Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за лютий 2012 року.

Зміст


1.

Залишок від'ємного значення ПДВ після бюджетного відшкодування і строк давності

Лист ДПСУ від 12.01.2012 р. № 808/7/15-3417-16

4

2.

Щодо права платника ПДВ на податковий кредит за податковими накладними, які надійшли в іншому податковому періоді, ніж дата їх виписки

Лист ДПСУ від 13.01.2012 р. № 1120/7/15-3417-22

4-5

3.

Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію

Постанова Кабміну України від 25.01.2012 р. № 73

5-

4.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту

Наказ ДПСУ від 16.02.2012 р. № 127

5-10

5.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов'язання та податкового кредиту

Наказ ДПСУ від 16.02.2012 р. № 128

10-12

6.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань застосування статті 199 розділу V Податкового кодексу України

Наказ ДПСУ від 16.02.2012 р. № 129

12-14

7.

Про податкові перевірки з метою визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування

Лист ДПСУвід 03.02.2012 р. № 3395/7/15-4217

14-15

8.

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (Зміни до форм Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Податкової декларації з податку на прибуток страховика)

Наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1684

15

9.

Щодо збитків 2010 року

Лист ДПАУ від 21.12.2011 р. № 4691/5/15-1216

16-17

10.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. № 121

17-18

11.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань з оподаткування податком на прибуток при виплаті роялті

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. № 122

18-19

12.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. № 123

19-21

13.

Податок на прибуток: цінні папери

Лист ДПСУ від 05.11.2011 р. № 4807/6/15-1415, № 150/2/15-1410

21

14.

Про встановлення терміну видачі довідок про валютні цінності

Лист ДПСУвід 25.01.12 р. № 2351/7/22-3317

21-22

15.

Щодо надання роз'яснень про порядок здійснення валютного контролю

Лист НБУ від 19.01.2012 р. № 23-010/186

22

16.

Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. № 36

22

17.

Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі

Наказ|Порядок Міністерства фінансів від 07.11.2011 р. № 1393

22-24

18.

Про здійснення невідкладних організаційних заходів (застосування національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Лист Державної реєстраційної служби України|Державної податкової служби України|Державної служби статистики України|Пенсійного фонду від 24.01.2012 р. № 72-7-25-12|1006/5/17-1216|14/4-12/47|1670/05-10

24-25

19.

Про здійснення невідкладних організаційних заходів (застосування національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Лист Державної реєстраційної служби України|Державної податкової служба України|Державної служба статистики України|Пенсійниого фонду від 25.01.2012 р. № 2411/7/17-1217

26-27

20.

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці

Наказ Державного комітету статистики України від 29.06.2011 р. № 163

27

21.

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"

Наказ Державного комітету статистики України від 15.08.2011 р. № 209

27

22.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. № 120

28

23.

Относительно применения штрафных санкций в случае непредставления финансовой отчетности в налоговые органы

Письмо ГНСУ от 02.11.2011 г. № 2199/5/15-1416

28-29

24.

Про працю інвалідів

Лист Міністерства соціальної політики України від 28.12.11 р. № 376/13/133-11

29-30

25.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов'язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників

Лист Мінфіну України від 06.09.2011 р. № 31-08410-07-25/21750

30

26.

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 06.12.2011 р. № 882

30-31

27.

Про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з травмою, що сталася внаслідок алкогольного сп'яніння

Лист ФСС з ТВП від 07.10.2011 р. № 2966-07

31

28.

Про встановлення граничного розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2012 рік

Постанова ФСС з ТВП від 16.11.2011 р. № 64

31-32

29.

Щодо нарахування єдиного внеску на вартість форменого одягу

Лист ПФУ від 13.01.2012 р. № 915/03-20 (Витяг)

32

  1. Залишок від'ємного значення ПДВ після бюджетного відшкодування і строк давності


Лист Державної податкової служби України від 12.01.2012 р. № 808/7/15-3417-16

Державна податкова служба України розглянула лист щодо порядку відображення у податковій декларації з ПДВ залишку від'ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів, та повідомляє.

Згідно зі статтею 200 Кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, має від'ємне значення, то:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;

б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Відповідно до пункту 200.5 статті 200 Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування, зокрема, особи, які мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів). Згідно із підпунктом 4.6.6 пункту 4.6 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 р. за № 197/18935, залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Таким чином, платник податку, який не мав права на бюджетне відшкодування через відсутність оподатковуваних поставок, має право в рядку 24 податкової декларації з ПДВ відображати залишок від'ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів, до повного його погашення.


  1. Щодо права платника ПДВ на податковий кредит за податковими накладними, які надійшли в іншому податковому періоді, ніж дата їх виписки


Лист Державної податкової служби України від 13.01.2012 р. № 1120/7/15-3417-22

Державна податкова служба України розглянула лист <...> щодо права платника ПДВ на податковий кредит по податкових накладних, які надійшли в іншому податковому періоді, ніж дата їх виписки <...>, та на часткову зміну листа ДПА України від 02.11.2011 р. № 4810/6/23-50.01/4 повідомляє.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.

Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цього Кодексу або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Отже, платник ПДВ має право включити до складу податкового кредиту звітного періоду отримані податкові накладні, з дати виписки яких не минуло 365 календарних днів, а для платників, які застосовують касовий метод, - 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів незалежно від дати їх отримання від постачальника товарів/послуг.

Таким чином, до податкового кредиту платник податку може включити суми податку на додану вартість по тих податкових накладних, щодо яких одночасно виконані такі умови (у разі дотримання інших правил формування податкового кредиту, визначених Кодексом):

• оформлені у відповідності з вимогами Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379;

• зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних;

• отримані в порядку, визначеному Кодексом;

• взяті на облік згідно з правилами податкового та бухгалтерського обліку

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт