Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній валюті постійному представництву нерезидента

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній валюті постійному представництву нерезидентаДодаток 4


до Операційної процедури «Відкриття та

Закриття поточних рахунків юридичним

особам та фізичним особам-підприємцям»

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній валюті постійному представництву нерезидента
Документи

Особливості оформлення

Формат засвідчення документа

1.

Заява про відкриття поточного рахунку


Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності).


2.

Клопотання юридичної особи -нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку

Документи, які видана на території іноземної держави має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю у встановленому порядку, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором.


Засвідчується нотаріально

3.

Копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/ реєстраційне посвідчення

місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни місцезнаходження

Копія витягу має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю у встановленому порядку, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором.

Засвідчується нотаріально4.

Копія довіреності на здійснення представницьких функцій

тією або іншою особою в Україні

Копія довіреності, яка видана на території іноземної держави має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю у встановленому порядку, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором.


Засвідчується нотаріально

5.

Копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом
Засвідчуються нотаріально, органом, що його видав, або у разі надання оригіналу підписом уповноваженої особи відділення Банку.

6.

Копія документа, що підтверджує

взяття постійного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України

Подається постійним представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску.

Засвідчуютьсянотаріально, органом, що його видав, або у разі надання оригіналу підписом уповноваженої особи відділення Банку.


7.

Картка із зразками підписів

Засвідчується нотаріально

8.

Особи (особа), які (яка) від імені постійного представництва відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатись майном (та які вказані в картці із зразками підписів) керівник нерезидента інвестора подають до Банку документи що посвідчують особу

До Банку надаються документи:

  • оригінал паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України);

  • документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (для нерезидентів у разі наявності);

  • документ, що підтверджує їх повноваження (копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності або іншого документу).

У разі якщо уповноважена особа є нерезидентом до Банку обов’язково подається документ який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні (Відомості про місце проживання /місце тимчасового перебування у відповідності до. статті 5 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" про свободу пересування).

Відомості можуть міститися в паспортних документах іноземця, довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента або найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення, а також дані опитувальника клієнта.


Засвідчуються підписом керівника/ уповноваженої особи постійного представництва із зазначеннямПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності).


9.

Опитувальник клієнта

За встановленою Банком формою

Опитувальник підписується керівником чи уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності).

10.

Схематичне зображення структури власності

Схематичне зображення структури власності (копії трастових декларації, декларації довірчої власності, довіреності, афідевіти тощо), що містять відомості, що дають можливість розкрити структуру власності та встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи- нерезидента або факт їх відсутності.

Засвідчуються підписом керівника/ уповноваженої особи представництва із зазначенням ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності)

11.

Звітність про фінансові результати за останній звітний рік
Засвідчуються підписом керівника/ уповноваженої особи представництва із зазначенням ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності).


*Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до зазначеного вище, за результатами ознайомлення з наданими клієнтом документами, а також у випадку встановлення належності клієнта до Публічних осіб або Пов’язаних з Публічними особами, Банк може витребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання Банком інших вимог чинного законодавства України.

Банку має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин у разі:

  • коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та реальних власників є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

  • встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта(поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману;

  • ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

За наявності в Банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є не чинним, Банк відмовляє особі у відкритті рахунку. У разі якщо, працівником Банку застосовано право щодо відмови клієнту у встановленні ділових відносин/проведенні фінансової операції, інформація негайно передається до підрозділу фінансового моніторингу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної...
...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

2 Облік коштів на рахунках у банках
Постановою Правління нбу від 18 грудня 1998 р. №527 (далі — Інструкція №3). Ця Інструкція визначає порядок не тільки відкриття, а...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт