Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4.3 Організація роботи з кадрами - Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим...

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості» з поглибленим вивченням англійської мови на 2015-2016н р. Зміст

Сторінка6/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.3 Організація роботи з кадрамиз\пЗміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль за інфор-маційним забезпеченням

Відмітка

про виконання

1

Організувати роботу щодо дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

Конституції України,

Закону України “Про освіту”,

Закону України “Про загальну середню освіту”

Кодексу Законів України про Працю,

Закону України “Про відпустки”,

Інструкції про ведення ділової документації,

Інструкції про ведення трудових книжок,

Наказів, методичних листів МОН України.

вересень

Адміністрація

зміст та нормативно-законодавчі документи у номенклатурі справ

+

2.


Організувати роботу щодо дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань з метою забезпечення функціонування навчального закладу, а саме:

Статуту - права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

Річного плану роботи школи;

Робочого навчального плану:

кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової.

вересень

Адміністрація

накази,

плани заходів

+

3.

Організувати комплектування навчального закладу обслуговуючим персоналом та педагогічними кадрами.

Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями:

всього педагогічних працівників;

за освітою: вища; неповна вища; базова вища; навчаються;

за категоріями: вища; перша; друга; спеціалісти;

за віковим складом: пенсіонери; молоді спеціалісти.

серпень-вересень


Адміністрація

накази
статистичні дані, списки

+

4.

Організувати своєчасне та якісне ведення обліку особового складу працівників.

протягом року

Адміністрація

Особові справи

+

5.

Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а саме:

- нормативність затвердження;

- дотримання номенклатури посад;

- всього працівників за штатним розписом.

протягом

року

Адміністрація

штатний розпис

+

6.

Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними критеріями:

- прийнято на роботу;

- звільнено з роботи;

- вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів;

- сумісники.

щомісяця

Адміністрація

статистичні дані, списки

+

7.

Організувати роботу щодо надання працівникам навчального закладу щорічних основних, додаткових та соціальних відпусток.

протягом року

Адміністрація

графік,

накази

+

8.

Провести комплектацію педагогічних працівників.

01.09.

Васильків О.

Мазур Т.

накази

+

9.

Організувати роботу щодо систематизації тарифікаційних документів, педагогічного навантаження:

видання наказу про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

погодження з профкомом закладу освіти;

заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

01.09.

Васильків О.

Мазур Т.


накази,

подання, протоколи

+

10.

Організувати систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників.

протягом року

Васильків О.

Юсик О.

особові справи

+

11.

Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями:

відповідність нормативам;

затвердження адміністрацією;

ознайомлення працівників.

вересень-жовтень

Адміністрація

посадові інструкції

+

12.

Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатного розпису та законодавства

вересень

Адміністрація

Графіки

+

13.

Скласти розклад уроків відповідно до робочого навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК і СЕС.

до 01.09.

Адміністрація

Розклад

+

14

Забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;

відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

постійно

Васильків О.
+

15

Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме:

про призначення (дотримання номенклатури посад);

про звільнення (вказання причини звільнення, посилання

на відповідні статті КЗпП);

за сумісництвом;

встановлення доплат за суміщення посад та інше.

постійно

Васильків О.

Юсик О.
+

16.

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань у Книзі наказів з кадрових питань за критеріями:

нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою);

наявність підписів про ознайомлення з наказами;

відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації.

постійно

Мазур Т.

Юсик О.
+

17

Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме:

видати наказ про затвердження графіка відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників;

надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу;

надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період;

повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні

лютий

згідно графіка

протягом року

Васильків О.

Маковецька О.
+

18.

Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору.

протягом року

Васильків О.

Маковецька О.
+

19.

Проведення навчальних семінарів для вчителів:

  • Особливості організації навчально-виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів


серпень+

  • Круглий стіл «Обговорюємо зміни до програми М О»

вересень
  • Семінар- практикум «Самоаналіз роботи вчителя»

жовтень
  • Психологічний тренінг

листопад

Маковецька О.

  • Створення презентації майстер-клас

грудень
  • Ділова гра «подорож у цікавий світ англ..мови»
лютий

Вчителі англ. мови

  • Педагогічний калейдоскоп «Ігри в початковій школі»

січень
  • Методична стежина «Стратегія удосконалення самоосвіти вчителів, підвищення престижу школи»

березень
  • Науково-практична конференція «Робота над тестами у початковій школі»

травень+

20.

Семінари за участю О.Винницької для вчителів початкової школи

щомісяця+

21.

Удосконанлення навчального середовищи

Протягом року+

22.

Спільні семінари із школами «Малюк», «Джерельце», «Надія», ССЗШ №66

Листопад, квітень+

23.

Проведення навчальних семінарів «Читання в»від тексту до букви»

Протягом року+

4.4 Атестація педагогічних працівниківп\п

Зміст

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Перегляд та корекція перспективного плану атестації педагогічних працівників

серпень-вересень

Секретар АК


+

2

Складання плану проходження курсів на наступний н.р. для вчителів, які підлягають атестації. Подача заявки до відділу освіти.

серпень-вересень
+

3

Видання наказу про створення АК

До 20.09.

Голова АК

+

4

Проведення засідання АК №1

Вересень

Голова АК

+

5

Прийом заяв від працівників щодо проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації у поточному навчальному році, а також подання керівника або педради закладу про присвоєння працівнику категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

До 10.10.

Секретар АК


+
7

Проведення засідання АК № 2

До 20.10.

Голова АК

+

8

Видання наказу про проведення атестації вчителів

До 20.10.

Голова АК

+

9

Проведення засідань АК №№ 3,4 з поточних питань щодо атестації ( при потребі)

листопад –

березень

Голова АК

+

10

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються, згідно з графіком


листопад-березень

( до 16.03.)

Члени АК

+

11

Прийом від керівника закладу характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

Ознайомлення педагога з характеристикою під підпис.

до 01 березня

за 10 днів до атестації

Секретар АК

+

12

Оформлення матеріалів та атестаційних листів педпрацівників за результатами атестації

березень


Члени АК, адміністрація

школи

+

13

Остаточне оформлення документації за підсумками атестації

З 09.04 до

20.04.2016 р.

Секретар АК

+

14

Підсумкове засідання АК.

До 01.04.16 р.

Голова АК

Секретар АК

+

15

Подача клопотань до районної АК про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання та нагородження грамотами різного рівня за результатами атестації педагогів закладу

До 05.04.16р.

Секретар АК

+

16

Видання наказу про підсумки атестації

До 01.04.2016р

Голова АК

+

17

Остаточне оформлення документації за підсумками атестації

квітень 2016 р.

Секретар АК

+

18

Аналіз ходу та підсумків атестації. Підготовка звітної та статистичної документації.

Травень

2016 р.

Секретар АК

+

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ...
Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

План-конспект відкритого уроку з англійської мови в 7-а класі (з...
Практична мета: удосконалювати лексико-граматичні навички з теми “The Environment”, the second conditional, modal verbs; практикувати...

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

План План 1 Вступ 3 Суть та важливість навчання лексиці англійської...
План-конспект уроку з англійської мови з використанням методів навчання лексики 26

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Калуська міська рада управління освіти наказ
Всеукраїнської олімпіади з правознавства брало участь 66 учнів 9-11 класів переможців І етапу зош І-ІІІ ст. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, зош...

Річний план роботи школи План роботи школи на рік один з основних...
План роботи школи на рік один з основних нормативних документів (нарівні зі статутом школи)

В. Г. Чегаринський Порядок та умови приймання учнів до Іллічівської...
Прийом дітей до І класу школи (крім класів з поглибленим вивченням окремих предметів) здійснюється на безконкурсній основі,як правило,...

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail
Шановні присутні! Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт