Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. До уваги платників податків!

2. До уваги платників податків!

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Шановні платники податків!

Важливо знати! Порядок оподаткування операцій з (продажу обміну) об’єктів рухомого майна регламентовано ст. 173 Податкового кодексу, до якої Законом № 5413 внесено зміни.

Так, з 01.01.2013 р. не оподатковуватиметься дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда. На сьогодні чинною нормою Кодексу передбачено сплату податку з такого доходу за ставкою 1%.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда, оподатковуватиметься за ставкою 5%..

Змінами, внесеними Законом № 5413 для цілей оподаткування, буде змінено порядок визначення вартості легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, а саме: дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначатиметься, виходячи з ціни, визначеної, у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньо ринкової вартості відповідно транспортного засобу або не нижче його оцінюючої вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Тобто ухваленими змінами платнику надано право самостійно обирати один із способів визначення вартості відчужуваного майна, а саме: використати оцінюючу вартість, визначену згідно із законом, або середньо ринкову вартість відповідного транспортного засобу.

Мешканці Печерського району нагадуємо, що при ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС діє Центр по обслуговуванню платників податків, за адресою: м Київ вул. Лєскова, 4, телефон консультанта модератора: 201-89-04.

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС


2. До уваги платників податків!

30 січня останній день сплати

 • ПДВ за грудень 2012 р. платниками, у яких базовий податковий період дорівнює календарному місяцю;

 • Акцизного податку за грудень 2012 р.

 • Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за грудень2012 р.

 • остаточної суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за грудень 2012 р. з урахуванням фактично сплачених авансових платежів;

 • остаточної суми рентної плати за нафту,природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, за грудень 2012 р. з урахуванням фактично сплачених авансових внесків;

 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень 2012 р.

 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за грудень 2012 р.

 • збору за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2012 р.

 • плати за землю за грудень 2012 р.

 • фіксованого сільськогосподарського податку за грудень 2012 р.

 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2012 р.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС
3. До уваги платників податків!

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва ДПС інформує, що з 19.01.2013 р. набере чинності наказ Мін’юсту України від 01.10.2012 р. № 1446/5, яким затверджено Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

Встановлено процедури визначення, погодження Мін’юстом України кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів та вимоги до них.

Мешканці Печерського району нагадуємо, що при ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС діє Центр по обслуговуванню платників податків, за адресою: м Київ вул. Лєскова, 4, телефон консультанта модератора: 201-89-04.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС
4. До уваги платників податків!

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва ДПС інформує, що з 19.01.2013 р. набере чинності Закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI, яким викладено в новій редакції Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та внесено зміни до деяких законодавчих актів України.

Новою редакцією розширено можливості для ранньої діагностики загрози настання неплатоспроможності боржника, застосування заходів щодо запобігання банкрутству, вдосконалено процедуру виявлення кредиторів, процедуру банкрутства, зменшено її тривалість, покращено показники за індексом стягнення, скорочено витрати на проведення у справі про банкрутство, чітко визначено строк на проведення процедури розпорядження майном боржника в 100 календарних днів, встановлено максимальний строк процедури ліквідації у 12 місяців, який може бути продовжено один раз на строк до 6 місяців, тощо.

Мешканці Печерського району нагадуємо, що при ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС діє Центр по обслуговуванню платників податків, за адресою: м Київ вул. Лєскова, 4, телефон консультанта модератора: 201-89-04.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС
5. До уваги платників податків.

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва ДПС інформує, що з 01.07.2013 р. набере чинності Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

Урегульовано відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту. Визначено повноваження органів державної влади. Ради міністрів АР Крим, органів місцевого самоврядування , права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Мешканці Печерського району нагадуємо, що при ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС діє Центр по обслуговуванню платників податків, за адресою: м Київ вул. Лєскова, 4, телефон консультанта модератора: 201-89-04.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС

6. Чи нараховується єдиний внесок на суму грошової компенсації за невикористану відпустку працівнику,що звільняється?

Відповідно до Закону України від 24.03.95 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців і найманих працівників є суми нарахованої заробітної плати, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі.

Згідно з пп.2.2.12 п 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 року № 5, суми грошових компенсацій у разі не використання щорічних та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, включаються до фонду додаткової заробітної плати.

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС
7. Погашення податкового боргу підприємств оборонно-промислового комплексу

Відповідно Листа від 08.11.2012 р. № 8231/0/71-12/19-4017 підприємства оборонно-промислового комплексу, які включено до складу Державного концерну «Укроборонпром», передбачено списання податкового боргу станом на 01.07.2012 р. Перелік підприємств оборонно-промислового комплексу, які входять до складу зазначеного концерну, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1221.

Зазначено, що списанню підлягають суми податкового боргу, які обліковувалися за платниками податків станом на 01.07.2012 р. і залишаються несплаченими станом на дату набрання чинності Законом від 02.10.2012 р. №5414-IV, тобто на 31.10.2012 р.

Списання зазначених сум здійснюється у порядку, передбаченому для списання безнадійного податкового боргу, протягом 10 робочих днів з дня подання заяви платника податків.

(Лист від 08.11.2012 р. № 8231/0/71-12/19-4017)

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС
8. Довідка за формою № 4-ОПП

Наказом № 1146 скасовано видачу довідки органом ДПС про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП для юридичних осіб, та їх відокремлених підрозділів,відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, а також для фізичних осіб - підприємців.

Взяття на облік платників податків в органах ДПС підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка видається їм у порядку,встановленому Законом № 755.

При цьому для платників податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, залишено формування органом ДПС довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП. До таких платників податків належать:

 • фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність;

 • відокремлені підрозділи нерезидентів, у тому числі постійні представництва нерезидентів;

 • військові частини;

 • договори про суспільну діяльність;

 • договори управління майном;

 • дипломатичні місії, які виконують обов‘язки податкових агентів щодо сплати податку з доходів фізичних осіб (якщо вони письмово звернулися за отриманням довідки за формою № 4-ОПП).

Довідка за формою № 4-ОПП надсилається наступного робочого дня з дня взяття їх на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка видається платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі ДПС.

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС

9. Ввізне мито

Держмитслужба України роз’яснила особливості контролю класифікації товарів, щодо яких відповідно до положень Закону України від 06.11.2012 р. № 5476-VI з 01.01.2013 р. змінено ставки ввізного мита.

Зокрема, збільшено ставки ввізного мита до 10% для біжутерії; частин і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90; на тепло- та звукоізоляційні товари.

Встановлено адекватну ставку ввізного мита – 10% на причепи та напівпричепи, що використовувались і мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше.

(Лист від 13.12.2012 р. № 11.1/3-16.2/13961-ЕП)

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС


10. Сплата (стягнення) платежів до бюджету

Заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа

ДПС України з посиланням на лист Нацбанку України від 08.11.2012 р. №25-111/2436 нагадала про необхідність дотримання порядку заповнення розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, зосередив увагу, зокрема, на правильності заповнення реквізиту «Призначення платежу» таких документів. Зазначено, що відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку. Банк не має права робити виправлення реквізитів в розрахунковому документі клієнта, за винятком видатків часткового виконання платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження); зміни з ініціативи банку платника (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил (бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, назви та коду бланку платника.

(лист від 05.12.2012 р. № 10755/0/71-12/19-1017)

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС


11. Грошова оцінка земель

1 січня 2013 р. Набрала чинності оновлена Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), Зазначена Методика використовується з метою визначення розміру земельного податку, державного мита в разі міни, успадкування та дарування земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунікаційної власності, втрат сільськогосподарсько і лісогосподарського виробництва, тощо.

(Постанова від 23.11.2011 р. №1278)

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС


12. Податок на додану вартість

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

Відповідно до п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу операції з постачання програмної продукції, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Для цілей ціього пункту до програмної продукції відносяться;

 • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентами). А також у вигляді Інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

 • криптографічні засоби захисту інформації.

Згідно з вимогами п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткування, а також які звільнено від оподаткування.

Таким чином, звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на окремих суб’єктів господарювання, а на операції з постачання програмної продукції.

Обсяг операцій, звільнених від оподаткування, зазначається у рядку 5 податкової декларації з ПДВ та в таблиці 3 додатка 6 до неї, де зазначається підстава для звільнення.

Щодо права формування податкового кредиту, то відповідно до ст. 198 Податкового кодексу суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для їх використання в операціях, що звільнені від оподаткування, не відносять до податкового кредиту та відповідно не можуть призвести до виникнення бюджетного відшкодування.

Обсяги придбання (без ПДВ) таких товарів/послуг , необоротних активів відображаються в рядку 10.2 податкової декларації з ПДВ.

У разі здійснення підприємством операцій з постачання інших товарів/посл уг ПДВ справляється з урахуванням норм Податкового кодексу.

При цьому необхідно враховувати, що у разі якщо придбані а/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включаються та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (ст. 199 податкового кодексу).

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС

13. Ліквідація банків

Законом № 4452, який набрав чинності з 22.09.2012 р., змінено процедури ліквідації банків у разі відкликання Нацбанком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У таких випадках Нацбанк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії, а функцій з ліквідації банку виконує уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від імені цього Фонду. До 22.09.2012 р. ліквідаторів призначав Нацбанк України, а саме;

Фізичну особу, яка відповідала вимогам Закону № 2121 до тимчасового адміністратора;

Юридичну особу яка здійснювала професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації та ліквідації банків, щодо надання аудиторських, юридичних або консалтингових послуг і має не менше трьох працівників з сертифікатом Нацбанку України на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

У зв’язку з цим наказом № 1146 передбачено, що у разі ліквідації банку до кожного з органів ДПС, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлений підрозділ, документи на ліквідацію банку подає голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому до заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП додається інформація про місце та строк приймання вимог кредиторів і копія рішення Нацбанку України про відкликання банківської ліцензії у разі ліквідації банку за ініціативою власників банку або копія рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Нацбанком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, оскільки відповідно до Закону № 2121 банки вважаються ліквідованими з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру, наказом № 1146 включено особливості заняття банків з обліку в органах ДПС.

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС

14. Облік рахунків само зайнятих осіб в органах ДПС

Відповідно до п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу фінансові установи зобов‘язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунків само зайнятих осіб до органу ДПС, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).

Взяття на облік в органах ДПС рахунків самозайнятих осіб, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб здійснюється за винятком наявності судового рішення про заборону взяття на облік рахунків такої особи.

При припиненні діяльності само зайнятих осіб, органи ДПС контролюють закриття всіх рахунків, що були відкриті само зайнятими особами на вимогу суб‘єктів господарювання. При цьому органи ДПС не вимагають закриття рахунків само зайнятих осіб, відкритих на вимогу фізичних осіб для зарахування коштів, або у цінних паперах.
ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС


15. Використання електронного цифрового підпису

При використанні ЕЦП ДПС України дотримується вимог Порядку № 1452. З метою вдосконалення електронного документообігу з використанням ЕЦП ДПС України створений власний Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який надає послуги електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,іншим суб‘єктам господарської діяльності та фізичним особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів. Відповідну інформацію з питань реєстрації та отримання послуг ЕПЦ розміщено на веб-сайті АЦСК (www.cskidd.gov.ua).

ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників податків...
Державна фіскальна служба України наказом від 08. 09. 2015 №681 затвердила Реєстр великих платників податків на 2016 рік

Затверджене Постановою Ради Асоціації платників податків України №5/2 від 09 грудня 2011 року
Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» розроблене на виконання положень...

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної...
Кодексу електронні перевірки платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться...

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу IX)

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків
Відповідно до норм статей 75 – 86 розділу II податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу...

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків
Відповідно до норм статей 75 86 розділу II податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу...

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних...
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...

Курсова робота з дисципліни: «Податковий контроль» на тему: «Облік...
Оподаткування є одним із найскладніших економічних механізмів, що має подвійний характер. З одного боку, у ньому проявляються інтереси...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в о відділу реєстрації та обліку платників...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління обслуговування платників...

1. Вимоги до технічного забезпечення
України від 3 травня 2006 року №242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі...

За даними Головного управління дфс у Дніпропетровській області найбільш...
Центрів обслуговування платників залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних...

Про реєстрацію громадян у Державному реєстрі фізичних осіб платників...
Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів (далі Державний реєстр) Державна податкова адміністрація...

На зустрічі з платниками податків про діючий сервіс «Пульс»
На днях в приміщенні Вовчанської одпі відбулася зустріч начальника відділу реєстрації платників та електронних сервісів Мазаіхіної...

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт