Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

9. Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним

9. Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним

9. Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним
До Печерського районного суду м. Києва

Позивач: Головко Петро Іванович,

прож. м. Київ, вул. Чапаєва, 7, кв. 1, тел. 222-33-44

Відповідач: Петрова Галина Григорівна,

прож. м. Київ, вул. Чапаєва, 7, кв. 2, д. т. 222-44-33
ПОЗОВНА ЗАЯВА

29 липня 2008 року померла моя мама Головко Марія Василівна. З 1991 року по день смерті мама хворіла на шизофренію, з приводу чого стояла на обліку в психоневрологічному диспансері Печерсько­го р-ну м. Києва та неодноразово лікувалась у Київській психоневро­логічній лікарні ім. акад. Павлова.

У зв'язку з загостренням хвороби 11 березня 2000 року рішенням Печерського районного суду м. Києва мати була визнана недієздат­ною, і я був призначений її опікуном.

Моя сім'я - дружина Головко В. П. та син проживають у м. До­нецьку по вул. Чорній, 17, кв. 8. Оскільки матері постійно була не­обхідна стороння допомога, я, після призначення мене опіку­ном, став проживати разом із матір'ю у м. Києві за вказаною мною адресою.

11 червня 2008 року у зв'язку з хворобою моєї дружини я виїхав до м. Донецька, де знаходився до 16 липня 2008 р. На час моєї відсутнос­ті я попрохав доглянути за матір'ю нашу знайому Петрову Галину Григорівну.

17 липня я повернувся до м. Києва. Стан здоров'я матері був тяж­кий, і 19 липня її довелося госпіталізувати до Київської міської пси­хоневрологічної лікарні ім. акад. Павлова.

29 липня 2008 року мама померла.

15 грудня 2008 року я звернувся із заявою до Першої київської державної нотаріальної контори про прийняття спадщини. В при­йнятті заяви про прийняття спадщини мені було відмовлено на тій підставі, що мати все своє майно та квартиру заповіла гр. Петровій Галині Григорівні. Цей заповіт я знайшов у речах матері 17 грудня 2008 року, написаний, засвідчений і зареєстрований Першою київ­ською державною нотаріальною конторою 19 червня 2008 року за № 335/45.

Петровій Галині Григорівні було відомо про хворобу моєї мами, оскільки вона неодноразово сама викликала до неї лікаря-психіатра.

У зв'язку з тим, що на момент складання матір'ю заповіту вона бу­ла недієздатною, на підставі ст. 226 ЦК України, цей заповіт є нікчем­ним; керуючись статтями 5, 15, 118-120 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Заповіт моєї матері Головко Марії Василівни, засвідчений Пер­шою київською державною нотаріальною конторою та зареєстрова­ний у спадковому реєстрі 19 червня 2008 року за № 335/45 визнати недійсним.

  2. Зобов'язати Першу київську державну нотаріальну контору прийняти мою заяву про прийняття спадщини та видати мені свідо­цтво про спадщину.

Додатки:

   1. Заповіт.

   2. Ксерокопія свідоцтва про смерть гр. Головко М. В.

   3. Копія рішення суду про визнання гр. Головко М. В. недієздатною.

   4. Довідка про перебування Головко В. П. з 19 по 29 липня 2008 р. на стаціонарному лікуванні.

   5. К/копія свідоцтва про народження позивача.

   6. К/копія листка непрацездатності дружини позивача.

   7. Квитки на потяг до м. Донецька та з Донецька до м. Києва.

   8. К/копія свідоцтва про право власності на квартиру гр. Головко М. В.

   9. Квитанції про сплату судових витрат.

   10. Копія заяви.

15 січня 2009 р. Підпис (Головко П. І.)
Коментар
Заповідач має право будь-коли змінити або скасувати складений ним заповіт (ст. 1254 ЦК України). З цією метою заповідач може подати про це заяву нотаріусу, завідуючому державним нотаріальним архівом, а в насе­лених пунктах, де немає нотаріусів,- посадовій чи службовій особі у по­рядку, встановленому статтями 1251, 1252 ЦК України.

Змінити чи скасувати заповіт можна й іншим шляхом, а саме - склавши новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в частині, в якій він йому суперечить. При цьому необов'яз­ково, щоб у пізніше складеному заповіті була вказівка на те, що попередній заповіт скасовується.

Пізніше складений заповіт остаточно скасовує попередній навіть у то­му разі, коли цей другий заповіт, у свою чергу, буде скасований заповіда­чем, за умови, що заповідач не повернеться до свого першого заповіту. Якщо новий заповіт був визнаний недійсним, чинність попереднього запо­віту не відновлюється, крім випадків, установлених статтями 225 і 231 ЦК України. Тобто, чинність попереднього заповіту відновлюється рішенням суду за умови, що заповідач вчинив його у момент, коли він не усвідомлю­вав значення своїх дій та (або) не міг керувати ними. Сам заповідач може звернутися до суду з позовом про визнання цього заповіту недійсним. А в разі смерті заповідача - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушено.

У разі наступного визнання фізичної особи, яка склала цей заповіт, не­дієздатною позов про визнання заповіту недійсним може пред'явити її опі­кун. Сторона, яка знала про стан фізичної особи на момент складання заповіту, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину. Крім того, правочин (у т. ч. заповіт), учи­нений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фі­зичного чи психічного тиску з боку іншої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до іншої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з учиненням цього правочину.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним

Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним
До шлюбу ми були знайомі два місяці. З перших днів знайомства відповідач наполягав на укладенні шлюбу, запевняв мене, що хоче мати...

Зразок позовної заяви про визнання права власності в порядку спадкування

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Зразок позовної заяви про продовження строків прийняття спадщини
Мій батько, П.І. Б., помер 20 квітня 2008 року, що підтверджується Свідоцтвом про смерть вл №12345. Заповіту він не лишив. Відповідно...

Зразок заяви про скасування заповіту

Позовна заява про визнання частково недійсним Додатку кредитного...

Зразок позовної заяви про поділ спадщини

Зразок позовної заяви про зменшення розміру аліментів

Зразок позовної заяви про визначення місця проживання дитини

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу І поділ майна

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Позивач: Онанченко Василь Васильович, зареєстрований та проживає за адресою: 02114 м. Київ, вул. Суворова, 17, кв. 11, Д. т. 444-44-44,...

Зразок позовної заяви про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

Зразок позовної заяви про встановлення факту місця відкриття спадщини

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для прийняття спадщини

Зразок позовної заяви про усунення перешкод у вихованні дитини та відшкодування моральної шкоди

Заява про усунення недоліків позовної заяви (на виконання ухвали...
Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області про поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт