Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів

Сторінка1/3
  1   2   3АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Затверджено:

Тарифи чинні з:

Протоколом засідання Тарифного Комітету №94 від 27.09.2017 р.

02.10.2017 р.

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів

з/п

Найменування послуги

Вартість послуги

ПДВ

Примітки

1.

ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

1.1.

Відкриття поточного рахунку

1.1.1.

першого поточного рахунку

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується одноразово.

1.1.2.

кожного наступного поточного рахунку

50 грн.

без ПДВ

1.2.

Закриття поточного рахунку

1.2.1.

за ініціативою Клієнта

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується одноразово.

1.2.2.

за ініціативою Банку (за умов договору банківського рахунку)

не тарифікується

 

 

1.3.

Обслуговування рахунків

1.3.1.

Обслуговування поточного рахунку

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожний поточний рахунок щомісячно при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця (за винятком платежів на користь Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі телефонними каналами зв’язку) та додатків до них; розрахункове обслуговування Клієнтів із застосуванням системи передачі електронних платежів.

1.3.2.

Надання довідок

1.3.2.1.

Довідка про відкриті рахунки (перша)

не тарифікується
Довідка надається одночасно при відкритті поточних рахунків в банку.

1.3.2.2.

Довідка про відкриті рахунки (наступна)

50 грн.

без ПДВ

Довідка надається наступного робочого дня після отримання належним чином оформленого запиту від Клієнта.

1.3.2.3.

Інші довідки, пов’язані з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів та довідки про стан кредитної заборгованості

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується за надання інформації кожного виду. Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від Клієнта.

1.3.2.4.

Надання інформації по запиту Клієнта з використанням програм пошуку:

- за 1 місяць

- від 1 місяця до 1 року

-1-2 роки

- більше 2 років50 грн.

100 грн.

200 грн.

300 грн.


без ПДВ


Плата стягується за надання інформації кожного виду. Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від Клієнта.

1.3.2.5.

Відповідь на запит аудиторів Клієнта

500 грн.

без ПДВ

Довідка надається впродовж 5-и робочих днів після отримання належним чином оформленого погоджувального листа від Клієнта.

1.3.2.6.

Довідка іншого змісту

500 грн.

в т.ч. ПДВ-83,35 грн.

Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від Клієнта.

1.3.2.7.

Плата за терміновість

подвоєний тариф

без ПДВ

Подвоєний тариф від тарифу, вказаного в п.1.3.2.2., п.1.3.2.3., п.1.3.2.4. та 1.3.2.6.

1.3.3.

Надання дублікату виписки по рахунку

20 грн.

без ПДВ

Плата сплачується за надання дублікату по кожному рахунку за кожний день.

1.3.4.

Надання копій/дублікатів  розрахункових та касових документів Клієнта

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожну копію/дублікат платіжного доручення в національній валюті, валютного платіжного доручення, заяви про купівлю валюти, заяви про продаж валюти, заяви про обмін (конвертацію) іноземної валюти, касового документу.

1.3.5.

Надання копії картки із зразками підписів, завіреної Банком на вимогу Клієнта

50 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги.

1.3.6.

Заміна карток із зразками підписів

60 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги

1.3.7.

Плата за оформлення та підтвердження платіжного доручення по перерахуванню державного мита

50 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги за кожне платіжне доручення.

1.3.8.

Плата за оформлення та передачу дебетових та інформаційних повідомлень з розрахунково – касового обслуговування

30 грн.

без ПДВ

За запитом Клієнта, плата стягується у день надання послуги за кожне повідомлення.

1.4.

Обслуговування кредиту від нерезидента

1.4.1.

Надання згоди на обслуговування кредиту від нерезидента:

- без наявності особливих обставин;
- за наявності особливих обставин.
1 000 грн.
3 000 грн.без ПДВ
без ПДВ


Комісія стягується кожного разу за відправлення Банком пакету для реєстрації кредиту від нерезидента в НБУ, включаючи лист Банку про згоду на обслуговування цього кредиту.
Комісія стягується кожного разу за відправлення Банком пакету для реєстрації кредиту від нерезидента в НБУ, включаючи лист Банку про згоду на обслуговування цього кредиту, у випадку наявності індикатора ризикових фінансових операцій, визначеного відповідно до вимог НБУ.

1.4.2.

Обслуговування кредиту від нерезидента

100 грн.


без ПДВ


Плата стягується щомісячно за кожний кредит.

1.4.3.

Надання згоди на обслуговування кредиту від нерезидента з урахуванням змін до кредитного договору:

- без наявності особливих обставин;
- за наявності особливих обставин.
1 000 грн.
3 000 грн.


без ПДВ
без ПДВКомісія стягується кожного разу за відправлення Банком пакету для реєстрації кредиту від нерезидента в НБУ, включаючи лист Банку про згоду на обслуговування цього кредиту.
Комісія стягується кожного разу за відправлення Банком пакету для реєстрації кредиту від нерезидента в НБУ, включаючи лист Банку про згоду на обслуговування цього кредиту, у випадку наявності індикатора ризикових фінансових операцій, визначеного відповідно до вимог НБУ.

1.4.4.

Надання довідки про стан розрахунків по кредиту від нерезидента та копій відповідних статистичних звітів на вимогу нового обслуговуючого банку

1 000 грн.


без ПДВ


Плата стягується у день надання послуги.

1.4.5.

Надання довідки про стан розрахунків по кредиту від нерезидента на вимогу Клієнта

120 грн.


без ПДВ


Плата стягується у день надання послуги.

2.

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1.

В національній валюті

2.1.1.

Зарахування коштів на рахунки

не тарифікується
 

2.1.2.

Виконання платіжного доручення на паперовому носії:

 
 

2.1.2.1.

на користь Клієнтів інших банків протягом операційного часу

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.2.

на користь Клієнтів інших банків в післяопераційний час

0,1% (min 25 грн., max 500 грн.)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.3.

на користь Банку та Клієнтів Банку

10 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.4.

перерахування коштів у гривнях за дорученням Клієнта-резидента на користь нерезидента

через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.5.

перерахування коштів у гривнях за дорученням Клієнта-резидента на користь нерезидента

через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях за наявності особливих обставин

1000 грн.

без ПДВ

Комісія сплачується додатково до комісії, зазначеної в п. 2.1.2.4, у випадку перерахування національної валюти за наявності індикатора підозрілої фінансової операції, визначеного відповідно до вимог НБУ, або після одержання від НБУ повідомлення про непідтвердження можливості здійснення зазначеної операції. Розмір цієї комісії становить 100 грн. у випадку, якщо документи та інформація, що надаються Клієнтом для здійснення зазначеного перерахування національної валюти, не змінюються порівняно з раніше проведеною в Банку операцією з перерахування національної валюти.

2.1.3.

Виконання платіжного доручення, переданого системою iFOBS:

 
 

2.1.3.1.

на користь Клієнтів інших банків протягом операційного часу

2 грн.

без ПДВ

 Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.3.2.

на користь Клієнтів інших банків в післяопераційний час

0,1% (min 25 грн., max 500 грн.)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.3.3.

на користь Банку та Клієнтів Банку

не тарифікується2.1.4.

Переказ коштів Клієнтами за рахунок надходжень протягом операційного дня


0,1% (min 25 грн.,

max 500 грн.)

без ПДВ

Від суми безготівкових перерахувань протягом дня, що перевищує залишок на рахунку на початок операційного дня плюс комісія за переказ коштів. Комісія не нараховується на суми, що були перераховані Клієнтом протягом поточного операційного дня на рахунки в АТ "МІБ", на рахунки Клієнтів АТ "МІБ", а також за рахунок надходження коштів від продажу іноземної валюти; за рахунок коштів, які були повернуті з депозитних рахунків Клієнта відкритих в Банку; за рахунок надходження коштів, внесених готівкою фізичними/ юридичними особами; за рахунок надходження коштів від інкасації торгівельних точок Клієнта Банком; за рахунок надходження кредитних коштів, якщо клієнт отримує кредит в Банку.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

На обслуговування корпоративних клієнтів
України, Сертифікату на право продажу авіаційних перевезень № ап 0535 від 25 березня 2014 р., виданого Державною авіаційною адміністрацією...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Закону України «Про банки І банківську діяльність»
Зауважимо, що касове обслуговування контрагентів завжди здійснюється паралельно з розрахунковим. Інакше кажучи, розрахунково-касове...

Тарифи – юридичні послуги
Консультаційна робота, аналіз правовідносин або законодавства, юридичні висновки, інші документи правового характеру

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту І технічного обслуговування систем вентиляції...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних І контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги з технічного обслуговування І ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (послуги з технічного обслуговування...

Інформаційна картка адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Інформаційна картка адміністративної послуги
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

«31» жовтня 2014 р. Інформаційна картка адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта зверненняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт