Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за жовтень 2012 року.

Зміст


1.

Про розгляд реєстраційних заяв платників ПДВ

Лист ДПСУ від 12.09.2012 р. № 3208/0/71-12/18-3117

4-5

2.

ПДВ: ремонт застрахованого авто

Лист ДПАУ від 12.03.2012 р. № 7020/7/15-3417-26

5

3.

Щодо порядку відобра­ження в уточнюючому розрахунку податко­вих зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявле­них помилок

Лист ДПСУ від 09.09.11 р. № 5/6/15-3115

6

4.

Относительно отражения в Реестре выданных и полученных налоговых накладных кассовых чеков

Письмо ГНАУ от 11.05.2011 г. № 5632/5/16-1516

6-7

5.

Питання щодо обліку поворотної фінансової допомоги

Лист ДПСУ від 27.09.2012 р.

7-8

6.

Щодо листа ДПС України від 09.08.2012 р. № 320/0/71-12/15-1217 Голові Верховної Ради України пану Литвину В.М. (Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінни­ми паперами та деривативами у 2012 – 2015 роках)

Відкритий лист Української асоціації інвестиційного бізнесу

8-9

7.

Щодо витрат підприємств-виробників на гарантійні ремонти

Лист ДПСУ від 11.11.2011 р. № 2598/5/15-1316

9

8.

Про надання консультації (щодо операцій з основними засобами)

Лист ДПСУ від 11.11.2011 р. № 5402/6/15-1215

10-11

9.

Щодо витрат на охорону праці, техніку безпеки

Лист ДПС у м. Києві від 18.05.2012 р. № 2964/10/06-406

11-12

10.

Щодо оподаткування інвестиційного прибутку

Лист ДПСУ від 21.08.12 р. № 680/0/61-12/17-1115

13

11.

Продаж землі нерезидентами без ПДФО. Сплата ПДФО при оренді

Лист ДПСУ від 16.08.12 р. № 374/0/141-12/Б/17-1114

14

12.

Квартальні премії при оплаті днів відрядження

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.09.2012 р. № 991/13/84-12

15

13.

Щодо індексації грошових доходів та оплати праці

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.09.2012 № 197/10/137-12

15-16

14.

Про переважне право на залишення на роботі

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.05.2012 р. № 80/06/187-12

16

15.

Щодо зменшення розміру одноразової допомоги

Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.05.2012 р. № 199-06-2

17

16.

Зміни, що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Постанова Кабміну України від 10.10.2012 р. № 937

17-18

17.

Изменения, которые вносятся в Порядок проведения Пенсионным фондом Украины и его территориальными органами плановых и внеплановых проверок плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Постановление Кабмину Украины от 10.10.2012 г. № 914

18-19

18.

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Постанова ФСС з ТВП від 17.09.2012 р. № 54

19-21

19.

Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон Верховної ради України від 18.09.2012 р. № 5292-V

21-22

20.

Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)

Постанова ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 21.09.2012 р. № 32

22-23

21.

Щодо розстрочення сум зі сплати страхових внесків і списання фінансових санкцій та пені

Лист ПФУ від 28.08.12 р. № 19900/03-20

24

22.

Про виконання вимог постанови № 597 (Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями)

Лист НБУ від 10.09.12 р. № 28-311/4414-8789

24-25

23.

Относительно отдельных вопросов, связанных с обработкой персональных даннях

Письмо Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных от 20 августа 2012 г. № 10/3905-12

25-26

24.

Про перенесення робочих днів

Лист Міністерства соціальної політики України від 13.08.12 р. № 270/13/116-12

26

25.

Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Наказ Мінфіну України 11.08.2011 р. № 1021

27

26.

Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

Наказ Міністерства фінансів України 25.01.2011 № 27

27-29

27.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць

Лист Мінфіну України від 20.08.2012 р. № 31-08410-07-25/20605

29-30

28.

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці

Наказ Державної служби статистики України від 16.08.2012 р. № 355

30

29.

Щодо перевірок діяльності суб'єктів підприємництва

Вказівки Генеральної прокуратури України від 06.06.2012 р. № 82

30-31

30.

Перевірки, призначені відповідно до кримінально-процесуального законодавства

Лист ДПАУ від 31.07.2012 р. № 20727/7/10-0217/2986

31-35

  1. Про розгляд реєстраційних заяв платників ПДВ


Лист Державної податкової служби України від 12.09.2012 р. № 3208/0/71-12/18-3117

У зв'язку із змінами в Податковому кодексі України (далі - Кодекс), внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" (далі - Закон № 4834), які стосуються порядку реєстрації платників ПДВ, Державна податкова служба України повідомляє.

Відповідно до абзацу першого п. 182.1 ст. 182 Кодексу у редакції, що діє з 01.07.2012, якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми (300000 гривень), вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою.

Попередні норми п. 182.1 ст. 181 Кодексу, які передбачали добровільну реєстрацію платником ПДВ за наявності у особи обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ, що за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, або за наявності статутного капіталу (балансової вартості активів), що перевищує 300000 гривень, виключено.

У зв'язку з цим, не є обов'язковими для заповнення рядок розділу 7 реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ, а також розділи 8 та 9 заяви стосовно даних про статутний капітал (балансову вартість активів) особи.

Виходячи з вимог п. 183.8 ст. 183 Кодексу, рішення про реєстрацію особи платником ПДВ приймається за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, підтверджуючих постачання товарів/послуг та відповідність вимогам, визначеним ст. 180 (щодо особи - платника ПДВ), п. 181.1 ст. 181 (для обов'язкової реєстрації) та п. 182.1 ст. 182 (для добровільної реєстрації) Кодексу.

Підтвердженням відповідності вимогам п. 181.1 ст. 181 та п. 182.1 ст. 182 Кодексу є будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо). Ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704, із змінами.

Згідно з розділом 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом ДПС України від 01.08.2012 № 671, реєстраційні заяви платників ПДВ (разом із додатками) подаються до загального відділу (канцелярії) органу ДПС, після чого передаються до підрозділу інформатизації та обліку платників податків для внесення даних із заяви до інформаційного фонду реєстру платників ПДВ засобами ІС центрального рівня "WEB-реєстрація платників ПДВ", перевірки (звірки) реєстраційних (облікових) даних тощо.

Встановлений порядок взаємодії не передбачає будь-який попередній розгляд та/або візування реєстраційних заяв іншими структурними підрозділами органу ДПС, в тому числі шляхом залучення працівників податкової міліції з питань реєстрації платників ПДВ та видачі свідоцтв. Реєстрація платників ПДВ відбувається за результатами розгляду реєстраційних заяв та поданих документів виключно посадовими особами підрозділу інформатизації та обліку платників податків та, у разі необхідності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб. Листи на адресу заявників із пропозицією подати нову заяву або про відмову у реєстрації платником ПДВ (із обґрунтуванням і посиланням на конкретні пункти та статті Кодексу) складаються та направляються підрозділом інформатизації та обліку платників податків. Інші структурні підрозділи органу ДПС здійснюють заходи в межах своїх функціональних обов'язків виключно після реєстрації платників ПДВ.

Разом з цим звертаємо увагу на нові строки реєстрації (перереєстрації) платників ПДВ - 5 робочих днів (п. 183.9 ст. 183 Кодексу).

Враховуючи викладене, зобов'язуємо довести зазначене до відома підпорядкованих органів ДПС і забезпечити безумовне дотримання підпорядкованими органами ДПС чинних положень Кодексу щодо порядку, умов та строків реєстрації платників ПДВ (із змінами, внесеними Законом № 4834), а також розділу 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків.

Визнати такими, що втратили чинність, листи ДПС України від 09.02.2012 № 3944/7/99-3 "Про взаємодію підрозділів органів ДПС при реєстрації платників ПДВ", № 3949/7/07-1217 "Про деякі питання в роботі підрозділів податкової міліції".


  1. ПДВ: ремонт застрахованого авто


Лист Державної податкової адміністрації України від 12.03.2012 р. № 7020/7/15-3417-26

<...>

Згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Відповідно до статті 9 Закону України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР "Про страхування", зі змінами та доповненнями, страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

Оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об'єктом оподаткування, то виплата страхових платежів також не є об'єктом оподаткування ПДВ і при здійсненні страхових виплат страхова компанія не повинна ні додавати суму податку на додану вартість до страхового платежу, ні зменшувати страховий платіж на суму податку на додану вартість.

У разі оплати страховою компанією за рахунок страхових виплат ремонту застрахованого автомобіля слід врахувати таке.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (визначається за правилами, встановленими статтею 186 Кодексу), є об'єктом оподаткування ПДВ. Тобто послуги з ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП, с об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, за рахунок чого платнику податку, який здійснює такий ремонт, надходить на його рахунок компенсація витрат на проведення такого ремонту: чи у вигляді страхових виплат від страхової компанії, чи у вигляді покриття франшизи від страхувальника, - та підлягають оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

А тому у разі, якщо страхові суми спрямовуються страховою компанією або потерпілим на придбання у платника податку на додану вартість послуг по ремонту, заміщенню, відтворенню застрахованого об'єкта чи товарно-матеріальних цінностей, які мають бути використані в процесі його ремонту (запчастини та інші витратні матеріали тощо), таке придбання здійснюється з урахуванням сум податку на додану вартість, які включаються до вартості ремонту і виділяються особою, яка здійснює такий ремонт, окремим рядком у розрахункових документах.

У разі якщо придбання страховою компанією або потерпілим послуг по ремонту, заміщенню, відтворенню застрахованого об'єкта чи товарно-матеріальних цінностей, які мають бути використані в процесі його ремонту (запчастини та інші витратні матеріали тощо), здійснюється у особи, яка не є зареєстрованим платником податку на додану вартість, то таке придбання здійснюється без урахування сум податку на додану вартість, оскільки особа, не зареєстрована платником податку на додану вартість, не має права нараховувати і виділяти окремим рядком суму податку на додану вартість.

Що стосується вирішення питання щодо правомірності діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, то це питання не відноситься до компетенції Державної податкової служби України.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт