Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови на 2015-2016н р. Зміст

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови на 2015-2016н р. Зміст

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10«Схвалено» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

педагогічною радою В.о. директора школи школи
Протокол № 1 від 30.08.2015 р. _______ О.М.Васильків


Річний план

навчально-виховної роботи

ЛСЗШ І-ІІ ст.

«Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови

на 2015-2016н.р.


ЗМІСТ

Розділ І.

 1. Аналіз роботи колективу школи протягом 2014-2015 н.р.

 2. Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2015-2016 н.р.

Розділ ІІ. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків.

2.1.Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією закладу.

2.2.Розподіл кабінетів за класами та вчителями.

Розділ ІІІ. Виконання законів України.

3.1. Виконання Законів України “Про освіту”(ст. 58), “Про загальну середню освіту”(ст.. 18, ст. 36), “Про мови”.

3.2. Соціальний захист учнів.

Розділ ІV. Управління діяльністю колективом.

4.1.Циклограма щомісячної діяльності школи.

4.2.Організація навчально-виховного процесу, забезпечення належних умов функціонування навчального закладу.

4.3.Організація роботи з кадрами.

4.4.Атестація педагогічних працівників.

4.5.Тематика педагогічних рад.

4.6.Наради при директорові.

Розділ V. Навчально-методична робота.

Розділ VI.Організація контрольно-аналітичної діяльності адміністрацією закладу.

Розділ VII.Організація виховної роботи.

Розділ VIII. Охорона здоровя та життя дітей. Охорона праці.

Розділ IX. Фінансово-господарська діяльність.

1.Аналіз роботи колективу школи протягом 2014-2015н.р.

В 2014-2015 навчальному році педколектив ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови активно працював в напрямку покращення якості знань, відвідування, підвищення професійної майстерності педагогів.

У 2014-2015 н.р. нараховувалось 27 педагогічних працівників, з них 3 сумісники, а 5 педагогів у відпустці по догляду за дитиною, досягненню нею 3-річного віку. В закладі в цьому році навчалось 283 учнів у 10 класах, середня наповнюваність класів становила 28-30 учнів.

Результатом роботи школи стало повне виконання плану роботи школи, плану методичної роботи, навчальних планів та програм, що відображено в протоколах педагогічних рад та відповідних наказах по школі .

У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Сталий розвиток та кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність». Керівництво методичною роботою здійснювало методоб'єднання класних керівників, яке очолює заступник з НВР Мазур Т.М. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються всі творчі групи вчителів.

В 2014 – 2015 навчальному році на базі школи продовжували працювали такі МО:

 • вчителів початкових класів (Левицька О.С.);

 • вчителів англійської мови (Матвіїв О.Б.)

Семінари: психолого-педагогічний семінар.

Результативною була роботавсіх методичних об’єднань.МО та їх керівники повністю виконали план роботи МО, всі засідання відбулися вчасно. Адже саме ці форми роботи мають сприяти зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

Вчителі початкової школи мають високий професіоналізм, учні початкової школи беруть участь у роботі школи виховної роботи чи навчальної частини.
МО вчителів початкових класів.

Щопонеділка проводились методичні оперативки для надання методичної допомоги, обміну досвідом, для роботи над інтегрованими темами, опрацювання Нової програми.

Проведено ряд методичних семінарів:
ЖОВТЕНЬ

Маковецька О., Каралаш Н.

«Інтуїтивний спосіб аналізу дитячого малюнку»
ЛИСТОПАД

Л. Дзюбан

"Тайм менеджемент"
ГРУДЕНЬ

Маковецька О., Каралаш Н.

"Кокологічний тест «У зоопарку»
ЛЮТИЙ

Чорній В.

"Квіти просто квітнуть"

Вчителі постійно навчаться, відвідують позашкільні семінари, конференції.

Вчителі початкових класів, вчителі англійської мови, педагоги - організатори та соціальний педагог були учасниками районних, міських та обласних семінарів.

Вчителі початкових класів протягом навчального року працювали у творчій групі «Лицем до дитини».

№ п/п

Місяць

Назва заходу

ПІП вчителя

1.

Вересень

Творча група «Лицем до дитини»

Голодівська О.

Цебенко Г.

2.

Жовтень

Творча група «Лицем до дитини»

Левицька О.

Стецик М.

Цебенко Г.

Чорній В.

3.

Листопад

Творча група «Лицем до дитини»
Семінар з математики

Батіг Г.

Веркалець І.

Дзюбан Л.

Левицька О.

Логуш М.

Стецик М.
Чорній В.

4.

Грудень

Творча група «Лицем до дитини»
«Інтерактивний онлайн курс для вчителів початкової школи»

Голодівська О.

Сенчишин Н.
Дзюбан Л.

ІІ семестр

№ за п.

Місяць

Назва заходу

ПІП вчителя

1.

Січень

Творча група «Лицем до дитини»

Веркалець І.

Дзюбан Л.

Левицька О.

Чорній В.

2.

Лютий

Творча група «Лицем до дитини»

Батіг Г.

Логуш М.

3.

Березень

Презентація роботи вчителів Франківського району, які атестуються на вищу категорію
Круглий стіл голів шкільних методоб’єднань

Левицька О.

Левицька О.

4.

Квітень

Творча група «Лицем до дитини»


Семінар-тренінг «Критичне мислення»

Голодівська О.

Логуш М.

Сенчишин Н.

Стецик М.
Голодівська О.

Сенчишин Н.

5.

Травень

Творча група «Лицем до дитини»Батіг Г.

Веркалець І.

Левицька О.

Чорній В.

Школа презентувала свою роботу:

 • педагогам Святої Софії;

 • заступникам директорів м. Львова;

 • гостям з Донеччини.

Минулого навчального року відбулись ряд засідань для вчителів початкових класів.

МО вчителів англійської мови.

Вчителі англійської мови відвідали заняття літньої та змової шкіл для педагогів, семінари-тренінги, семінари по обміну досвідом з іншими педагогами міста. Протягом року було проведено 5 тематичних методоб'єднань.

З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше більше педагогів школи. Це можна прослідкувати під час атестаційного періоду. За результатами атестації в 2014 році було проатестовано 3 педагогів , практичний психолог і педагог-організатор.

 1. Дзюбан Л.В. – вчителя початкових класів - підтверджено категорію «спеціаліст першої категорії»;

 2. Чорній В.І. - вчителя початкових класів– присвоєно категорію «спеціаліст першої категорії»;

 3. Каралаш Н.Ю. – вчителя початкових класів - присвоєно категорію «спеціаліст другої категорії»;

 4. Маковецьку О.З. – практичного психолога - присвоєно категорію «спеціаліст першої категорії»;

 5. Каралаш Н.Ю. – педагога –організатора – присвоєно категорію «спеціаліст другої категорії».

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях .

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитися про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 4 засідань педагогічної ради.

Наради при директорові проводилися щотижнево.

За результатами 2014-2015 навчального року закінчили школу на бали високого рівня 52учнів і були нагороджені Похвальним листом.

Учні нашої школи традиційно були учасниками різноманітних творчих конкурсів. 129 учнів нашої школи взяли участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок – осінній - 2014».

У листопаді серед учнів 3-4 класів пройшов І етап XVI Міжнародного конкурсу з укр. мови ім. П. Яцика. Взяло участь 23 учні.

66 учнів нашої школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».У Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок – весняний - 2015» -учасники 123 учні школи.

3 учнів школи брали участь в районній англомовній олімпіаді (координатор Матвіїв О.).

Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу.

Учні школи брали участь у міських конкурсах малюнків: «Стоп! наркотики», «Українська армія очима дітей», «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Малюнок на протипожежну тематику».

Згідно плану виховної роботи у 2014-2015 н.р. у школі були проведені такі масові заходи:

 • Загальношкільні свята:

- Свято першого дзвоника (Т.Мазур);

- День вчителя ( 4- А кл.,4-Б кл., Сенчишин Н., Голодівська О.);

- Свято Покрови Пресвятої Богородиці (3-Б ., Флис М.);

- Свято «Зимові чудеса» (Вч. англ. мови Мельник Х., Матвіїв О., Лужна С., Малерик Н.);

- Свято «До нас іде Святий Миколай» (2-В кл., Веркалець І.);

- Свято Вертеп (3-А кл., Чорній В.);

- 10 днів (1-А кл., Дзюбан Л.,1-Б кл., Цебенко Г.);

- Свято «Стрітення» (2- Б кл., Левицька О.);

- Гаївки (2-А кл., Батіг Г.);

- Свято «Тарасовими стежками» (3-В кл., Логуш М.);

- Свято Останнього дзвоника (Т.Мазур)

Були проведені також родинні свята до дня Святого Миколая та до Дня матері.

 • Тематичні тижні:

-тиждень безпеки руху ;

-тиждень правових знань;

-тиждень книги;

-тиждень безпеки життєдіяльності;

-тиждень прав людини;

-тиждень здоров’я;

-тиждень української мови; • Загальношкільні лінійки на різну тематику:

- «Правила дорожнього руху» (2-Б кл., Левицька О.);

- «Різдво Престятої Богородиці» (2-В кл., Веркалець.І.);

- «Бережіть книги» (2-А кл., Батіг Г.);

- «День посмішки» (3-Акл., Чорній В.);

- «Безпечні канікули» (3-В кл., Логуш М.);

- «Щоб не сталося пожежі» (4-Б кл., Голодівська О.);

- «День української мови та писемності» (2-Б кл., Левицька О.);

- «пані Толерантність» (2-А кл., Батіг Г.);

- « Сльози пам'яті (Голодомор)» (4-А кл., Сенчишин Н.);

- «Права дитини» (3-В кл., Логуш М.);

- «Прийшла до нас зима» (3-Б кл.. Флис М.);

- «Моя Україна» (4-Б кл., Голодівська О.);

- «Правила здорового харчування» (4-А кл., Сенчиши Н.);

- «Милосердя й доброта – наших вірних два крила» (3-Б кл., Стецик М.);

- «День рідної мови» (2-А кл., Батіг Г.);

- «Леся Українка – славетна донька українського народу» (3-А кл.,

Чорній В.);

- «День сміху» (2-В кл., І.Веркалець);

- «Безпечні канікули» (2-Б кл., Левицька О.);

- «День Землі» (1-А кл., Дзюбан Л.);

- «Веселі канікули» (1-Б кл., Цебенко Г.)

Учні школи брали участь у конкурсах та акціях:

- малюнків «Купуй львівське»;

- листівки-привітання «Захиснику вітчизни»;

- «Життя без сміття» (нагороджено грамотою Згоба М.3-Б кл.);

- «Миколай про тебе не забуде»;

- збір одягу та продуктів для підопічних геріатричного пансіонату;

- малюнків «Мрії Шевченка про майбутнє України»

 • Участь в міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика;

 • Загальношкільна виставка «Осінній вернісаж»;

 • Конкурс творчих робіт на екологічну тематику «Краплина води»

 • Участь у конкурсі «Шкільна вишивана родина» (І місце)


Кожний предметний тиждень проходив цілеспрямовано та організовано.Учні брали участь в різних конкурсах, підводились певні підсумки, найактивніші нагороджені були грамотами та призами, а дирекція школи результативність педагогів підводила в наказах.

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам. Результати перевірки були висвітлені рішеннями нарад при директорові, донесені до відома вчителів.

У вересні у всіх класах відбулися тематичні батьківські збори у всіх класах «Сучасна модель школи».

У грудні проводились індивідуальні батьківські збори з метою надання індивідуальних рекомендацій батькам щодо навчання і виховання учнів.

У травні відбулися загальношкільні батьківські збори «Турбуючись про дітей з любов'ю».
 1. Мета, основні напрямки роботи та завдання школи

на 2015– 2016 навчальний рік

З метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови у 2015 -2016 навчальному році спрямувати на:

 • Підвищення соціального статусу учителя та всіх учасників навчально - виховного процесу.

 • Удосконалення впровадження інноваційних технологій у навчальний та виховний процеси.

 • Забезпечення подальшої взаємодії з батьками.

 • Створення здоров’язберігаючого середовища.

 • Продовження роботи над покращенням якості знань учнів, результативністю навчання та виховання.

 • Послідовне зміцнення та покращення матеріально - технічної бази школи шляхом залучення спонсорів та батьківської громадськості.

 • Забезпечення рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників НВП та покращення роботи щодо попередження та зменшення показника дитячого травматизму.

 • Організацію методичної роботи щодо опрацювання основних документів, що регламентують впровадження нового Державного стандарту початкової та базової школи.

 • Збереження кадрового потенціалу, учнівського контингенту, матеріальної бази та кращих традицій і набутків школи ;

 • Підвищення результативності участі учнів та педагогів в предметних олімпіадах і конкурсах на районному рівні;

 • Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;

 • Застосовування комп’ютерної підтримки уроків, широко використовуючи медійні посібники, електронні та програмно-педагогічні засоби і комплекти;

 • Робота над проблемним питанням «Інноваційні технології – шлях до якісної освіти».


Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією школи
Директор

Васильків О.М.

Заст.з НВР

Мазур Т.М.

Завгосп

Федоров А.Л.

Соціальний педагог Каралаш Н.Ю.

1. Організаційно- педагогічні заходи

Підбір і розстановка педкадрів, техперсоналу

+


Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її ланок

+


Складання розкладу уроків, факультативних занять, державних підсумкових атестацій
+Організація чергування по школі (за потребою)
+Комплектування класів.

+


Ведення табелю заробітної плати
+

+
Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі


+

Організація підготовки і проведення ДПА
+Комплектаці вчителів

+


Оформлення школи
+
+

Збереження шкільного майна, приміщення школи; пожежна безпека+
Робота обслуговуючого персоналу+
Придбання, збереження і використання шкільного майна, обладнання, ТЗН тощо+
2. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту


Організація дитячого харчування
+Індивідуальне навчання.


+

Робота з обдарованими дітьми


+

Робота бібліотеки
+Організація літнього відпочинку учнів


+

Навчання правил дорожнього руху


+

Робота з батьками, батьківський комітет

+

+3. Робота з педагогічними кадрамиПідвищення фахової майстерності вчителів
+Організація роботи ШМО
+Керівництво роботою класних керівників
+Атестація вчителів
+Керівництво роботою педагогічної ради

+


Робота з молодими вчителями
+Робота Ради школи

+

+Поповнення шкільної бібліотеки та методичного кабінету методичною і художньою літературою)
+Пропагування педагогічних знань серед батьків


+

Складання графіка відпусток учителів
+4. Керівництво навчально-виховним процесом

Позакласна і позашкільна робота в позаурочний час
+
+

Зв’язок із позашкільними закладами

Педагогічна консультація батьків

+

+
+

Організація спортивно - масової роботи
+
+

5. Система внутрішнього контролю за станом викладання, методичною роботою з підвищення кваліфікації вчителів

Відповідно до розподілу обов’язків (додаток № 1)2.2.Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Клас

Кабінет

Відповідальний вчитель

1

Початкової школи

Сенчишин Н.

2

Початкової школи

Голодівська О.

3

Початкової школи

Дзюбан Л.

4

Початкової школи

Цебенко Г.

5

Початкової школи

Батіг Г.

6

Початкової школи

Левицька О.

7

Початкової школи

Веркалець І.

8

Початкової школи

Чорній В.

9

Початкової школи

Стецик М.

10

Початкової школи

Логуш М.

11

Англійської мови

Мельник Х.

12

Англійської мови

Матвіїв О.

13

Англійської мови

Лужна С.

14

Англійської мови
15

Кабінет інформатики

Шевчук М.

16

Кабінет музики

Шулик І.
Бібліотека

Станчак Г.
Музичний зал

Мазур Т.
Спортивна кімната

Петришин Б.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ...
Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

План-конспект відкритого уроку з англійської мови в 7-а класі (з...
Практична мета: удосконалювати лексико-граматичні навички з теми “The Environment”, the second conditional, modal verbs; практикувати...

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

План План 1 Вступ 3 Суть та важливість навчання лексиці англійської...
План-конспект уроку з англійської мови з використанням методів навчання лексики 26

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Калуська міська рада управління освіти наказ
Всеукраїнської олімпіади з правознавства брало участь 66 учнів 9-11 класів переможців І етапу зош І-ІІІ ст. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, зош...

Річний план роботи школи План роботи школи на рік один з основних...
План роботи школи на рік один з основних нормативних документів (нарівні зі статутом школи)

В. Г. Чегаринський Порядок та умови приймання учнів до Іллічівської...
Прийом дітей до І класу школи (крім класів з поглибленим вивченням окремих предметів) здійснюється на безконкурсній основі,як правило,...

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail
Шановні присутні! Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт