Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 № 205


Заповнюється: заявником/уповноваженим представником cім'ї /власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту

населення ____Солом’янського району м. Києва_______________________________________________

від _____Колеснікової Юліани Валеріївни____________________________________________________________

проживаю (зареєстрований) за адресою:__м. Київ, вул. Вінницька, б.3 кв.3_______________________

_____________________________________________контактний телефон ___243-02-08___________________

Відсоток: ______%

Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг

(категорія) _____________________________________________________________

паспорт: серія СО132578 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві________________

________________________________________________ "___01__"______10__________2000_р.

і
№__________________
дентифікаційний №___2901922547__________________
ЗАЯВА

Про призначення усіх видів соціальної допомоги


Прошу призначити (перерахувати)

Призначити


Перерахувати

уперше

повторно

Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами


одноразову допомогу при народженні дитини

Vдопомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Vдопомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням


допомогу на дітей одиноким матерям

VДержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства І групи


допомогу інвалідам з дитинства II групи


допомогу непрацюючим інвалідам з дитинства III групи


допомогу на дітей-інвалідів віком до 16 років


надбавку на догляд за інвалідом з дитинства І групи


надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років


надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років


Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)


Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям


Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг


Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг


Допомогу на поховання

1.Документи, що додаються до заяви

Назва документа

Кількість аркушів

Довідка про склад сім'ї

V

Довідки про характеристику житла та розмір плати за житлово-комунальні послуги
Декларація про доходи та майновий стан

V

Довідки про доходи кожного члена сім'ї
Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу
Довідка з місця навчання (служби)
Довідки про наявність та розмір земельних ділянок, які виділено для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі
Довідка органів податкової адміністрації
Довідка ліквідаційної комісії для осіб, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації
Довідка державної служби зайнятості для осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні
Копія свідоцтва про народження дитини

V

Копія трудової книжки

V

Копія рішення про усиновлення або встановлення опіки
Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги записів народження відомостей про батька дитини
Витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії із зазначенням групи інвалідності (для інвалідів з дитинства)
Довідка лікарсько-консультативної комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів (для дітей інвалідів)
Інші документи, які передбачені відповідними нормативно-правовими та законодавчими актами

V

УСЬОГО
Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перерахувати

через державне підприємство зв'язку № ________________________________________________

на особовий рахунок № 158654 МФО ____________код ________________

Банк ___5445/0055_____________________________________________________________________

Підтверджую відсутність заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, змін у складі сім'ї та в характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги, зазначених мною у заяві.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги (повернення надміру нарахованих коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім'ї мене попереджено.

У даний час я не працюю, не навчаюсь, не служу (необхідне підкреслити).

У зв'язку з цим мене повідомлено, що в разі працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам" я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір'ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала(ю)

Перебуваю

2. 3 особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю
3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну

Отримую

Не отримую
пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)
У разі змін у складі сім'ї(укладення шлюбу, усиновлення дитини тощо) у період призначення та виплати допомоги, у тому числі відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам", я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення

____________Колеснікова__Ю.В.__________________________________________________ ______14.02.2008______________

(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї / власника, співвласника/наймача/житла) (дата)

II. Комунальні послуги, якими користується сім'я (дані про фактичне використання житлово- комунальних послуг*)
Газопостачання

Холодне водопостачання

Гаряче водопостачання

Опалення

Електроенергія


Примітки

особового рахунку


№___________

№____________

№___________

№_______

№_________

№______

Назва та адреса житлово-експлуатаційної організації
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

Плита: газова
Наявність заборгованості за житлово-

комунальні послуги

Електрична
Маю заборгованість у сумі_______________грн

КолонкаВивезення побутового сміття та рідких нечистот
Угоду про погашення заборгованості №____від


Скраплений газ
__________укладено до_________терміном на


Рідке пічне побутове паливо
____________місяців

Тверде пічне побутове паливо
З_________________________________________

Природний газ (електроенергія) для опалення
__________________________________________(назва відповідних житлово-експлуатаційних )

*Зазначається у разі наявності засобів обліку на підставі пред'явлених розрахункових книжок, квитанцій або ана-
____________________________________________

логічних документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за попередній період
(підпис заявника,власника,співвласника/наймача/житла)Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені:

Заяву та документи на ______аркушах прийнято "___"_________200_р. та зареєстровано під №___________
Для розгляду заяви необхідно додати до "__"___________________200_р. такі документи:
__________________________________________________________________________________________________________


__________________________"Ознайомився"___Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р.___________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника сімї /власника,співвласника/наймача/житла/кооперативу)


Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

III. Потребує рішення місцевих органів виконавчої влади /місцевого самоврядування/ або утвореної ними комісії

Підстава для розгляду

Примітка

Призначення субсидії незалежно від загальної площі житла
Якщо працездатні громадяни працездатного віку не працювали, не служили, не навчалися протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення
Призначення субсидії особі, яка не є власником (наймачем) житла
Повторне звернення за призначенням субсидії, державної соціальної допомоги при відсутності доходів, за наявності доходів менше ніж мінімальна заробітна плата (для соціальної допомоги) та за наявності доходів менше ніж неоподаткований мінімум доходу громадян (для субсидій)
Подовження терміну погашення заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги
У разі наявності умов, зазначених у пункті 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. №1050, далі — Положення)
У разі наявності умов, зазначених у пункті 10 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №250.


IV. Потребує обстеження (матеріально-побутових умов) сім'ї

Підстави

Рішення про проведення

Дата проведення

У разі наявності умов, зазначених у пунктах 4, 10, 11 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ямДля підтвердження факту догляду за інвалідом І або II групи внаслідок психічного розладуДля призначення субсидій у випадках, передбачених Положенням___________________________"Ознайомився"________ Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р.__________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника,уповноваженого представника сімї/власника/співвласника/наймача/житла/кооперативу)
Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ____ аркушах прийнято "_____"______________________200_р. та зареєстровано під №___________

Для розгляду заяви необхідно додати до "__"________________________________200__р. такі документи:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________"Ознайомився"____ Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р._____________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника,уповноваженого представника сімї/власника/співвласника/наймача/житла/кооперативу)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Умови
Забезпечує реалізацію державної політики з прийому документів на призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат...

Про призначення усіх видів соціальної допомоги
Заповнюється: заявником (уповноваженим представником сім'ї) власником, співвласником (наймачем) житла

Законом України "Про охорону праці"
Довднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної...

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. N 204
...

Заповнюється заявником / уповноваженим представником сім’ї /власником,...
Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням...
Заповнюється заявником / уповноваженим представником сім'ї / власником, співвласником (наймачем) житла

Назва послуги Призначення державної соціальної допомоги по вагітності та пологаг
При зверненні для призначення допомоги громадяни подають до відділу такі документи

Затверджую
Мвс україни, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти І науки України, Міністерства праці та соціальної політики...

Міністерство праці та соціальної політики україни
Юридичним управлінням Міністерства І в межах своєї компетенції повідомляємо про наступне

Міністерство праці та соціальної політики україни
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни

Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду...
Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (нндіоп) Держнаглядохоронпраці

Умови
Приймає та перевіряє правильність заповнення заяв та документів про надання усіх видів соціальної допомоги від заявника, його опікуна...

Наказ Міністерства соціальної політики України
Начальнику управління соціального захисту населення адміністрації Київського району хмр

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Міністерства праці та соціальної політики України (лист №10907/0/14-05/13-15 від 29. 12. 2005 року) наказую

Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду...
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території Україні

Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду...
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території Україні

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260
Закону України від 24 грудня 1999 року №1356-xiv "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24...

Наказ
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт