Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ


20.12.2011

м. Київ

N 1675Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 грудня 2011 р. за N 1536/20274
Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік
Відповідно до пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму свідоцтва платника єдиного податку;
Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку;
форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 "Про затвердження Інструкції "Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 01.09.94 N 88 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.94 за N 230/440;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 16.10.96 N 87 "Про внесення змін до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.96 за N 622/1647;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.03.98 N 137 "Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.98 за N 196/2636;

наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 N 476 "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.98 за N 688/3128;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.12.98 N 650 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.99 за N 72/3365;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 N 555 "Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.99 за N 709/4002;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 752/4045;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 N 222 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за N 317/4538;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 N 461 "Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.09.2000 за N 583/4804;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 N 619 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за N 935/5156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 N 53 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за N 239/5430;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.04.2001 N 150 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 364/5555;

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.06.2001 N 235 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2001 за N 549/5740;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 521 "Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 за N 49/6337;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 523 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2002 за N 38/6326;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.04.2002 N 191 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 427/6715;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.09.2002 N 411 "Про затвердження Змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за N 732/7020;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 N 164 "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2003 за N 301/7622;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 N 352 "Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за N 701/8022;

пункт 27 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.
 

Міністр

Ф. Ярошенко


ПОГОДЖЕНО:


 


Перший віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України


А. П. КлюєвЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 N 1675


КОРІНЕЦЬ СВІДОЦТВА


 

Серія N 000000

(нумерація друкарським способом)

Свідоцтво видане ___________________________________


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
(Код за ЄДРПОУ)


________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (назва, номер, дата))

(для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи - підприємця*))


Свідоцтво одержано "___"__________ 20_ року

                                                             (словами)


___________________________

(підпис та П. І. Б платника єдиного

податку або уповноваженої ним особи)------------------------------------ Лінія відрізу -------------------------------------
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО

платника єдиного податку
Серія N 000000

(нумерація друкарським способом)
Найменування органу державної податкової служби, що видав свідоцтво

____________________________________________________________________________


Дата виписки свідоцтва   "___" ____________ 20__ року_______________________________________________________

(прізвище, ініціали керівника органу державної податкової служби)


____________

(підпис)
____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.


СВІДОЦТВО ДІЙСНЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку

М. О. ЧмерукЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 N 1675
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 грудня 2011 р. за N 1536/20274
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт