Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Гуледзі І.Д.

ЗАЯВАПрошу переоформити _____________________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________ (об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________________ (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________ (вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________________ (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
_____________________________________________________________________________м'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________дентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків

та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________ (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________________ (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

______________________ __________________________
(телефон) (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи –

підприємця, уповноваженої особи)
"___" ____________ 201_ р.

Документи, що додаються по заяви: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби в Закарпатській області

№ 174 від 05.12.2016р.

Інформаційна картка адміністративної послуги № 07.04.3-24/03
Переоформлення Дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту справ споживачів в Закарпатській області, що є правонаступником Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Ужгородської міської ради

88000, Закарпатська область, місто Ужгород,

Набережна Незалежності, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Режим роботи:

Понеділок, вівторок , четвер - з 8.00 до 17.00

Середа – 9.00 до 20.00

П'ятниця, субота - з 8.00 до 15.00

(без обідньої перерви)

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон (0312) 61-46-90, 61-76-87

e-mail: cnap@rada-uzhgorod.gov.ua

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області

88015, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Минайська, 39а


5.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 8.00 – 17.00

П’ятниця з 8.00 – 16.00

Обідня перерва 12.00-13.00

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон (0312) 67-24-03, 73-99-04

e-mail: sanses@zak-dpss.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;(ст.7)

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53)

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 23),

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

9.

Акти

центральних органів

виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» ОСПУ-2005

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»,

Наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3.-150-2007

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них


1. Заява;

2. Дозвіл (санітарного паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання


13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом господарювання

або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 35);

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1544 і від 27.08.2003 № 1351» та зміни від 17.10.2007 № 1235

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40,89 грн. без урахування ПДВ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 662 (п. 238 «Підготовка санітарного паспорта на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання»)

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р 33211879721002 УК у м. Ужгороді/ м. Ужгород/22012500, МФО 812016, ГУДКСУ у Закарпатській області, ЄДРПОУ 3797589515.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами експертиз та обстежень;

4. Інші підстави передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання / відмова

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом господарювання або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у переовормленні дозволу може бути оскаржене в суді у порядку адміністративного судочинства.


Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку встановленому законом.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби в Закарпатській області

№ 174 від 05.12.2016р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА № 07.04.3-24/03

Переоформлення дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінюванняп/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта господарювання / уповноваженої особи про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2.

Передача пакету документів заявника уповноваженій особі Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області для реєстрації

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом
1 дня

3.

Передача пакету документів уповноваженою особою діловоду Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області для реєстрації

Уповноважена особа Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

Передача пакету документів начальнику Головного управління Держпродспоживслужби для ознайомлення

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

5.

Накладання відповідної резолюції і передача документів секретарю Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби

П

Протягом
2 дня

6.

Внесення резолюції начальника Головного управління Держпродспоживслужби до реєстру

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

7.

Передача пакету документів керівнику експертного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби та безпосередньому виконавцю - спеціалісту експертного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби для опрацювання і переоформлення дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
2 дня

8.

Перевірка відповідності документів вимогам санітарного законодавства

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

У

Протягом
2-4 дня

9.

9.А. У разі негативного результату по п.8 - направлення листа (відмови) з зауваженнями та пакету документів до ЦНАП для доопрацювання.

9.Б. У разі позитивного результату – підготовка та підписання переоформленого дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

У

Протягом
4 дня

Протягом
4 - 7 дня

110.

Передача підготовленого дозволу (санітарного паспорта) / відмови діловоду Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник та головний спеціаліст відділу безпеки середовища життедіяльності

В

Протягом
8 дня

111.

Подача пакету документів начальнику Головного управління Держпродспоживслужби для затвердження

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
8 дня

112.

Затвердження, візування та повернення затвердженого переоформленого дозволу (санітарного паспорта) / відмови діловоду Головного управління Держпродспоживслужби

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби

З

Протягом
9 дня
Передача затвердженого переоформленого дозволу (санітарного паспорта) та пакету документів/відмови уповноваженій особі Головного управління Держпродспоживслужби

Секретар Головного управління Держпродспоживслужби

У

Протягом
9 дня

113.

Передача затвердженого переоформленого дозволу (санітарного паспорта) та пакету документів / відмови адміністратору ЦНАП

Уповноважена особа Головного управління Держпродспоживслужби

В

Протягом
9 дня

114.

Реєстрація факту здійснення адміністративної послуги

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом
9 дня

115.

Видача суб’єкту господарювання / уповноваженій особі переоформленого дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання / відмови

Адміністратор ЦНАП

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт