Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Затверджено


Наказ № 44-ОД

від 31.03.2015 року
ПОЛОЖЕННЯ
про надання можливості
відвідування лекційних занять студентами
за індивідуальним графіком


Чернігівського промислово-економічного коледжу

Київського національного університету технологій та дизайну
1 Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено наказом Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993 року.

2 Дане Положення регламентує умови й порядок переведення та навчання студентів денної форми навчання за індивідуальним графіком відвідування лекційних занять (далі – індивідуальний графік). Відвідування інших видів навчальних занять (лабораторних, практичних, семінарських) є обов’язковим. Переведення на індивідуальний графік може здійснюватися як по окремо взятій дисципліні, так і по певній кількості дисциплін навчального плану.

3 Право на індивідуальний графік навчання мають студенти:

3.1 які мають інвалідність і не спроможні відвідувати навчальний заклад, якщо це підтверджується рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення;

3.2 які беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, і графіки спортивної підготовки і виступів яких співпадають з основним графіком навчального процесу;

3.3 випускного курсу, які суміщають навчання із роботою за спеціальністю і графік їх роботи співпадає з графіком навчального процесу ( за умови погодження із виробництвом та випускною цикловою комісією);

4 Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком навчання, що найменше ніж за 2 тижні до початку реалізації індивідуального графіку повинен в навчальній частині написати заяву (Додаток 1 ). Заява пишеться на ім’я директора коледжу.

5 У разі підписання заяви студент складає графік (Додаток 2 ) у двох примірниках, погоджує його з кожним викладачем, який викладає дисципліни в даному семестрі (перший примірник графіку видається студенту для роботи, другий залишається в навчальній частині для контролю та зберігається до завершення терміну навчання). При цьому дія графіку розповсюджується тільки та ту частину учбового навантаження студента, яка залишається для вивчення на момент укладання індивідуального графіку.

6 Індивідуальний графік може укладатися терміном не більше ніж на один семестр.

7 В індивідуальному графіку навчання передбачаються види навчальної роботи зі студентом з однієї чи декількох дисциплін, зазначаються терміни підсумкового семестрового контролю. Термін підсумкового семестрового контролю має співпадати з основним графіком навчального процесу на даному курсі. При цьому за студентом зберігається його право на отримання стипендії до кінця терміну підсумкового контролю, якщо на момент оформлення індивідуального графіку студент отримував стипендію.

Консультування викладачами студентів, які мають індивідуальний графік навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів циклових комісій. Окремий час для консультацій цих студентів не передбачається.

8 Переведення студента на індивідуальний графік навчання відбувається за наказом директора коледжу.

9 За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. Контроль за виконанням індивідуального графіка здійснює завідувач відділення. Індивідуальний графік навчання складається у суворій відповідності дисциплін індивідуального графіка і навчального плану спеціальності.

Навчальна частина або циклова комісія можуть піднімати питання про дострокове припинення індивідуального графіка навчання в разі грубих порушень його виконання.

Невиконання індивідуального графіка є свідчення невиконання навчального плану спеціальності, що є підставою для відрахування студента з коледжу.

10 Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися наказом директора коледжу.

11 Положення набирає чинності з дня його введення в дію наказом по коледжу.

Додатки :1 Індивідуальний графік навчання у 1 примірнику на 1 сторінці.
2 Заява на переведення на індивідуальний графік навчання у 1
примірнику на 1 сторінці.
Схвалено

педагогічною радою

від 26 березня 2015р.

Протокол № 3
***Заява пишеться власноруч!!! Додаток 1
Директорові Чернігівського
промислово-економічного
коледжу Київського
національного університету
технологій та дизайну
Гайдею О.О.
студента ______курсу навчання
групи _____________________
домашня адреса _____________
П.І.Б. ______________________

ЗАЯВА

Прошу перевести мене на навчання за індивідуальним графіком

відвідування лекційних занять у зв’язку з ____________________________

________________________________на період з __________ до _________.

З умови переведення та навчання за індивідуальним графіком відвідування лекційних занять ознайомлений та згодний.
Дата Підпис

ПОГОДЖЕНО.
Голова циклової комісії
П.І.Б.

(До заяви в обов’язковому порядку додається документ,що підтверджує підстави для переведення на навчання за індивідуальним графіком, наприклад, довідка про працевлаштування за спеціальністю, представлення спортивної організації та інше.)
** Таблицю можна розширювати вниз до потрібної кількості рядків Додаток 2
Відділення_______________________________________________________________________________________________________________

Індивідуальний графік відвідування лекційних занять

_____________________________________________________________________________ __________________________

П.І.Б. студента (повністю) Група
_________________________________________________________________________________________________________________________
спеціальність

Погоджено, заступник директора з навчальної роботи _______________ С.В.Бондаренко
(підпис) (П.І.Б.)

Назва дисципліни

Вид навчальної роботи за індивідуальним графіком та форма контролю

Термін здачі підсумкового

семестрового контролю


Підпис викладача

1
1

2

2
1

2

3
1

2


Завідувач відділення _____________________________ П.І.Б.

Студент ________________________________________ П.І.Б.

«_____» ______________ 20___ р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт