Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця


Додаток 2


до Операційної процедури «Відкриття та

Закриття поточних рахунків юридичним

особам та фізичним особам-підприємцям»

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи - підприємця
Документи

Особливості оформлення

Формат засвідчення документа

1.

Заява про відкриття рахунку

Заява підписуєтьсяфізичною особою - підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності).

2.

Паспортгромадянина України(або інший документ, що посвідчує особу фізичної особи-підприємця)

У разі надання паспорту громадянина України у формі ID - картки, що містить безконтактний електронний носій, додатково необхідно надати до Банку довідку про реєстрацію місця проживання, яка надається з Єдиного державного демографічного реєстру.

Уповноважений працівник банку в присутності зазначеної вище особи, робить копії відповідних сторінок паспорта з останньою фотокарткою, інформацією про дату видачі та орган, що видав паспорт, відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи..

Засвідчується підписом уповноваженого працівника відділення Банку та особи власника документу, як такі, що відповідають оригіналу.


3.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

В разі відсутності у фізичної особи-резидента реєстраційного номеру облікової картки платника податків ідентифікаційного коду, в паспорті громадянина України має міститися відмітка, зроблена контролюючими органами, про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Засвідчуються підписом уповноваженого працівника відділення Банку та особи власника документу, як такі, що відповідають оригіналу4.

Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців

Подається клієнтом за наявності.

Засвідчується підписом керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та відбитком печатки (за наявності)

5.

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, сформовані через офіційний веб-сайт

Міністерства юстиції України

Відомості друкуються уповноваженим працівником відділення на момент проведення ідентифікації, роздруківка має містити обов’язкові реквізити, посилання на сторінку веб-сайту, дату та час формування)

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньформується не раніше, ніж дата подання Заяви та не пізніше, ніж дата укладання Договору банківського обслуговування.


При формуванні відомостей, необхідно звернути увагу на повноту інформації, зазначену в них.

Відомості мають обов’язково містити дані про взяття та зняття з обліку, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міністерства доходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа підприємець перебуває на обліку.

Засвідчується підписом уповноваженого працівника відділення Банку (підпис, ПІБ, посада, напис «отримано в електронному вигляді з ЄДР » із зазначенням дати формування)6.

Картка із зразками підписів

Картка повинна містити зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб і зразок відбитка печатки (за наявності).

Засвідчується уповноваженою особою відділення Банку за умови їх особистої присутності та пред’явлення паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), і документа, виданого контролюючим органом, що свідчить про реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

7.

Опитувальникклієнта

Заповнюється клієнтом за встановленою Банку

Опитувальник підписується фізичною особою – підприємцем та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

8.

Інформація щодо фінансового стану клієнта

До Банку надається фінансова звітність- баланс, звіт про фінансові результати за останній звітний період, податкова декларація про майновий стан і доходи з додатками, інша фінансова звітність (подається за вимогою Банку). У разі якщо звітність надається в електронному вигляді надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами.


Засвідчується власником рахунку - фізичною особою - підприємцем та засвідчується відбитком печатки (за наявності)


9.

Якщо від імені фізичної особи – підприємця буде діяти довірена особа, до Банку подаються документи, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації довіреної особи фізичної особи-підприємця

До Банку надаються документи:

  • довіреність на відкриття та розпорядження рахунком фізичної особи – підприємця, засвідчена нотаріально;

  • паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує довірену особу та може бути використаний на території України для укладення правочинів);

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

  • опитувальник (за встановленою Банком формою) заповнений довіреною особою;

  • картка із зразками підписів – якщо право розпорядження рахунком надається в процесі обслуговування (після відкриття) рахунку.

Довірена особа під час першого звернення до Банку заповнює картку із зразками підписів, до якої включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається. Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або іншими довіреними особами).
*Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до зазначеного вище, за результатами ознайомлення з наданими клієнтом документами, а також у випадку встановлення належності клієнта до публічних осіб або пов’язаних з публічними особами, Банк може витребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання Банком інших вимог чинного законодавства України.

Банку має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин у разі:

  • коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та реальних власників є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

  • встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта(поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману;

  • ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

За наявності в Банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є не чинним, Банк відмовляє особі у відкритті рахунку. У разі якщо, працівником Банку застосовано право щодо відмови клієнту у встановленні ділових відносин/проведенні фінансової операції, інформація негайно передається до підрозділу фінансового моніторингу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної...
...

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній...
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності)

П ерелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного)...
Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного) рахунку юридичної особи, яка не має рахунків у банкуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт