Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 6

Додаток 6Додаток 6


до Операційної процедури «Відкриття та

Закриття поточних рахунків юридичним

обам та фізичним особам-підприємцям»

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК
Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «Н»

у національній валюті представництву юридичної особи –нерезидента
Документи

Особливості оформлення

Формат засвідчення документа

1.

Заява представництва юридичної особи - нерезидента про відкриття поточного рахунку

Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

Заяву підписує уповноважена особа офіційного представництва


2.

Копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/ реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи –

нерезидента/ документ, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження


Копія витягу має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю у встановленому порядку, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором.

Засвідчується нотаріально3.

Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України

Засвідчується нотаріально або органом, що його видав, у разі надання оригіналу - підписом уповноваженої особи відділення Банку


4.

Копія довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою в Україні

Копія довіреності, яка видана на території іноземної держави має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю у встановленому порядку, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором.


Засвідчується нотаріально

5.

Копія документу, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік в органах Пенсійного фонду України


Подається представництвом, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску

Засвідчуються нотаріально, органом, що його видав, або у разі надання оригіналу підписом уповноваженої особи відділення Банку.


6.

Копія документу, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним контролюючим органом,

Подається представництвом, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори

Засвідчується органом, що видав, або нотаріально, або у разі подання оригіналу підписом уповноваженого працівника відділення Банку


7.

Схематичне зображення структури власності

Схематичне зображення структури власності (копії трастових декларації, декларації довірчої власності, довіреності, афідевіти тощо), що містять відомості, що дають можливість розкрити структуру власності та встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи- нерезидента або факт їх відсутності.


Засвідчуються підписом керівника/ уповноваженої особи представництва із зазначеннямПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності)

8.

Картка із зразками підписів

Засвідчується нотаріально


9.

Особи (особа), які (яка) від імені нерезидента інвестора відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатись майном (та які вказані в картці із зразками підписів) подають до Банку документи що посвідчують особу

До Банку надаються документи:

  • оригінал паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України);

  • документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (для нерезидентів у разі наявності);

  • документ, що підтверджує їх повноваження (копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності або іншого документу).


У разі якщо уповноважена особа є нерезидентом до Банку обов’язково подається документ який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні (Відомості про місце проживання /місце тимчасового перебування у відповідності до. статті 5 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" про свободу пересування).
Відомості можуть міститися в паспортних документах іноземця, довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента або найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення, а також дані опитувальника клієнта.

Засвідчуються підписом уповноваженої особи представництва із зазначенням ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності)


10.

Опитувальник клієнта

За встановленою Банком формою

Опитувальник підписується уповноваженою особою представництва та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

11.

Звітність про фінансові результати за останній звітний рік
Засвідчуються підписом уповноваженої особи представництва із зазначенням ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності)*Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до зазначеного вище, за результатами ознайомлення з наданими клієнтом документами, а також у випадку встановлення належності клієнта до Публічних осіб або Пов’язаних з Публічними особами, Банк може витребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання Банком інших вимог чинного законодавства України.

Банку має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин у разі:

  • коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та реальних власників є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

  • встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта(поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману;

  • ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

За наявності в Банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є не чинним, Банк відмовляє особі у відкритті рахунку. У разі якщо, працівником Банку застосовано право щодо відмови клієнту у встановленні ділових відносин/проведенні фінансової операції, інформація негайно передається до підрозділу фінансового моніторингу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: I’ve got a letter from my pen friend!
О. Карп’юк “English 3”, маленька сумочка, у якій лежить лист у конверті (Додаток 1), роздатковий матеріал (копії з текстом (Додаток...

Додаток а зразок друкованого шрифту Додаток б зразок рукописного...

Література Додаток А. Таблиці обліку проведення психолого-педагогічної...
Додаток В. Таблиці оцінювання результатів корекційної діагностики (на прикладі другого року навчання)

Рекомендації щодо оформлення додатків до договору транспортування природного газу
Додаток №2. В цілому обсяги в додатку повинні відповідати (бути не меншими) майбутнім номінаціям. Даний додаток може бути скоригований...

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)
Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1)

Додаток Стаття в газету «Рідний край» Додаток Конкурс на найкращі...
«Ставтеся добре до Землі! Вона не дана нам у спадок від наших батьків, а позичена у наших дітей»

Додаток №6 до Сервісного договору №1 від «01» січня 2016 процедура подачі гарантійних рекламацій
Попереднє погодження ремонту (Додаток №5) являє собою документальне узгодження між Сервісним Підприємством І дистриб'ютором можливості...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Додаток

Додаток №1

Додаток договір

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 До наказу №281-од від 10. 06. 2015р

Додаток 2 Зразок Заяви Споживача нв щодо узгодження роБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт