Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пам’ятка для члена виборчої комісії можливі порушення виборчого законодавства під час виборів Президента України та дії дільничних виборчих комісій, офіційних спостерігачів, та інших учасників виборчого процесу щодо попередження правопорушень

Пам’ятка для члена виборчої комісії можливі порушення виборчого законодавства під час виборів Президента України та дії дільничних виборчих комісій, офіційних спостерігачів, та інших учасників виборчого процесу щодо попередження правопорушень

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНА ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
МОЖЛИВІ ПОРУШЕННЯ

виборчого законодавства під час виборів Президента України

та дії дільничних виборчих комісій, офіційних спостерігачів,

та інших учасників виборчого процесу щодо

попередження правопорушень


Сутність порушень виборчого законодавства

Правова оцінка порушення

Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 год.

Порушення порядку голосування

17 січня Голова ДВК почав раніше проводить засідання, на якому відкрив сейф з виборчими бюлетенями.

Навмисне порушення головою ДВК

Виявлено пошкоджену стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів членів ДВК чи печатки на ній.

Грубе порушення зберігання бюлетенів

Службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та службових осіб відповідних установ і закладів, де розташовані виборчі дільниці, присутні в приміщенні для голосування та втручаються в роботу ДВК, заважають її членам, відволікають їх від виконання обов’язків.

Зацікавленість у фальсифікації результатів виборів


Член ДВК видав бюлетень для голосування по посвідченню водія або взагалі без посвідчення що засвідчує особу.

Існує вірогідність незаконного голосування

Під час заповнення виборчих бюлетенів присутні інші особи.

Порушення порядку голосування

Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, не має права без відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.


Порушення членами ДВК порядку голосування

Виборець передав (є) свій виборчий бюлетень іншим особам, які захочуть або змушують шляхом підкупу, погроз, або іншим способом виборців до передачі бюлетеня .

Порушення вільного волевиявлення виборця

Виборець отримав декілька бюлетенів для голосування за інших осіб, або передав право голосу будь-якій іншій особі.

Порушення прав особистого голосування та спроба фальсифікувати результати виборів

Пошкоджена виборча скринька продовжує використовуватись під час голосування

Порушення порядку голосування

Виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, на прохання видати йому інший виборчий бюлетень – відмовлено.

Бездіяльність голови ДВК

Голова чи члени ДВК умисно і завчасно зіпсували частину бюлетенів для того, щоб їх не вистачило виборцям.

Умисне порушення порядку роботи з бюлетенями

Виборець звернувся з письмовою заявою до ДВК з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування після 16.00 год. 16 січня і його включено в список для голосування за межами приміщення для голосування.

Фальсифікація результатів виборів членами ДВК

Голосування виборців за межами приміщення для голосування проводиться після 19.00 год.

Порушення порядку голосування

Голова дільничної виборчої комісії не оголосив про те, що члени ДВК відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видані виборчі бюлетені не у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку виборців, переносна виборча скринька неопломбована або не опечатана, в яку при цьому не опускався контрольний лист. У цьому листі не зазначені час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів ДВК, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист не підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, їхні підписи не скріплені печаткою комісії.


Намір фальсифікувати результати виборів головою ДВК

При проведенні голосування за межами приміщення для голосування не надано право бути присутніми офіційним спостерігачам.

Порушено права спостерігачів

Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член ДВК, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця не робить позначку – «Голосував за місцем перебування», не зазначає своє прізвище та ініціали і не розписується.

Порушення порядку видачі виборцю виборчого бюлетеня

О 20.00 год. голова ДВК не оголошує про закінчення голосування

Бездіяльність голови ДВК

Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці проводиться не в послідовності згідно ст.78, а протокол не згідно ст.79.

Грубе порушення установленого порядку

Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не складений ДВК у кількості примірників, яка на чотири менше, ніж кількість осіб, які входять до складу ДВК

Порушення порядку видачі протоколу

У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не зазначена дата і час (година і хвилини) його підписання членами ДВК.

Порушення порядку заповнення протоколу

Заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснено олівцем, а також внесенні до них без відповідного рішення комісії виправлення.

Порушення порядку заповнення протоколу

Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не склали акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті не зазначили перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій або не проставлені підписи цих осіб. Акт не підписаний головою та секретарем ДВК і не скріплений печаткою ДВК. Акт не запаковано у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу

Порушення порядку заповнення та запаковування Акту протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

Транспортування документів відбувалось представниками одного кандидатів, або без супроводу працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів розпечатували пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

Порушення порядку транспортування виборчої документації


ЗРАЗКИ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


До ________________________________________

(назва виборчої комісії відповідного рівня – ОВК, ДВК,

до якої подається заява)
___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(зазначити обов’язково місце проживання; зазначити за

можливості та необхідності: адресу для листування,

номер засобів зв’язку – телефону, факсу, електронну адресу)
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(зазначити назву суб’єкта оскарження та його поштову адресу)

СКАРГА

на (вказати будь-які дії чи бездіяльність, що відбулись - предмет оскарження, який можна визначити відповідно до таблиці 1, що надається)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Слід викласти наступну інформацію про порушення, що відоме (-і) заявникові:

  • суть порушеного питання;

  • виклад обставин і зазначенням доказів, яким заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

  • чітко сформульовані вимоги;

  • перелік документів і матеріалів, що додаються;

  • зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.


Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 12, 91-104 Закону України «Про вибори Президента України», Постановою ЦВК №284 від 25.01.2006 року «Про Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів», Постановою ЦВК № 432 від 8.12.2009 року «Про порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України»,-
ПРОШУ:
Визнати дії щодо (зазначити вид порушення відповідно до таблиці 1) неправомірними та вжити заходів реагування.

Додатки:

1. Акт про порушення Закону України «Про вибори Президента України» під час голосування та підрахунку голосів.

“____” ___________ 2010 року ____________________

(підпис заявника)

ТАБЛИЦЯ 1

(необхідна для правильного написання скарги)


Предмет оскарження (вид порушення)

Норма Закону

Порушення вимог щодо обладнання приміщень для голосування (недостатня кількість кабін, виборчих скриньок для голосування, тощо відсутність інформаційних плакатів)

ст. 74

Порушення вимог щодо підготовки до голосування у день виборів (засідання комісії розпочате раніше встановленого ч. 4 ст. 75 Закону часу; порушення ч. 5 ст. 75 Закону щодо дій комісії у випадку виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф; порушено порядок огляду та опечатування виборчих скриньок; ненадання контрольного листа офіційним спостерігачам для поставлення підпису тощо)

ст. 75

Порушення порядку огляду та опломбування виборчих скриньок, передбаченого ч.11 ст.75 Закону

ст. 75

Видача членом ДВК бюлетеня іншій особі замість виборця із виборчого списку, видача бюлетеня виборцю не членом ДВК, або особі не внесеній до списку виборців або видача заповненого бюлетеню, видача членом ДВК одному виборцю кількох бюлетенів, видача бюлетеня виборцю без пред’явлення документу, який підтверджує громадянство України

ст. 76

Голосування однією особою більше ніж один раз

ст. 76

Видача членом ДВК бюлетеня виборцю без зазначення прізвища та підпису члена комісії та(або) виборця; поставлення членом ДВК позначок на бюлетені під час його видачі виборцю

ч.1 ст. 76

Відмова члена ДВК видати новий бюлетень замість зіпсованого

ч.9 ст. 76

Передача виборцем незаповненого бюлетеня іншим особам

ч.5 ст. 76

Виявлення факту незаконного голосування (безпідставне опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою)

ч.7 ст. 76

Заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетенів іншим особам

ч.5 ст. 76

Застосування насильства, фізичний тиск на виборців, спостерігачів, членів ДВК

ст. 6

Порушення таємниці голосування (член ДВК чи інша особа знаходяться з виборцем у кабіні для голосування, окрім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 76 Закону)

ст. 7, ч. 4 ст. 76

Агітація у приміщенні для голосування чи поза його межами у день виборів

ч.2, 3 ст. 57, ст. 6

Перешкоджання діяльності довірених осіб

ч.9 ст.28

Перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів

ст.ст. 68, 69, 70

Порушення термінів голосування

ч. 10 ст.76

Порушення встановленого законом порядку організації голосування за межами приміщення для голосування (відсутність зареєстрованих заяв про бажання голосувати за межами приміщення для голосування, не оголошення головою ДВК про відбуття членів ДВК для організації голосування, порушення таємниці голосування)

ст. 77

Перебування на виборчій дільниці під час проведення голосування осіб не передбачених ч.9 ст.28

ч. 10 ст. 28

Порушення встановленого законом порядку підрахунку голосів на виборчій дільниці (підрахунок проводиться у іншому приміщенні, підрахунок голосів проводиться з перервою після закінчення голосування, ДВК порушують принцип відкритості та гласності підрахунку голосів, порушується встановлена законом послідовність підрахунку голосів тощо)

ст. 78

Перешкоджання присутності офіційних спостерігачів, журналістів при підрахунку голосів

ч. 9 ст. 28

Заповнення протоколу про підрахунок голосів олівцем

ч. 5 ст. 79

Відмова видати копії протоколів ДВК про підрахунок голосів кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

ч.9 ст. 79

Порушення встановленого законом порядку підрахунку голосів у ОВК

ст. 83

Порушення встановленого законом порядку транспортування і передачі документів до ОВК (супровід документів особами, не передбаченими в законі, передача документів до ОВК не на її засіданні тощо)

ст.81


Відповідно до положення п.22 ч.1 ст.225 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення відповідальність за які передбачена статтями 212-17 та 212-18 , протоколи про правопорушення мають право складати голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчої комісії.

Таким чином, під час проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчої комісії мають право складати протоколи у разі вчинення таких правопорушень:

Витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення
Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗРАЗОК

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

__________________________ «___»_________20___ року

(місце складання протоколу) (дата складання протоколу)

Я,___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові особи, яка склала протокол, номер і дата видачі посвідчення)

керуючись положеннями статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка) (далі - порушник):

1. прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________________________

2. дата, місце народження_______________________________________________________

3. місце проживання, номер телефону_____________________________________________

4. місце роботи (навчання) і посада_______________________________________________

5. документ, що засвідчує особу__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва документа, коли і ким виданий, серія, номер)

вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена положеннями частини статті_____Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце, дата і час вчинення, суть адміністративного правопорушення)
Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода____________________________________

_____________________________________________________________________________

(у разі заподіяння вказується суть матеріальної шкоди)
Свідки (потерпілі) правопорушення (якщо вони є):

1.____________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові, місце проживання)

2.____________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові, місце проживання)

3.____________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові, місце проживання)
Громадянину(ці) _____________________________ роз'яснено його (її) права і обов'язки,

передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання дро відкладення розгляду справи).
_________________________ _____________________

(прізвище, ініціали порушника) (підпис порушника)

Пояснення порушника та його зауваження щодо змісту протоколу чи мотиви відмови від підписання (можуть бути додані до протоколу):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порушник від підпису відмовився: ___________________________________________________

(підпис особи, яка склала протокол)
Підписи свідків (потерпілих) (якщо вони є):

_________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

_________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

_________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (підпис)
Інші відомості, необхідні для вирішення справи:___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Протокол в порядку вимог частини 1 статті 221, частини 1 статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення направляється для розгляду до

________________________________суду_________________________________________________

_________________________________за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
Про дату, час і місце розгляду справи порушника буде сповіщено судом.
Додатки до протоколу (якщо вони є):

1.______________________

2.______________________

3.____________________
___________________________ _______________________

(прізвище, ініціали порушника) (підпис порушника)
___________________________ ________________________

(прізвище, ініціали особи, яка (підпис особи, яка склала

склала протокол) протокол)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порадник для офіційних спостерігачів зміст
Зразки актів, скарг та адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства

Декларація учасників виборчого процесу та кандидатів в народні депутати...
Політичні партії учасники виборчого процесу та кандидати в народні депутати України, що підтримали цю декларацію

Юридическая литература
Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхивдосконалення суміжного законодавства

З в І т результати аналізу та оцінки передвиборних програм політичних...
Аналіз та оцінка передвиборних програм політичних партій (блоків), суб’єктів виборчого процесу 2006

Положення про організацію роботи спостерігачів на виборах ректора...
Це положення визначає умови організації роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора Уманського державного педагогічного...

Порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного,...
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних,...

Пам’ятка для учнів щодо підготовки до екзаменів
Під час підготовки до екзаменів дуже важливо пригадати як найефективніше запам’ятовувати матеріал, як знімати емоційну напругу та...

Забезпечення прав І законних інтересів нотаріуса при проведенні обшуку
Проаналізовано правовий режим проведення цієї слідчої дії у державного І приватного нотаріусів. Звернено увагу на можливі порушення...

Рішення вищого керівного органу політичної партії
Центральною виборчою комісією для використання під час проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року

Положення про порядок проведення виборчої кампанії та про роботу...
Павла Тичини (далі – Положення) розроблено на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» з метою забезпечення демократичності,...

Пам’ятка для офіційного спостерігача алгоритм дій при виявленні порушень на виборчій ділянці
При виявленні дрібних порушень, слід усно чи письмово звернутися до голови (заступника голови) дільничної виборчої комісії із заявою...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. №687 порядок
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних,...

З охорони праці під час занять
Правила безпеки під час занять із фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації...

В зв’язку з цим Вовчанська одпі прохає звернути особливу увагу платників...
В школах, лікарнях, дитячих садках та інших закладах соціальної сфери проводились роботи по заміні вікон, ремонту приміщень, та покрівель,...

Розділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

Розділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

Заява щодо порушення прав людини під час розгону зібрання під стінами Верховної Ради України
Як повідомляють змі та департамент комунікації Національної поліції України, 3 березня 2018 року відбулися сутички між учасниками...

Інструкція №14/6 з безпеки під час навчально-виховного процесу з...
Голова комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності кз «нвк «днз-зош №218»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт