Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»


Аналітика та коментарі

Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО,

кандидат юридичних наук

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЯКИХ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Нормативно-правові акти

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 в останній редакції від 22.11.2014;

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 в останній редакції від 22.11.2014;

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» від 11.12.2003 в останній редакції від 22.11.2014;

постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»;

наказ МВС України «Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви» від 26.09.2014 № 997.

І. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлює, що тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є невід’ємною частиною України. На цю територію поширюється особливий режим перетину її меж, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина (ст. 4 вказаного Закону).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» на території ВЕЗ «Крим» діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб. Стаття 5 вказаного Закону встановлює, що фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Ця норма є ключовою стосовно встановлення особливого статусу осіб, місце проживання яких зареєстроване в Криму.

АЛЕ потрібно чітко розділяти дві категорії таких осіб:

громадяни України, місце проживання яких зареєстроване в Криму і які продовжують там постійно проживати;

особи, місце проживання яких зареєстроване в Криму, але які покинули це місце проживання і виїхали на постійне проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці України.

Наведена вище ст. 5 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» (як і інші норми цього Закону щодо особливого «нерезидентського» статусу) стосується лише першої категорії осіб (які постійно проживають на території Криму).

Таким громадянам України надаються державні гарантії (пільги, допомоги) на іншій території України за умови, що вони не мають одночасно громадянства держави-окупанта (статті 8, 12 вказаного Закону).

При цьому жодним нормативно-правовим актом не передбачений обов’язок громадян надавати які-небудь довідки від органів влади держави-окупанта про відсутність її громадянства. Адже органи влади держави-окупанта в Криму визнані Україною незаконними (ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), як і усі документи, видані ними.

Друга категорія осіб також має певні особливості свого статуту, але не у якості нерезидентів.

Так, ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлює, що у випадку залишення тимчасово окупованої території громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод; гарантії прав, свобод та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та перебувають на території України на законних підставах, визначаються Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Крім того, Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» містить таке положення:

«Стаття 14. Евакуація громадян з тимчасово окупованої території України

14.1. Визначення правового статусу та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим здійснюються у порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Наведені вище норми законів виокремлюють осіб, які переселилися з окупованої території Криму, в окрему категорію — внутрі­шньо переміщені особи, встановлюючи, що особливості їхнього правового статусу регулюються спеціальним законом — Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Стаття 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» дає визначення: «внутрішньо переміщена особа» — це громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Отже, громадяни України, які проживали на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя на час їх окупації та покинули своє місце проживання і переїхали до іншої адміністративно-територіальної одиниці України, є внутрішньо переміщеними особами.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» набуття статусу внутрішньо переміщеної особи підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Така довідка надається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання за особистою заявою особи.

Довідка видається в день подання заяви про її видачу без сплати будь-яких платежів та зборів; термін її дії становить шість місяців з моменту видачі та може бути продовжений на наступні шість місяців.

Заявникові може бути відмовлено у видачі довідки, продовженні її дії або скасовано її дію, якщо:

відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, визначені у ст. 1 цього Закону, або обставини, що раніше існували, істотно змінились;

у державних органах наявні відомості про подання завідомо неправдивих даних для отримання довідки;

заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У день подання заяви заявнику видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи.

У випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови.

Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо в неї з’явилися підстави, визначені в ст. 1 цього Закону, або оскаржити таке рішення про відмову до суду.

У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності цього органу та його посадових осіб.

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

Територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (тобто Державної міграційної служби України), проставляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається:

адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо переміщеній особі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного проживання); або

адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення; або

адреса територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи НЕ вноситься до її паспортного документа.

Необхідно звернути увагу, що відповідні зміни були внесені до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»: перелік документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи було доповнено довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (абз. 9 ст. 3 вказаного Закону).

Отже, в паспорті громадянина України є відмітка про реєстрацію місця проживання на території Криму, та в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є відмітка про реєстрацію місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці України. При цьому місцем проживання внутрішньо переміщеної особи вважається те, яке вказано в довідці.

А це означає, що до такої особи не можуть бути застосовані норми законодавства щодо статусу нерезидента, які застосовуються до осіб, місце проживання яких зареєстроване в Криму.

У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» не наведено зразок довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Але постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» затверджені зразок і порядок видачі довідки, яка має назву «довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції».

Такі довідки отримали та мають змогу отримати усі заявники, і в них міститься уся інформація, необхідна відповідно до вищевказаного Закону.

Отже, ці довідки можуть бути подані до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України для проставлення відмітки про реєстрацію місця проживання відповідно до ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Відповідне повноваження органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), закріплене в ст. 11 вказаного Закону.

ІІ. Необхідно проаналізувати практику деяких банків, які «на підтвердження резидентського статусу» осіб із місцем проживання в Криму вимагають довідку, видану відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви» від 26.09.2014 № 997.

По-перше, вказаний наказ був виданий раніше, ніж Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». А в тексті наказу є вказівка на те, що він виданий відповідно до ст. 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Та на час видання наказу вказана стаття мала іншу редакцію та іншу назву: «Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Для порівняння зараз назва ст. 6 така: «Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Тобто згадка про осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, була виключена разом із першою частиною цієї статті, яка стосувалася таких осіб. Адже, як зазначалося раніше, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» регулює статус лише тих осіб, які постійно проживають в Криму. А статус внутрішньо переміщених осіб регулюється Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

По-друге, і у ст. 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», і у наказі Міністерства внутрішніх справ України № 997 йдеться про довідку, що підтверджує місце перебування особи на території України, відмінної від Автономної Республіки Крим, а не місце проживання на такій території.

Отже, така довідка не надає особі таких же прав, як довідка про взяття на облік внут­рішньо переміщеної особи, і тим більше не підтверджує «резидентський статус» особи.

ІІІ. Окремо слід зупинитись на трудових відносинах осіб, місце проживання яких зареєстроване в АР Крим. Так, має місце незаконна практика ставлення до таких осіб, як до нерезидентів, або вимагання від них певних довідок. Відповідно до п. 5.8 ст. 5 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на території ВЕЗ «Крим», як заробітна плата та інші подібні виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого роботодавця. Отже, місце проживання працівника в Криму жодним чином не впливає на його трудові відносини та здійснення будь-яких виплат, пов’язаних із такими відносинами; оформлення трудових відносин із такими працівниками не має ніяких особливостей.

Додаток

Зразок довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»

ДОВІДКА
від ____________ 2014 р. № _________
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції


Видана __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

громадянство (підданство) _______________________________________________________________

дата та місце народження ________________________________________________________________

стать __________________

_________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/

_________________________________________________________________________________________

дані про інший документ, що посвідчує особу)

відомості про неповнолітніх осіб, які прибули разом з особою, яка переміщується

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

контактний номер телефону ____________________________________________________

про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) в____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

і перемістився (перемістилася) з тимчасово окупованої території (району проведення антитерористичної операції) в ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

__________________________ «____» ________________ 20___ р.

Довідка пред’являється разом з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.
Посадова особа структурного підрозділу
з питань соціального захисту населення _________________________

(підпис)

М.П. «____» __________________ 20___ р.

_________________________________________________________________________________________

місце для службової інформації

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(лінія відрізу)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН до довідки від __________ № ___________

Виданої ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/
дані про інший документ, що посвідчує особу)

______________________ _________________________________

(дата) (підпис особи, якій видано довідку)

________________________________________________________________________________________

місце для службової інформації


MEH № 1 2015 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

„Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України,...
В внутрішньо переміщених осіб, а також повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування...

Встановлення податкової резидентності громадян україни, що проживають...

9 дфсу пояснила коли податкове зобов’язання слід вважати виконаним 9
Закон, що регламентує особливості здійснення діяльності на тимчасово окупованій території України

Наказ
Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території...

Наказ
Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території...

Затверджено
України І визначає механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання, та періодів навчання в системі вищої освіти,...

Забезпечення прав І законних інтересів нотаріуса при проведенні обшуку
Проаналізовано правовий режим проведення цієї слідчої дії у державного І приватного нотаріусів. Звернено увагу на можливі порушення...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закону України
Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на...

Методичні рекомендації на тему
Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року №5203 (далі – Закон), визначає правові засади реалізації прав,...

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної...
Національна поліція України (далі  поліція)  це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Законних підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених
Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав І свобод

{ Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав І свобод людини І громадянина, власності, громадського...

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт