

Постанова КМУ від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Заява

9.

Вичерпний перелік докумен- тів,необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява

2. Оригінал Дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання


10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Особисто суб’єктом господарювання або через уповноважену особу

2. Рекомендованим листом з описом вкладення (підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально)

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог.

2. Подання недостовірних відомостей

14.

Результат надання адміністративної послуги

анульований дозвіл

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом господарювання

або через уповноважену особу

16.

Примітка

Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку встановленому законом.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА № 07.04.3-24/05

Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінюванняп/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта господарювання / уповноваженої особи про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2.

Передача пакету документів заявника уповноваженій особі Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області для реєстрації

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом
1 дня

3.

Передача пакету документів уповноваженою особою секретарю Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області для реєстрації

Уповноважена особа Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

Передача пакету документів начальнику Головного управління Держпродспоживслужби для ознайомлення

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

5.

Накладання відповідної резолюції і передача документів секретарю Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби

П

Протягом
2 дня

6.

Внесення резолюції начальника Головного управління Держпродспоживслужби до реєстру

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

7.

Передача пакету документів керівнику експертного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби та безпосередньому виконавцю - спеціалісту експертного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби для опрацювання і анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

8.

Перевірка відповідності документів вимогам санітарного законодавства

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

У

Протягом
2-4 дня

9.

9.А. У разі негативного результату по п.8 - направлення листа (відмови) з зауваженнями та пакету документів до ЦНАП для доопрацювання.

9.Б. У разі позитивного результату – підготовка та підписання анульованого дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

У

Протягом
4 дня

Протягом
4 - 7 дня

110.

Передача підготовленого анулбованого дозволу (санітарного паспорта) / відмови діловоду Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

Протягом
8 дня

111.

Подача пакету документів начальнику Головного управління Держпродспоживслужби для затвердження

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
8 дня

112.

Затвердження, візування та повернення затвердженого анульованого дозволу (санітарного паспорта) / відмови діловоду Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби

З

Протягом
9 дня
Передача затвердженого анульованого дозволу (санітарного паспорта) та пакету документів/відмови уповноваженій особі Головного управління Держпродспоживслужби

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

У

Протягом
9 дня

113.

Передача затвердженого анульованого дозволу (санітарного паспорта) та пакету документів / відмови адміністратору ЦНАП

Уповноважена особа Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
9 дня

114.

Реєстрація факту здійснення адміністративної послуги

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом
9 дня

115.

Видача суб’єкту господарювання / уповноваженій особі анульованого дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання / відмови

Адміністратор ЦНАП

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт