Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail

Сторінка1/4
  1   2   3   4
УКРАЇНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 12

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41,

e-mail: zosh12zav@ukr.net Код ЄДРПОУ31774997
ЗВІТ ДИРЕКТОРА

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

Легкої Валентини Анатоліївни

за 2015-2016 навчальний рік

Кіровоград 2016
Шановні присутні! Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016н.р.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора ЗШ І-ІІ ступенів № 12Кіровоградської міської ради Кіровоградської області перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна характеристика школи

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, обслуговується централізованою бухгалтерією управління освіти Кіровоградської міської ради. Засновником навчального закладу є Кіровоградська міська рада.

Дата реєстрації Статуту школи – 2004 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – А00 №076605 від 29.11.2001 року.

Юридична адреса: 25004 м. Кіровоград, вул.Павла Луньова, 9

Телефон : 36-44-41

Сайт: http://school12.kr.sch.in.ua

Відомості про адміністрацію школи.

Директор: Легка Валентина Анатоліївна

Голова Ради школи: Данилова Нела Іванівна.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Сємідєтна Альбіна Олександрівна

Педагог–організатор: Бойко Ольга Володимирівна

Практичний психолог та соціальний педагог:-

Завідуюча господарством: Мілецька Лариса Павлівна

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян Завадівки та всіх бажаючих на здобуття базової загальної середньої освіти. До основних напрямів діяльності мене, як директора школи відносяться:

- організація освітньої (навчально-виховної роботи) школи;

- забезпечення адміністративно-госп одарської роботи школи;

- створення режиму дотримання у школі норм і правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Заходи щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку.

Велику увагу адміністрація школи приділяє охопленню дітей навчанням шкільного віку. За нашою школою закріплений мікрорайон Завадівка. Зарахування учнів до школи відбувається на підставі заяви батьків, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту(крім учнів 1класу)

На мікрорайоні школи станом на 01.09.2015 року проживало віком від 6 до 18 років 172 дітей. Згідно поданих заяв батьків до першого класу було зараховано 15 дітей, яким виповнилось 6 років. На початок року 111 дітей навчалися у ЗШ І –ІІ ступенів № 12.. Середня наповнюваність класів – 12 учнів.

Навчальний рік завершили 113учнів, у школі І ступеня - 51учень, у школі ІІ ступеня - 62учні. В цьому навчальному році було продовжено впровадження Державного стандарту початкової школи, зокрема у 4 класі та впроваджено Державний стандарт основної школи, зокрема у 7 класі.

За результатами навчального року:

Залишено на повторний курс -1

Початковий рівень- 3

Середній рівень- 28

Достатній рівень- 58

Високий рівень-4 .

Нагороджено Похвальними листами «За особливі досягнення в навчанні» Яхнич Дар’я (2кл. ) Галушка Денис, Панкова Ксенія ( 3кл.) Тихоход Євген (5кл)

В цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати задовільними, рівень якості викладання базових навчальних дисциплін – належним. У порівнянні з попереднім навчальним роком спостерігається тенденція на покращення роботи педагогічного колективу з даного аспекту, що, у свою чергу, позитивно впливає на імідж школи як освітньої установи в цілому.


ДПА

4 клас

Кількість учнів

Рівні

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

9

1

4

3

1

Літературне

читання

9

1

2

3

3

Математика

9

-

3

3

3


ДПА 9клас

Предмет

Кількість учнів

Рівні

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

13

2

5

6
Математика

13

3

8

2
Біологія

13

1

8

4
ДПА у 9класі склали 13учнів і отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка. Середній бал свідоцтва про базову середню освіту у 2015-2016н.р. - 6 (від 3.8 – 8,9) Найменший середній бал свідоцтва має Берегельський Д. (3.8) . Найбільший середній бал свідоцтва мають Кузнєцов А (8.1) та Поліщук М.(8.9)

Активізувалася робота педагогічних працівників щодо підготовки учнів у шкільних та міських олімпіадах та конкурсах різних рівнів:

у шкільних предметних олімпіадах брали участь – 89 учнів;

у міських олімпіадах – 1 учень ( екологія Таратута С.7клас)

Результати вказують на те, що учителями-предметниками проводиться робота з учнями, які мають достатній та високий рівень знань, але в учнів та в їх родинах занижена мотивація щодо підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін та фахової підготовки. В інтерактивних конкурсах різних рівнів у цьому навчальному році за кошти батьків взяли участь 131 учень.

Продовження навчання випускників 9 класу порівнянні за останні 5 років

Навчальні

заклади

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

ЗШ

1

-

1

3

2

ПТНЗ

2

7

7

4

7

ВНЗ І-ІІст.

3

3

4

3

3

Не продовжують навчання

1

1

-

-

-

Всього

7

11

12

10

12За поточний навчальний рік була проведена організація навчально-виховного процесу, а саме:

 • забезпечено організований початок та закінчення навчального року, семестрів;

 • затверджено режим роботи школи;

 • складено розклад уроків, гуртків, графік чергування вчителів;

 • затверджені плани роботи школи, календарно-тематичні, вчителів-предметників, роботи гуртків, виховної роботи, фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, роботи бібліотеки, практичного психолога та соціального педагога, робочі навчальні плани на 2015/2016 н.р.;

 • проведено набір учнів до 1-ого класу; забезпечено укомплектування 2-9 класів;

 • протягом року учні залучались до занять у гуртку англійської мови

 • забезпечено облік дітей віком до 18 років на території обслуговування.

Для учасників навчального процесу було проведено психолого-педагогічне діагностування пізнавальних нахилів і можливостей учнів 1,5 класів; діагностику індивідуально-психологічних особливостей «важких» підлітків, вироблення системи взаємодії педагогів, батьків, НВП з даною категорією школярів; ведення внутрішкільного обліку «важких» підлітків, організація індивідуальної роботи з профілактики правопорушень серед підлітків.

Щодо норм і положень Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти можу зазначити, що в 2015/2016 навчальному році було:

 • розроблено та затверджено робочий навчальний план школи на основі базового навчального плану на 2015/2016 н.р.;

 • вибрано варіативну частину планів відповідно до профілю навчання та бажання батьків;

 • підготовлені матеріали для ДПА, завдання для учнів;

 • створено комісію по прийому ДПА в 4-ому, 9-ому класах;

 • створено базу даних для виготовлення документів про базову загальну середню освіту;

 • зроблено замовлення для виготовлення документів про освіту, Похвальних листів .

Навчальний заклад планував свою роботу самостійно відповідно до перспективного прогнозування та річного плану. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі є Робочі навчальні плани, які складено на основі типових навчальних планів

Години варіативної складової в основному виділялися на впровадження :

факультативів, спецкурсів та курсів за вибором екологічного напрямку;

спецкурсу «Літературне краєзнавство»:

факультативу «Історичне краєзнавство»;

спецкурсу «Риторика спілкування» та на проведення індивідуальних занять з математики або української мови як із дітьми, що потребують корекції знань, умінь і навичок, так і з обдарованими дітьми для повного розкриття їх творчого потенціалу, таланту та можливостей.

Результати вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану:

На формування екологічної культури з варіативної складової робочого навчального плану у 2015-2016н.р. було виділено 0.5 год на вивчення факультативу у 9класі «Охорона рослин». Придвір Н.О., вчитель хімії, біології та екології з метою зацікавлення інших учнів екологічними проблемами нашого краю проводила протягом року величезну позакласну роботу з учнями 5-7класів.

Під її керівництвом учні брали участь у міських та обласних конкурсах та олімпіадах, а саме:

в міській олімпіаді з екології з проектом «Холодильник навпаки або інвестиція в майбутнє»…(2015 рік,Таратута Сергій, учень 7 класу (керівник Придвір Н.О.) - ІІмісце

в обласному конкурсі-захисті екологічних проектів з проектом «Холодильник навпаки або інвестиція в майбутнє » (2016 рік, Таратута Сергій, учень 7 класу) - ІІ місце

у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» з постером «Холодильник навпаки або інвестиція в майбутнє» Таратута Сергій, учень 7 класу- І місце

у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку 2016року в категорії «Ресурси енергозбереження» з проектом «Холодильник навпаки або інвестиція в майбутнє»…(2015 рік,Таратута Сергій, учень 7 класу (керівник Придвір Н.О.) - ІІмісце

Команда учениць 6-9класів «Перлинки Завадівки» (керівник вчитель хімії та біології Придвір Н.О.) брали участь міському конкурсі екологічних агітбригад на тему «Краса землі – велика сила»

В рамках співпраці з благодійним фондом «Щаслива лапа» в школі запроваджено проект «Біоетика» на тему «Гуманне ставлення до тварин» шляхом проведення інтерактивних занять для учнів 1-2, 3-4, 5-7 та 8-9класів на уроках природознавства, біології, екології, основ здоров’я, виховних годинах. Відповідальною за впровадження цього проекту призначена Придвір Н.О., яка із числа педагогічних працівників та учнів школи знайшла однодумців і успішно реалізовує намічені заходи. Це порятунок і допомога бездомним тваринкам, збір продуктів харчування для них, відвідування притулку для бездомних собак учнями школи під час перебування у таборі.

Літературне краєзнавство в літературній освіті учнів є дієвим чинником виховання патріотизму, громадянської зрілості підростаючого покоління. Вивчаючи спецкурс «Літературне краєзнавство» , відвідуючи музеї та бібліотеки, зустрічаючись із письменниками-земляками (В.Бондарем,А.Корінь, .Царук,Н.Бредихіною,О.Полєвіною,В.Смотренком, О.Надутенко,А Чернишем…) поповнюючи власні бібліотеки та шкільну бібліотеку книгами письменників-земляків(Н.Бредихіна, І Горовий, А.Царук, Л.Куценко «Стежками хутора Надія»В.Бондар, Б.Чамлай, П.Сиволап, В.Могилюк, А.Загравенко,) учні 8-9класів поглибили знання про життєвий і творчий шлях письменників – земляків, стали активними учасниками конкурсів творів письменників-земляків (вірші про рідне місто,про мову, про Т.Шевченка, про матір)

В 2015-2016н.р. педагогічний колектив школи аналізував результати 10- річного впровадження літературного краєзнавства у навчально-виховний процес школи. У закладі відбулося засіданні опорної школи для вчителів української мови і літератури міста з проблеми «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках словесності».

Мета заходу : познайомити з досвідом роботи творчої групи з проблеми ««Через літературне краєзнавство до громадянського виховання»; розширити знання вчителів словесників щодо використання елементів літературного краєзнавства на уроках та позакласній роботі; визначити роль і місце різноманітних джерел літературного краєзнавства у навчально-виховному процесі.

Гостям була запропонована програма, яка складалася із теоретичної частини та практичної.

Теоретична частина. Виступ Легкої В.А. з проблеми «Літературне краєзнавство у школі- один із шляхів національно-патріотичного виховання учнів»

Практична частина

1.Фрагмент позакласного заходу з літературного краєзнавства «Казковий дивосвіт» поезій А.Царук (3-4клас)(Мерещенко Г.О., Косенко Є.С.)

2. «Інтеграція навчальних предметів(зарубіжна література, англійська мова,російська мова, літературне краєзнавство) як засіб соціалізації учнів

(КачурВ.В.,вчитель зарубіжної літератури;ІванейчикД.І.,вчитель англійської мови)

3.«Від Маланюка до «маланюківця» і не тільки..»(фрагменти занять зі спецкурсу «Літературне краєзнавство» у 8-9класах (Легка В.А.)

4.Виступи гостей.

Підведення підсумків. Інтерактивна вправа «Вільний мікрофон»: «Що я особисто використаю у своїй педагогічній діяльності з почутого та побаченого».

Активну участь у підготовці та проведенні засідання опорної школи взяли Бойко О.В., Сємідєтна А.О.,Легка В.А. Качур В.В., Іванейчик Д.І, Бондаренко В.В., Мерещенко Г.О.,Косенко Є.С. та інші працівники школи

Всі класні колективи та бажаючі вокалісти взяли участь у УІ шкільному фестивалі вокально-хорового мистецтва «Березневий спів», приуроченого Шевченківським дням. Бажаним гостем на цьому святі був аматорський ансамбль «Берегиня», до складу якого входять жителі Завадівки, який під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв Б.В.Притули, випускника школи 1952року, виконав пісні на слова Т.Г.Шевченка.

Учні разом із вчителями стали учасниками міських та обласних заходів, присвячених ювілейним датам письменників-земляків, зокрема:

 • під час щорічного Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»;

 • під час презентації книг письменників – земляків;

 • під час вручення обласної літературної премії імені Є.Маланюка;

 • під час обласних краєзнавчих Куценківських читань;

 • під час заходів присвячених Дню поезії області...

Протягом року вчителі та учні відвідували вистави у обласному музично-драматичному театрі імені М.Л. Кропивницького.

Вивчаючи «Історичне краєзнавство» учні:

 • поглибили знання про наш край;

 • зібрали інформацію про старожилів Завадівки;

 • вітали з Днем Перемоги учасників бойових дій;

 • доглядали за братськими могилами на Завадівському кладовищі.

Проблемою сучасного суспільства є невміння говорити успішно, зв’язно, досягаючи поставленої мети, тому було запроваджено для учнів 5-6 класів спецкурс «Риторика спілкування», який навчає учнів шляхам успішного спілкування, аргументованому доведенню власної точки зору, толерантному ставленню до співрозмовника, на комунікативній основі допомагає формуванню індивідуальної мовленнєвої манери, переконливої та оптимальної за своєю суттю.

Вивчаючи риторику спілкування, учні оволодівають технікою мовлення, вчаться словесно та за допомогою жестів, пози, міміки впливати на думки інших. Це сприяє удосконаленню їх мовленнєвих та комунікативних навичок, що є основою формування у школярів естетичного смаку, загальної культури.

Учні зазначають, що після їх знайомства з практичною риторикою вони стають більш впевненими, не бояться говорити публічно. Їм легше будувати власні висловлювання, а відповіді на уроках стають більш успішними та об’ємними. Діти впевненіше почуваються, говорять вільніше на інших уроках, у мовленні успішно використовують різноманітні риторичні фігури.

Одним із найбільш яскравих показників ефективності практичної риторики в цих класах є збільшення обсягу слів та зменшення мовленнєвих помилок учнів, їх мовлення стає більш грамотним и переконливим.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вул. Павла Луньова, 9, м. Кропивницький, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e-mail
Перш ніж підводити підсумки, хотілося б привітати всіх, хто співпрацює з нами, з закінченням цього непростого навчального року

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477460, місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Кірова, 73, к. 1А, повідомляє про проведення електронних торгів (аукціону)...

Анкета учасника 3-го всеукраїнського туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Місце роботи: Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської...

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі
Чаленко Анатолій Васильович, заступник генерального директора, начальник господарчого управління, вул. Грінченка, буд. №9, 01001,...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477460, місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Кірова, буд. 73, кв. 1 А, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №15/08-13/203/331-ог від 15. 08. 2013 року Міністерство юстиції України
Кіровоград, вул. Кірова, буд. 73, кв. 1 А., повідомляє про проведення електронних торгів (аукціону) з продажу майна Відкритого акціонерного...

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Рішення 79495, м. Винники, вул. Галицька, 20; тел.: (032) 296-01-54, e-mail: vunnuku
Винники, вул. Галицька, 20; тел.: (032) 296-01-54, e-mail: vunnuku

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Відділ освіти
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Вінницької обласної державної адміністрації
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Міністерство охорони здоров’я україни вул. М. Грушевського, 7, м....

Начальник відділу освіти Р. Т. Монастирс
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Навчальна програма курсу за вибором
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Телефон /факс 8 ( 03737) 4-23-42 e-mail: друга сесія сьомого скликання р І шення
Керуючись ст. 38 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом України про Адміністративні правопорушення та іншими...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт