Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності” Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності” Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності”
Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)


Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про відчуження майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про дарування моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, НЕДОБУДОВАНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 30 (тридцять), що знаходиться на вулиці Миру в селі Минай Ужгородського району Закарпатської області, разом з земельною ділянкою площею 0,10 га, на якій він розташований, нашому сину Іванову Сергію Івановичу, 1983 р.н.

Недобудований житловий будинок, який буде даруватися, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що погоджуюся з тим, щоб умови договору дарування недобудованого житлового будинку з земельною ділянкою визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на продаж нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про відчуження майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про продаж моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород.

Квартира, яка буде продаватися, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як така, що набувалася (а саме – купувалася) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору купівлі-продажу квартири (у тому числі і сума договору) визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Факт шлюбних відносин між Івановим І.І. та Івановою Н.Ю. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 „сімейний стан” є запис про реєстрацію 09.09.1995 року у відділі РАГС м. Ужгорода її шлюбу з гр. Івановим Іваном Івановичем, 1965 р.н.*

Приватний нотаріус:
*така відмітка доцільна на заяві, яка подається дружиною, оскільки при підписанні договору купівлі-продажу у чоловіка може не бути в наявності свідоцтва про шлюб, а за його паспортом перевірку шлюбних відносин здійснити неможливо, оскільки у ньому зазначено дівоче прізвище дружини.


Зразок заяви про згоду другого з подружжя на купівлю нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про купівлю моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, власником якої є Петров Василь Васильович.

З діями мого чоловіка, які відповідають інтересам сім’ї, я повністю згодна і не маю заперечень проти оформлення договору купівлі-продажу зазначеної вище нерухомості. Умови договору купівлі-продажу (в тому числі сума договору) мені відомі.
*у випадку, коли заява подається не безпосередньо перед підписанням договору, тобто завчасно, або засвідчується іншим нотаріусом, зважаючи на те, що умови договору купівлі-продажу не можуть ще бути відомі, другий абзац можливо викласти в наступній редакції:

„При цьому я стверджую, що договір купівлі-продажу укладається моїм чоловіком в інтересах сім’ї на умовах, які ми попередньо обговорили і вважаємо вигідними для нас, і укладання цього договору відповідає нашому спільному волевиявленню.”

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на іпотеку нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про іпотеку майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання моїм чоловіком, Івановим Іваном Івановичем, договору про передачу в іпотеку (майнову поруку) АКБ „Національний кредит” КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, для забезпечення виконання зобов’язань Сидорова Сергія Івановича перед банком за кредитним договором.

Квартира, яка буде передаватися в іпотеку, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як така, що набувалася (а саме – купувалася) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я погоджуюся з тим, щоб умови договору іпотеки квартири визначалися моїм чоловіком самостійно, або його представником (за виданою довіреністю).
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на передачу в оренду (позичку) транспортного засобу

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про оренду майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про передачу моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „БЕТА” транспортного засобу марки ВАЗ, моделі 21099, 2001 року випуску, колір – червоний, шасі (кузов, рама, коляска) № 456230000000, тип ТЗ – легковий-В, реєстраційний номер АО 23-23 АС.

Транспортний засіб, який буде передаватися в оренду, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався (а саме – купувався) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору оренди транспортного засобу (у тому числі і розмір орендної плати за договором) визначалися моїм чоловіком самостійно.

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на купівлю нерухомого майна, поданої за довіреністю

(у випадку, коли чоловік видав дружині довіреність на розпорядження всім майном та

грошовими коштами, з правом подання усіх необхідних заяв)

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,

яка на підставі довіреності,

посвідченої 03.04.2006 року приватним нотаріусом

Ужгородського міського нотаріального округу

____________ за р. № ____,

діє від імені

Іванова Івана Івановича,

що мешкає там же

З а я в а

Я, Іванов Іван Іванович, в особі представника за довіреністю Іванової Наталії Юріївни, даю згоду на укладання договору про купівлю моєю дружиною Івановою Наталією Юріївною КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, власником якої є Петров Василь Васильович.

З діями моєї дружини, які відповідають інтересам сім’ї, я повністю згоден і не маю заперечень проти оформлення договору купівлі-продажу зазначеної вище нерухомості. Умови договору купівлі-продажу (в тому числі сума договору) мені відомі.

дата

підпис: за довіреністю ________________

посвідчувальний напис нотаріуса


Зразок заяви співвласника у спільній частковій власності про відмову від переважного права на придбання частки


Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

Я, Іванова Наталія Юріївна, ставлю до відома усіх зацікавлених у тому осіб, що відмовляюся від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, що передбачено ст. 362 Цивільного кодексу України, і заявляю, що не маю наміру придбавати відчужувані громадянином Власенком Петром Петровичем ¾ частки домоволодіння під № 6 (шість), розташованого на вулиці Митній в місті Ужгород, за суму 100000,00 (сто тисяч) гривень.

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду на передачу спільних грошей подружжя у позику (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а

Я, Малеш Людмила Іванівна, даю згоду на передачу моїм чоловіком, Малеш Іваном Івановичем, в безпроцентну позику громадянин Німеччини Бекер Юрген Гельмут Ганс-Дітер наших з чоловіком спільних грошових коштів в сумі 2 529 716,40 грн. (два мільйони п’ятсот двадцять дев’ять тисяч сімсот шістнадцять гривень 40 копійок) на умовах, йому відомих.
дата підпис:
Особи заявниці встановлено за паспортом серії ___ № ____, виданим __________ МВ УМВС України в ________ області ___ року. Справжність її підпису перевірено. Факт шлюбних відносин між Малеш І.І. та Малеш Л.І. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 «сімейний стан» є запис про реєстрацію ____ року у відділі РАГС м. Ужгорода її шлюбу з гр. Малеш Іваном Івановичем, 1975 р.н.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************


Зразок заяви про згоду на передачу в заставу транспортного засобу (на примірнику договору для нотаріуса)

З а я в а

про згоду на укладення договору про заставу майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання моїм чоловіком, Івановим Василем Івановичем, договору про передачу в заставу Акціонерному комерційному банку „Райффайзенбанк Україна”, для забезпечення виконання його зобов’язань перед банком за кредитним договором, транспортного засобу:

  • марки ГАЗ, моделі 2705-ЗПАХ12Д, білого кольору, 2003 року випуску, шасі (кузов, рама, коляска) № Х9627050060411111, тип ТЗ – мікроавтобус-D, реєстраційний номер АО 07-77 AС.

Транспортний засіб, який передається в заставу, є нашою з Івановим Василем Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався (а саме – купувався) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору застави транспортного засобу визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата підпис:
Особи заявниці встановлено за паспортом серії ___ № ____, виданим __________ МВ УМВС України в ________ області ___ року. Справжність її підпису перевірено. Факт шлюбних відносин між Івановим В.І. та Івановою Н.Ю. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 «сімейний стан» є запис про реєстрацію ____ року у відділі РАГС м. Ужгород її шлюбу з гр. Івановим Василем Івановичем, 1954 р.н.
дата приватний нотаріус:

Зразок заяви про те, що набувач є вдовою/вдівцем (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а


Я, Іванова Валерія Іванівна, цією заявою стверджую той факт, що з 03.05.2001 року я є вдовою, і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання квартири за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю квартири, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.
дата підпис:

З а я в а


Мені, Петровій Наталії Анатоліївні, зміст вищенаведеної заяви Іванової Валерії Іванівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт того, що Іванова В.І. є вдовою, перевірено за свідоцтвом серії ___№ ___, виданим відділом РАГС _________ ___ року про смерть ___ року __________________, яке мені до огляду було подано та повернуто Івановій В.І., а також за паспортом Іванової В.І., реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************

Зразок заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса),

продавець діє за довіреністю


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, цією заявою стверджую той факт, що у шлюбі не перебуваю і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання домоволодіння за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю домоволодіння, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

дата підпис:


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, представнику Сидорова Івана Сергійовича, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.

Факт відсутності перебування Кузнєцової О.О. у зареєстрованому шлюбі перевірено за свідоцтвом серії ___ № _____, виданим відділом РАЦС Ужгородського міського управління юстиції ____ року, про розірвання ___ року шлюбу між Кузнєцовим Владиславом Івановичем та Кузнєцовою Оленою Олександрівною, яке мені до огляду було подано та повернуто Кузнєцовій О.О., а також за її паспортом, реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:
Зразок заяви про те, що продавець є вдовою/вдівцем (на примірнику договору для нотаріуса)*


З а я в а


Я, Іванова Валерія Іванівна, цією заявою стверджую той факт, що з 03.05.2001 року я є вдовою та по сьогоднішній день у шлюбі не перебуваю, і відчужувана мною за даним договором квартира не є спільною сумісною власністю, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужувану квартиру (її частку), у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис:

З а я в а


Мені, Петровій Наталії Анатоліївні, зміст вищенаведеної заяви Іванової Валерії Іванівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт того, що Іванова В.І. є вдовою, перевірено за свідоцтвом серії ___№ ___, виданим відділом РАГС _________ ___ року про смерть ___ року __________________, яке мені до огляду було подано та повернуто Івановій В.І., а також за паспортом Іванової В.І., реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:
*така заява можлива тільки у разі, коли майно набувалось після смерті другого з подружжя. Якщо з правовстановлювального документу вбачається, що майно набувалось до смерті другого з подружжя, то подання такої заяви буде порушенням, оскільки в такому разі другий з подружжя автоматично став співвласником, і є потреба оформляти спадщину на частку другого з подружжя. Для цього спадкоємці звертаються до державного нотаріуса з проханням видачі „Свідоцтва про право власності в спільному майні подружжя на частку того з подружжя, який помер”, проводять реєстрацію виданого свідоцтва в БТІ, отримують Витяг з реєстру прав власності та оформляють спадщину на цю частку.
*****************************************************************************
Зразок заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, цією заявою стверджую той факт, що відчужуване мною домоволодіння не є спільною сумісною власністю, оскільки на час його набуття (як і на день підписання цього правочину) я не одружена, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужуване домоволодіння (його частку), в тому числі і відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис:


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт відсутності перебування Кузнєцової О.О. у зареєстрованому шлюбі на момент придбання домоволодіння перевірено за її паспортом, реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію шлюбу.
дата приватний нотаріус:


Зразок заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)

від Продавця діє представник за довіреністю, у якій передбачено право подання заяв про належність

Продавцю майна на праві особистої власності

З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, в особі представника за довіреністю Кузнєцової Ірини Олександрівни, цією заявою стверджую той факт, що відчужуване мною домоволодіння не є спільною сумісною власністю, оскільки на час його набуття (як і на день підписання цього правочину) я не одружена, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужуване домоволодіння (його частку), в тому числі і відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис: за довіреністю ____________


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни, від імені якої діє представник Кузнєцова Ірина Олександрівна, відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************

Зразок заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)

від Покупця діє представник за довіреністю, у якій передбачено право подання заяв про належність

Покупцю грошей на праві особистої власності


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, в особі представника за довіреністю Кузнєцової Ірини Олександрівни, цією заявою стверджую той факт, що у шлюбі не перебуваю, і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання домоволодіння за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю домоволодіння, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

дата підпис: за довіреністю ____________


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни, від імені якої діє представник Кузнєцова Ірина Олександрівна, відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.
дата приватний нотаріус:

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поняття та порядок поділу спільного майна подружжя
Поділ спільного майна подружжя означає припинення права спільної сумісної власності подружжя на це майно І виникнення на її основі...

Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя
Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України (далі — цк) подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить...

Методичні рекомендації з питань нотаріального посвідчення договорів...
Сімейний кодекс України передбачає, що до об’єктів права спільної сумісної власності подружжя належать

Зразок 8 заяви про згоду на передачу спільних грошей подружжя в позику заява
Я, Малеш Людмила Іванівна, даю згоду на передачу моїм чоловіком Малеш Іваном Івановичем у позику громадянину Петрову Петру Петровичу...

Інструкція про заповнення бланків державних актів на право власності...
Міністрів України від 2 квітня 2002 року n 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного...

Методичні рекомендації щодо посвідчення договорів про виділ (поділ)...
Об’єктом права спільної часткової власності є об’єкт нерухомого майна, який складається з однієї основної будівлі та допоміжних будівель...

Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності...
Тимчасового положення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві, з метою удосконалення...

Зразок заяви про відмову від спадщини (за законом на користь іншого спадкоємця)
Згідно ст. 60 Сімейного кодексу України я маю право на частку в спільному майні подружжя, але одержувати свідоцтво про право власності...

Практика щодо земельних правовідношень у запитаннях та відповідях
Про порядок складання, видачі, реєстрації І зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку І право постійного...

Додаток 2 Зразок Заяви Споживача нв щодо узгодження ро

Рішення міської ради про переоформлення права постійного користування...

Договір про визначення часток в праві спільної власності подружжя
У ч. 1 ст. 368 Цивільного кодексу України (далі — ЦК україни) наведено визначення спільної сумісної власності: «Спільною сумісною...

М. Виноградів вул Злагоди, 25
Прошу надати дозвіл на здійснення правочину щодо рухомого І нерухомого майна: продаж, купівлю, обмін, дарування, прийняття/відмови...

Зразок позовної заяви про зміну прізвища дитини
Після цього я вирішила змінити прізвище дочки І попросила відповідача дати на це свою згоду. Однак він відмовився

Зразок позовної заяви про визнання права власності в порядку спадкування

Додаток 5 Зразок заяви щодо технічного огляду електроустановок та прийняття ро
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності з ват «Запоріжжяобленерго» (оригінал)

Зразок заяви №4
Прошу перевести особовий рахунок з Коваленка Василя Івановича на мене у зв’язку з (вказати підстави переведення, спадкування, купівля-продаж,...

Начальнику відділу містобудування
Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договору...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт