Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ # 2

до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК»

в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу

"___"___________ 201___р

Найменування Клієнта

_________________

Код за ЄДРПОУ Клієнта/

РНОКПП Клієнта

_________________

 1. Згідно з Договором банківського рахунку та комплексного надання послуг № ________ від «___»________ 201__ р. прошу надати доступ та здійснювати обслуговування засобами Комплексу електронного банкінгу.

 2. Для оплати послуг, наданих засобами Комплексу електронного банкінгу, прошу проводити договірне списання коштів з поточного рахунку у національній валюті, відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК».

 3. На підставі цієї Заяви на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» прошу здійснити підключення та уповноважую отримати носій зберігання електронно-цифрових підписів ЕЦП посадових осіб Клієнта, згідно картки із зразками підписів і відбитка печатки та/або відповідно до цієї Заяви на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК».

ПІБ Підписувача:
Право підпису:

Перший підпис

Носій зберігання ЭЦП:

 USB–token «ibank 2 key», у кількості __ шт.

 Змінний носій

SMS – авторизація:

 Так

 Ні

 Так

 Ні

SMS – підтвердження:

 Так

 Ні

 Так

 Ні

Номер мобільного телефону:

+380___________

X

+380___________
ПІБ Підписувача:
Право підпису:

Другий підпис

Носій зберігання ЭЦП:

 USB–token «ibank 2 key», у кількості __ шт.

 Змінний носій

SMS – авторизація:

 Так

 Ні

 Так

 Ні

SMS – підтвердження:

 Так

 Ні

 Так

 Ні

Номер мобільного телефону:

+380___________

X

+380___________

 1. Прошу здійснювати додаткові підключення та/або надавати додаткові носії зберігання електронно-цифрових підписів без права підпису документів наступним особам:

  ПІБ Користувача:
  Право підпису:

  Без права підпису

  Носій зберігання ЭЦП:

   USB–token «ibank 2 key», у кількості __ шт.

   Змінний носій

  SMS – авторизація:

   Так

   Ні

   Так

   Ні

  SMS – підтвердження:

   Так

   Ні

   Так

   Ні

  Номер мобільного телефону:

  +380___________

  X

  +380___________

 2. Підписанням цієї Заяви Клієнт приєднується до Публічних правил обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в АТ «ТАСКОМБАНК» в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу.

Цією Заявою Клієнт підтверджує, що ознайомлений та погоджується з чинними Тарифами Банку та умовами Продуктових та Тарифних пакетів на обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «ТАСКОМБАНК», Правилами безпеки при роботі з Комплексом електронного банкінгу через USB-токен та/або змінний носій, та тривалістю операційного дня Банку (у т.ч. операційного та післяопераційного часу), які розміщені на офіційному сайті Банку та в загальнодоступних для Клієнтів приміщеннях Банку.


Клієнт

Найменування Клієнта

Місцезнаходження: _______________

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: ____

п/р № ___________ в найменування відділення Банку у м. ___________,

Код Банку: ___________

тел./факс: ___________


Посада керівника Клієнта _______________________ /ПІБ керівника Клієнта

М.П.
ВІДМІТКИ БАНКУ:

Дата ____________________

Час прийняття ____год. ____ хв.
Посада працівника Банку,

який прийняв Заяву ________________ / ПІБ працівника Банку 

штамп Банку


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

На обслуговування корпоративних клієнтів
України, Сертифікату на право продажу авіаційних перевезень № ап 0535 від 25 березня 2014 р., виданого Державною авіаційною адміністрацією...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Рішенням Правління
Ат «таскомбанк» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

До Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір)

Заява-приєднання до умов договору розподілу природного газу

Як правильно заповнити заяву-приєднання до умов договору постачання газу
Днями всім споживачам природного газу області надійшла поштою заява-приєднання до умов договору постачання газу. У зв`язку з численними...

На брокерське обслуговування
Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим

На брокерське обслуговування
Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xpБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт