Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від


Нотаріальний процес

Ігор МАЧУЛЬСЬКИЙ,

юрист

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ’Ї.
ХТО ВИДАЄ ТА ЯК ОТРИМАТИ


Згідно з п.п. 1.9 п. 1 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595 (далі — Порядок нотаріальних дій), з метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною, нотаріус вимагає подання довідки житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання та місця перебування осіб здійснюється органом реєстрації.

Згідно з Положенням про Державну міграційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, до основних завдань Державної міграційної служби України (далі — ДМС) належить реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєс­трації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій міг­рантів.

ДМС надає послуги згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання». Зазначений перелік не містить такої послуги, як видача довідки про склад сім’ї.

ДМС України та її територіальні підрозділи здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Слід наголосити на тому, що адресно-довідкові підрозділи територіальних органів ДМС України і підрозділи ДМС України за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних за відповідною формою надають відомості про місце проживання/перебування особи та інші персональні дані особи. Тобто надають не довідку про склад сім’ї або щодо зареєстрованих осіб у помешканні, а саме відомості про конкретну особу та її місце проживання або перебування.

Звичайно, може статися і так, що підрозділ ДМС, до якого надійде запит про надання інформації про склад сім’ї заявника, надасть інформацію про зареєстрованих у житловому приміщені осіб, але це буде скоріше винятком, ніж правилом. Особливо якщо врахувати, що згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Питання видачі довідок належить до компетенції органів місцевого самоврядування, тому кожна громада, кожне місто вирішує її по-своєму, шляхом прийняття власних правових актів.

У цій статті мова піде про те, як отримати довідку про склад сім’ї від підприємств та організацій, які володіють такою інформацією, на прикладі міста Харкова.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.04.2015 № 225 «Про визначення органів, що надають відомості про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб» (далі — Рішення про визначення органів) уповноваженою установою, підприємством (організацією), яка відповідає за надання відомостей (довідок), є:

 • у багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова — комунальне підприємство «Жилкомсервіс»;

 • у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків — об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

 • у будинках житлових кооперативів — житловий кооператив;

 • у будинках житлово-будівельних кооперативів — житлово-будівельний кооператив;

 • у відомчих та інших будинках (гуртожитках) — відповідне підприємство (організація), що обслуговує житловий будинок (гуртожиток);

 • у приміщеннях/будинках, що перебувають у приватній власності — адміністрації районів Харківської міської ради, на підставі документів, підготовлених відповідним органом самоорганізації населення районів Харківської міської ради.

Отже, порядок звернення за отриманням довідки мешканців приватних домоволодінь та мешканців багатоквартирних будинків дещо різняться. Розглянемо кожен із них окремо.

Видача довідок мешканцям приватних домоволодінь

Порядок отримання довідок особами, які мешкають у приватних домоволодіннях, врегульовано рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2015 № 306 «Про затвердження Порядку отримання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні» (далі — Порядок отримання відомостей). Щоб отримати довідку, власник (співвласник) житлового приміщення/будинку або інша зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа подає до територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова, такі документи:

 • письмову заяву, написану власноручно, зразок якої наведено наприкінці статті;

 • посвідчені особисто копії документа про право власності на домоволодіння та технічного паспорта на житлове приміщення/будинок (за необхідності);

 • посвідчені особисто копію свідоцтва про народження дитини або свідоцтва про належність до громадянства України, якщо вона не досягла 16-річного віку (за необхідності);

 • посвідчену особисто копію свідоцтва про шлюб (за необхідності);

 • посвідчені особисто копії паспортів усіх зареєстрованих осіб (за необхідності);

 • інші документи за необхідності.

За потреби заявник повинен надати оригінали вищезазначених документів.

У разі подання такої заяви законним представником особи додатково надаються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки або усиновлювачі.

З метою перевірки відомостей, зазначених у поданих заявником документах, адмініс­трація району залучає, за необхідності, органи самоорганізації населення, комунальне підприємство, що надає житлово-комунальні послуги, або ж власника (співвласника) житлового приміщення/будинку, іншу зареєс­тровану у житловому приміщенні/ будинку особу, в якому мешкає заявник.

Слід зазначити, що у разі надання власником (співвласником) житлового приміщення/будинку або іншою зареєстрованою у житловому приміщенні/будинку особою неправдивої інформації, вони несуть передбачену законом відповідальність.

При цьому підставою для відмови у видачі довідки є:

 • ненадання заявником документів, які подаються разом із заявою;

 • надання недостовірних документів або відомостей.

Заява розглядається протягом 15 днів, після чого заявнику видається довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (див. додаток 2). При цьому довідка нічого не повинна коштувати, тобто видається безоплатно.

Якщо, наприклад, адміністрація району з якихось міркувань відмовляється надати довідку, то оскаржити це рішення можна до вищого органу / посадової особи місцевого самоврядування.

Видача довідок мешканцям багатоквартирних будинків

Більшість проблем, які можуть виникнути, пов’язані з отриманням довідок мешканцями багатоквартирних будинків, а особливо це стосується мешканців об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі — ЖБК).

Як уже зазначалося, згідно з Рішенням про визначення органів КП «Жилкомсервіс», ОСББ, ЖБК — є уповноваженими установами з видачі довідок про склад сім’ї. Зазначене рішення прийнято виконавчим комітетом Харківської міської ради, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Обов’язковість його виконання юридичними та/або фізичними особами встановлена ст. 144 Конституції України, в якій зазначено, що рішення органів місцевого самоврядування є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Наразі не існує якогось окремого порядку надання відомостей (довідок) про склад сім’ї мешканцям багатоквартирних будинків. З огляду на це пропонуємо подавати заяву відповідно до зразка, затвердженого Порядком отримання відомостей, а також враховувати загальні вимоги, визначені Законом України «Про звернення громадян», а саме: обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, суть порушеного питання (прохання видати довідку про склад сім’ї). Також бажано зробити посилання на Рішення про визначення органів та попередити про адміністративну відповідальність за незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення (ст. 212-3 КпАП України). Звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

За законом звернення повинно бути розглянуто невідкладно, але не пізніше 15 календарних днів. Строк розгляду звернення може бути скорочено на обґрунтовану вимогу заявника. Як і у випадку з власниками приватних домоволодінь, розгляд звернення здійснюється безоплатно.

Разом із тим існують і інші думки щодо того, хто зобов’язаний видавати довідки про склад сім’ї. Зокрема, Дзержинський районний суд м. Харкова розглядав цивільну справу за позовом приватної особи до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (рішення від 17.01.2013, справа № 2011/15515/12) і дійшов висновку, що ОСББ взагалі не повинно видавати довідки.

Такий висновок суду обґрунтовано таким чином:

 • по-перше, Законом України «Про захист персональних даних», згідно з яким нібито надання інформації (персональних даних) щодо осіб, зареєстрованих у помешканні, призведе до порушення їхніх прав;

 • по-друге, послуги з видачі довідок немає у переліку послуг з утримання будинків та прибудинкової території, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»;

 • по-третє, відповідно до статей 4, 46 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право витребувати від підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Тобто, на думку судді, нотаріус має можливість отримати інформацію про зареєстрованих у приміщенні осіб шляхом направлення відповідного запиту до Державної міграційної служби України.

Однак, на нашу думку, висновки суду спростовуються у такий спосіб.

За змістом Закону України «Про захист персональних даних» особа, що звертається за отриманням довідки, є суб’єктом персональних даних, тоді як ОСББ є володільцем персональних даних. Кожен із них має відповідні права та обов’язки. Так, згідно з ч. 2 ст. 8 цього Закону суб’єкт персональних даних має право на доступ до своїх персональних даних. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію» кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Цікаво, що сама інформація про власника помешкання надходить до ОСББ, у першу чергу, від самого власника цього помешкання. Це відбувається, зокрема, під час утворення ОСББ та укладання між власником помешкання та ОСББ відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг, а також під час подання заяви про видачу довідки. До того ж незрозуміло, чиї права може порушити ОСББ хоча б теоретично, якщо видасть довідку за заявою власника квартири? Чи можна собі уявити, щоб в одній квартирі мешкали особи, які не знають прізвищ, імен, по батькові інших персональних даних один одного? Звісно, що ні.

Таким чином, Закон «Про захист персональних даних» не може бути перепоною для того, аби члени однієї родини, які до того ж мешкають разом, не змогли отримати інформацію про себе. У крайньому випадку можна порекомендувати написати спільну заяву всім, хто мешкає у помешканні, звісно, за виключенням малолітніх дітей, місце проживання (перебування) яких відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» реєструється батьками.

Що стосується переліку послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, то згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги — це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Тобто видача довідок, в розумінні вищезазначеного Закону, не є житлово-комунальною послугою. Так само не є житлово-комунальною послугою і видача адміністраціями районів довідок власникам приватних домоволодінь.

Стосовно того, що нотаріус може отримати інформацію про зареєстрованих у помешканні осіб в Державній міграційній службі України, можна зазначити таке.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати одного місяця (ч. 2 ст. 46 Закону). Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні (ч. 3 ст. 46 Закону).

Отже, нотаріус вимагає відомості та документи у своїх клієнтів, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, а якщо ті не надають їх у визначений строк, нотаріус зупиняє вчинення нотаріальної дії або взагалі відмовляє у її вчиненні. Така позиція узгоджується з положенням п.п. 1.9 п. 1 глави 2 розділу ІІ Порядку нотаріальних дій та підтверджується відсутністю адміністративної відповідальності за ненадання інформації на запит нотаріуса, як це передбачено для адвокатських запитів (ст. 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» КпАП України).

Дуже добре, якщо вдасться без проблем отримати від ОСББ, ЖБК бажану довідку, а якщо ні? Наприклад, за квартирою «висить» борг, а керівництво ОСББ відмовляється видати довідку до його погашення. Якщо грошей сплатити борг немає, доведеться оскаржувати це рішення або до органів місцевого самоврядування, або до суду. Перший варіант вирішення проблеми простіший, другий — вірніший. На якому слід зупинитися у кожному конкретному випадку, можна тільки припускати. Мабуть, найкращий варіант полягає у тому, щоб спочатку спробувати поскаржитися на дії керівника ОСББ до органів місцевого самоврядування, а потім, якщо це не допоможе, звертатися із позовною заявою до суду.

Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особис­того немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 Цивільного кодексу України (ч. 1 ст. 275).

Захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення (ч. 2 ст. 275 Цивільного кодексу України). Зразок позовної заяви наведено у додатку 3.

Додаток 1

Голові Адміністрації

____________________________________ району

Харківської міської ради
____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

____________________________________________

(телефон)

____________________________________________

(дані документа, що посвідчують особу)

ЗАЯВА
про надання довідки про склад сім’ї
або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб


Я, _______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Прошу видати мені довідку про склад сім’ї

Підтверджую, що я зареєстрований за адресою _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Разом зі мною зареєстровані:


п/п

Прізвище, ім’я та по батькові членів сім’ї

Родинні відносини

Дата народження

Дата реєстрації у даному приміщенні
Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Я, _____________________________________________________________________ несу відповідальність за достовірність наданої інформації, відповідно до Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 27.05.2015 № 306 «Про затвердження Порядку отримання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні».

«___»_____________201__ року __________________

(підпис заявника)
Додаток 2

Відомості (довідка)
про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні


_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

адреса____________________________________________________________________________________,

що складається з _________________ кімнат

(кількість кімнат)

жилою площею ________________, загальною площею

благоустрій будинку _____________________________________________________________________

(водопровід, опалення, каналізація, ванна або душ)

про те, що до складу сім’ї /зареєстрованих/ входять

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні стосунки

Дата
народження


, серія паспорта або свідоцтва про народження

Уповноважений власник (співвласник, наймач)Усього _____________ осіб
Підпис Голови Адміністрації

(іншої уповноваженої особи) (печатка)

Додаток 3
Дзержинський районний суд міста Харкова

позивач: Хаустов Сергій Іванович,

м. Харків, вул. Сумська, б. №__, кв. №__

тел. (000) 000­00­00,

відповідач: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Амфора»,

м. Харкова, вул. Сумська, б.№__

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про зобов’язання вчинити певні дії


Я, Хаустов Сергій Іванович, разом зі своєю дружиною Хаустовою Світланою Анатоліївною, мешкаю в місті Харкові по вул. Сумська. Зазначена квартира належить мені на праві власності, що підтверджується Договором купівлі­продажу квартири від 15.11.2011 № 937.

Вирішивши продати квартиру, я знайшов покупця та звернувся до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Бойко Катерини Вікторівни, з метою оформлення договору купівлі­продажу. Однак нотаріус повідомила мене, що відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595), під час укладення правочину з метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім’ї житлово­експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання.

Оскільки будинок № __ по вул. Сумській в м. Харкові перебуває на балансі ОСББ «Амфора», я звернувся до голови правління ОСББ «Амфора» Ткаченка Андрія Андрійовича із письмовою заявою про надання мені довідки про склад сім’ї, яку також підписала і моя дружина. Пройшло більше двох тижнів, а я так і не отримав ані довідки, ані відповіді на свою заяву. Усно голова правління Ткаченко А.А. відповів мені, що ОСББ «Амфора» у своїй діяльності керується статутом, в якому нічого не зазначено щодо видачі довідок про склад сім’ї, а тому він не може взяти на себе таку відповідальність.

Вважаю, що бездіяльність ОСББ «Амфора» щодо ненадання відповіді на моє звернення та усна відмова моїй родині у видачі довідки про склад сім’ї є протиправними.

Відповідно до Конституції України (ст. 144) рішення органів місцевого самоврядування є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.04.2015 № 225 «Про визначення органів, що надають відомості про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб» уповноваженою установою, підприємством (організацією), яка відповідає за надання відомостей (довідок) у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків є відповідне об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Відповідно до Закону України «Про інформацію»:

кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів (ст. 5);

кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом (ст. 11).

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право на доступ до своїх персональних даних.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 3, 15, 16, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ:


 1. зобов’язати Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Амфора» видати мені довідку про склад сім’ї;

 2. стягнути з Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Амфора» на мою користь 243, 60 грн. судового збору.


Додатки:


 1. копія позовної заяви;

 2. копія квитанції про оплату судового збору;

 3. копія листа до ОСББ «Амфора» щодо надання довідки;

 4. повідомлення організації поштового зв’язку про отримання листа ОСББ «Амфора»;

 5. копія Договору купівлі­продажу квартири.

14.07.2015 ____________ С.І. Хаустов


MEH № 5 2015 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Головне управління юстиції у київській області
Кодекс, статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», глав 1-16 розділу...

Спадкові договори посвідчуються нотаріусами на підставі глави 90...
Спадкові договори посвідчуються нотаріусами на підставі глави 90 Цивільного кодексу України (далі — ЦК україни) та відповідно до...

Закон України «Про нотаріат»
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5,...

Правила ведення нотаріального діловодства затверджені наказом Міністерства...
Державного реєстру фізичних осіб платників податків (див п. 8 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області
Юється ст. 1283 Цивільного кодексу України, ст. 61 Закону України «Про нотаріат» та главою 9 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5,...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами україни
У тексті Інструкції слова "Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ" у всіх відмінках замінено на слова "Спадковий реєстр" у відповідних...

Пропозиції Секції нотаріусів Асоціації правників України за результатами...
Діюча редакція Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Досліджено порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...
Ключові слова: вчинення нотаріальних дій, робоче місце нотаріуса, нотаріальний округ

Міністерство юстиції україни
Відповідно до статті 21 Закону України „Про нотаріат” та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...

Міністерство юстиції україни
Відповідно до статті 21 Закону України „Про нотаріат” та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
...

Деякі особливості видачі свідоцтв про право на спадщину за участю іноземного елемента
«Про міжнародне приватне право» вiд 23. 06. 2005 р. №2709-iv тощо, а також в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами...

Зміст порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за...

Пропозиції Секції нотаріусів Асоціації правників України за результатами...
Змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України в редакції від 15. 06. 2009 р

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Нака з
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт