Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.

ДОПОВНЕННЯ ДО ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ

З ПИТАНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ,

який було опубліковано на офіційному сайті Нотаріальної палати України 02.11.2016 року
У аналізі використані наступні скорочення:

Постанова Кабінету міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 806 - Постанова 806;

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VIII – Закон 1666;

Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952 – Закон 1952;

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 – Порядок державної реєстрації 1127;

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою КМУ №1127 від 25.12.2015 – Порядок надання інформації;

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 - Порядок ведення реєстру 1141;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – Державний реєстр прав.

Питання

Відповідь

Посилання на норматив

1

Чи має право нотаріус до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень здійснювати державну реєстрацію прав на підставі рішень судів?

До запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, реєстраційні дії на підставі рішень судів, що набрали законної сили проводяться за зверненням заявника.

Постанова 806, а також Прикінцеві та перехідні положення Закону 1666 прямо вказують, за чиїм зверненням здійснюються реєстраційні дії (за зверненням заявника), але прямо не вказують державного реєстратора, який повноважний здійснювати такі реєстраційні дії.

Норми виписані таким чином, що дають підстави вважати,

що державну реєстрацію має право здійснити як лише державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, за місцезнаходженням відповідного майна, як це зазначено у ст.31-1 Закону 1952 та п.35 Порядку державної реєстрації в редакції Постанови 806, так і будь-який інший державний реєстратор, до якого звертається заявник.

Оскільки вказане вище може призвести до не однакового застосування норм права, НПУ підготовлено окремий запит Міністерству юстиції України про надання офіційних роз`яснень із цього питання.

ст.31-1 Закону 1952 та п.35 Порядку державної реєстрації в редакції Постанови 806; пп.2 п.2 Постанови 806


2.

В яких випадках не потрібно повідомляти власника про подання заяви на державну реєстрацію прав на належний йому об’єкт нерухомого майна?

Повідомлення власника НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ у випадках:

-   державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії за умови вчинення відповідної нотаріальної дії за безпосередньої участі власника об’єкта нерухомого майна;

-   державної реєстрації права власності на підставі свідоцтва про право на спадщину;

-   державної реєстрації припинення обтяження речових прав на нерухоме майно на підставі договору довічного утримання чи спадкового договору.

- у разі відсутності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку.

п.11-1 Порядку державної реєстрації 1127, пп.1 п.2 Постанови 806
Яким чином Реєстр  наповнюватиметься відомостями про електронні адреси власників?

За бажанням заявника — власника об’єкта нерухомого майна в заяві зазначається електронна адреса такого власника для здійснення з ним зворотного зв’язку у передбачених законодавством випадках.

До запровадження відповідних змін у програмне забезпечення, що дозволить автоматично формувати та відправляти таке повідомлення, відомості про електронну адресу вносяться у Додаткові відомості в заяві про державну реєстрацію права власності та у Додаткові відомості у Праві власності.

За бажанням власник об’єкта, на який вже відкрито розділ в Державному реєстрі прав, може подати заяву про внесення змін до відомостей та включити свою електронну адресу до відомостей у право власності (поле “Додаткові відомості”).

Абз.2 п.7 Порядку державної реєстрації 1127

Яким чином здійснюється повідомлення власника про реєстраційні дії з об’єктом нерухомого майна, який йому належить? Який алгоритм роботи нотаріуса?

Згідно абз.2 п.11-1 Порядку державної реєстрації 1127 повідомлення власника об’єкта нерухомого майна здійснюється державним реєстратором у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку шляхом надсилання на таку електронну адресу інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника з накладенням власного електронного цифрового підпису.  Це положення буде виконуватись після запровадження такого електронного сервісу у Державному реєстрі прав. До початку його роботи дотримуємось пп.1 п.2 Постанови 806, тобто до зміни програмного забезпечення Державного реєстру прав надсилання повідомлення власнику об’єкта нерухомого майна про подані/отримані заяви на проведення реєстраційних дій щодо його майна забезпечується державним реєстратором прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням його офіційної або власної електронної пошти на електронну адресу власника нерухомого майна, інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника.

Вважаємо, нотаріус надсилає повідомлення на електронну пошту власника приблизно такого змісту: “Мною, Прокопенко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 22.11.2016 о 12:30 зареєстровано заяву про реєстрацію права власності за №123456 від Іванова Івана Івановича на об’єкт нерухомого майна, а саме квартиру, розташовану за адресою: м.Київ, провулок Льотний, будинок 11, квартира 15. Інформація надіслана для відома”.

п.11-1 Порядку державної реєстрації 1127, пп.1 п.2 Постанови 806

Згідно статті 25 Закону (Зупинення державної реєстрації прав) проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили. Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна.

Питання: яким чином державний реєстратор може дізнатися електронну адресу власника для негайного його повідомлення?

Згідно абз.2 п.11-1 Порядку державної реєстрації 1127 повідомлення власника об’єкта нерухомого майна здійснюється державним реєстратором у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку .

Відповідно, у разі відсутності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку повідомлення власника НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

п.11-1 Порядку державної реєстрації 1127, пп.1 п.2 Постанови 806

Як стягується адміністративний збір у разі внесення змін щодо перейменування вулиці?

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Абз.12 ч.8 ст.34 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
Як стягується адміністративний збір у разі державної реєстрації прав спадкоємців, що є співвласниками на об’єкт нерухомого майна кожний на підставі свого окремого свідоцтва про право на спадщину?

Якщо спадкоємці звернулись за видачею спадщини разом (або декілька з них), вважається, що вони отримують її одночасно, для цього використовується відповідна форма свідоцтва. Тому вважаємо, що після отримання спадщини такі спадкоємці можуть подати одну заяву, як співвласники, та сплатити один раз адміністративний збір у розмірі 140,00 грн.

Ст.34 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

Як стягується адміністративний збір під час реєстрації права власності на земельну ділянку та житловий будинок, розташований на ній, якщо така реєстрація проводиться за однією заявою? В тому числі, у разі, якщо ці об’єкти відчужено в один день, але різними договорами одному й тому самому набувачу.

У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у разі державної реєстрації речових прав, що є похідними від права власності, одночасно з державною реєстрацією права власності на таке майно заявником подається одна заява. Отже, якщо волевиявлення сторін спрямоване на відчуження/набуття одночасно двох вказаних об’єктів, то не має значення одним чи двома окремими договорами це оформлене.

Відповідно, подається одна заява про державну реєстрацію права власності на два об’єкти.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

Згідно п.1 ст.1 ЗУ “Про адміністративні послуги” адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Отже, у разі державної реєстрації прав за однією заявою на два об’єкти надається одна адміністративна послуга, за яку стягується один адміністративний збір.

Ч.5 ст.18  ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

Абз.2 п.7 ст.34 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

п.1 ст.1 ЗУ “Про адміністративні послуги”

Чи може бути подана заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону реєстраційних дій у разі, якщо жодних заяв про державну реєстрацію прав на його майно не надходило?

Так, може.

Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна може бути подана у будь-який момент, незалежно від наявності чи відсутності зареєстрованих заяв на проведення реєстраційних дій щодо такого майна.


ст.25 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

п.17 Порядку державної реєстрації 1127
Які дії реєстратора у разі, якщо після реєстрації в Базі даних заяви про державну реєстрацію прав (обтяжень) під час пошуку виявлено заяву власника про заборону реєстраційних дій, подану менше ніж 10 днів тому?

У разі, коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього ж майна, державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов'язковим посиланням на зареєстровану у базі даних заяв, заяву власника об'єкта нерухомого майна. Відновлення державної реєстрацію прав дозволено, якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує десяти робочих днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

ст.25 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

п.17 Порядку державної реєстрації 1127
Чи потрібно задовольняти заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, подану власником об’єкта, у разі, якщо пройшло 10 робочих днів з моменту реєстрації заяви, а відповідного рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій не подано?

Чіткої відповіді на це питання немає, оскільки така технічна функція Реєстру як «задоволення заяви» нормативно не врегульована. У зв’язку з тим, що після спливу 10 робочих днів з моменту реєстрації заяви про заборону вчинення реєстраційних дій така заява втрачає свою силу, вважаємо, що державний реєстратор може здійснити задоволення такої заяви в Реєстрі.   
Голова Комісії НПУ

з питаньспівробітництва з органами державноївлади

та місцевогосамоврядування Ольга Оніщук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно...

Мін’юст виносить на обговорення проект змін до Тимчасового положення...
Повідомлення про оприлюднення проекта наказу Міністерства юстиції “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07....

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту речових прав

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту речових прав

Закон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Аналіз та практика застосування останніх змін законодавства у сфері державної реєстрації прав. Алгоритми дій

Міністерство юстиції україни наказ 12. 10. 2010 м. Київ №2480/5 Зареєстровано...
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2006 №1577, пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11....

До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової)...

Міністерством юстиції винесено на громадське обговорення зміни до...
За словами Міністра юстиції Олександра Лавриновича, проект розроблено Міністерством юстиції за власною ініціативою з метою вдосконалення...

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,...

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів...

Закон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в...

Методичні рекомендації щодо передачі нотаріусами реєстраційних справ,...
Порядку формування та зберігання реєстраційних справ (відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав...

Наказ
Відповідно до пунктів 6, 7 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 8, 9 Порядку надання витягів...

Затверджено наказ Городенківського районного управління юстиції Івано-Франківської області
Послуга: внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не...

Зако н укра ї н и
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні

Закон україни
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у...

Інформаційний лист щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна...
Консультативно­методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області щодо зняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт