Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку


ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ В ПАТ «УПБ»:

1.


Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою пiдприємства.


1 екз.


2.Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*


2 екз.

3.

Опитувальник.*


1 екз.

4.

Клопотання юридичної особи про відкриття рахунку відокремленому підрозділу із зазначенням номеру поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те , чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.

1 екз.


5.


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчених нотаріально або органом, який видав виписку, чи уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**) . У випадку реєстрації юридичної особи до 17.12.2012р. додатково подається копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців засвідчена уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу**) строком не більше місяця з моменту його видачі або лист про відсутність змін* .


1 екз.


6.


Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ.


1 екз.


7.


У випадку реєстрації юридичної особи до 17.12.2012р. копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств, засвідчену нотаріально або органом, що її видав, або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**).


1 екз.


8.


У випадку реєстрації юридичної особи до 17.12.2012р. копія довідки, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на податковий облік (ф. 4-ОПП), засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**).


1 екз.

9.

У випадку реєстрації юридичної особи до 17.12.2012р. копія довідки, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на податковий облік (ф. 4-ОПП) за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**).

1 екз.


10.


Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ.


2 екз.


11.


У випадку реєстрації юридичної особи до 17.12.2012р. відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску,додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (за наявності оригіналу документа**), в разі якщо відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».


1 екз.


12.

Для всіх осіб, які мають право першого та другого підпису - особиста присутність, паспорт (копія заповнених сторінок), або інший документ, що посвідчує особу**, фізична особа-резидент додатково пред’являє оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків** або паспорт**, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документи, що підтверджують повноваження (протоколи, накази, рішення, розпорядження, для іноземців – копії дозволів на працевлаштування тощо).


1 екз.


13.

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (в разі наявності), засвідчену підписом керівника та печаткою підприємства чи уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**).


1 екз.


14.

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності) , засвідчену підписом керівника та печаткою підприємства чи уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**).


1 екз.


15.

Інформація про осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі (10 і більше відсотків), мають прямий або опосередкований вплив на неї (володіють 10 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) та отримують економічну вигоду від її діяльності (копії заповнених сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для фізичних осіб; копії установчих документів, корпії документів. що підтверджують державну реєстрацію, довідок з ЄДРПОУ- якщо учасником є юридична особа; копії реєстрів власників цінних паперів - в разі відкриття рахунку акціонерному товариству тощо).


1 екз.

УВАГА! Операції по відкритому рахунку здійснюються лише із зарахування коштів до моменту отримання банком повідомлення про взяття його на облік податковим органом.
* Бланки для заповнення надаються працівником банку

 Повертаються клієнту
Перелік документів складений на підставі Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492 із змінами і доповненнями, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», та на виконання постанови НБУ від 14.05.2003 р. № 189 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”.

У випадку необхідності банк має право запросити додаткові документи


Головний офіс УПБ:

02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 15

тел.: (044) 461 82 82

http://www.upb.ua
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

П ерелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного)...
Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного) рахунку юридичної особи, яка не має рахунків у банку

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній...
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної...
...

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидентаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт