Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Порівняльна таблиця зі змінами та пропозиціями до проекту

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності,

погоджена з представниками ВГО «Українська федерація професіоналів безпеки» (УФПБ),

ВГО «Українська федерація індустрії безпеки» (УФІБ), ВГО «Українська федерація спеціалістів безпеки» (УФСБ), ВГО «Український  союз  пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ)


Примітка: 1. Визначене курсивом та підкреслене – пропонується до внесення; 2. Закреслене – пропонується до вилучення з текстуЗапропонована редакція

Обгрун-тування

Редакція, опублікована на сайті МВС1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про охоронну діяльність”, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами).

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження охоронної діяльності.

1.3. Терміни у Ліцензійних умовах (охоронна діяльність, об’єкт охорони, суб’єкт охоронної діяльності, охорона майна, охорона фізичної особи, персонал охорони, фахівець з організації охорони, пропускний режим, внутрішньооб’єктовий режим, транспорт реагування, технічні засоби охорони, пункт централізованого спостереження) вживаються у значеннях, передбачених Законом України “Про охоронну діяльність”.

1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють охоронну діяльність.

Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково з окремого виду охоронної послуги, то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині надання охоронної послуги, зазначеної в ліцензії.


1.5. Для отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності суб’єкт охоронної діяльності особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1).

1.6. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців;

2) копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта охоронної діяльності або оренди приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

3) копія наказу про призначення фахівця з організації охорони;

4) відомості про відповідність фахівця з організації охорони кваліфікаційним вимогам;

5) установчі дані на засновників, фахівця з організації заходів охорони та головного бухгалтера (додаток 2);

6) відомості про відповідність персоналу охорони кваліфікаційним вимогам, підписані заявником (додаток 3).

1.7. Для провадження робіт та послуг, визначених у пунктах 2.5 Ліцензійних умов, додатково додаються такі документи:

1) довідку в довільній формі про фактичне місцезнаходження будівлі або споруди пункту централізованого спостереження;

2) копії документів, які підтверджують місцезнаходження будівлі або споруди пункту централізованого спостереження за адресою, вказаною в довідці;

1.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених в заяві та додатках до неї несе суб’єкт охоронної діяльності.

1.9. Орган ліцензування не вправі вимагати від ліцензіата подання документів, не передбачених цими Ліцензійними Умовами.

1.10. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів (Додаток № 4). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

Зразки заяв про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії визначені у додатках 5-7.

1.11. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Загальний строк розгляду заяви про видачу ліцензій становить один календарний місяць.

1.11.1. У разі, якщо під час її розгляду буде встановлено, що сама заява, чи документи додані до неї оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” заява залишається без руху, про що протягом трьох днів належним чином (шляхом направлення поштового листа з повідомленням) повідомляється заявник. У повідомленні обов’язково зазначається вичерпний перелік недоліків що виявлені під час розгляду його заяви та доданої до неї документів. При йьому заявнику надається строк у 15 днів для усунення зазначених недоліків.

1.11.2 У разі, якщо протягом зазначеного строку заявник не усуває визначені у повідомленні недоліки заява залишається без розгляду.

1.12. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката ліцензії проводяться у порядку, визначеному Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.12.1 Під час розгляду заяви суб’єкту охоронної діяльності про переоформлення ліцензії у зв’язку з закінченням строку дії, суб’єкт охоронної діяльності має право на здійснення охоронної діяльності у разі, якщо відповідна заява була ним подана у строк 30 днів до строку закінчення дії ліцензії.

1.12.2. Ліцензій на провадження охоронної діяльності видані до введення в дію Закону України «Про охоронну діяльність» не потребують додатковго переоформлення та мають чинність на строк на який вони видані.Протиріччя із ЗУ «Про ліцензування …????…»

(потребує уточнення)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про охоронну діяльність”, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами).

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження охоронної діяльності.

1.3. Терміни у Ліцензійних умовах (охоронна діяльність, об’єкт охорони, суб’єкт охоронної діяльності, охорона майна, охорона фізичної особи, персонал охорони, фахівець з організації охорони, пропускний режим, внутрішньооб’єктовий режим, транспорт реагування, технічні засоби охорони, пункт централізованого спостереження) вживаються у значеннях, передбачених Законом України “Про охоронну діяльність”.

1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють охоронну діяльність.

Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково з окремого виду охоронної послуги, то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині надання охоронної послуги, зазначеної в ліцензії.

1.5. Для отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності суб’єкт охоронної діяльності особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1).

1.6. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців;

2) копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта охоронної діяльності або оренди приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

3) копія наказу про призначення фахівця з організації охорони;

4) відомості про відповідність фахівця з організації охорони кваліфікаційним вимогам;

5) установчі дані на засновників, фахівця з організації заходів охорони та головного бухгалтера (додаток 2);

6) відомості про відповідність персоналу охорони кваліфікаційним вимогам, підписані заявником (додаток 3).

1.7. Для провадження робіт та послуг, визначених у пунктах 2.5 Ліцензійних умов, додатково додаються такі документи:

1) довідку в довільній формі про фактичне місцезнаходження будівлі або споруди  пункту централізованого спостереження;

2) копії документів, які підтверджують місцезнаходження будівлі або споруди пункту централізованого спостереження за адресою, вказаною в довідці.

1.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених в заяві та додатках до неї несе суб’єкт охоронної діяльності.

1.9. Орган ліцензування не вправі вимагати від ліцензіата подання документів, не передбачених цими Ліцензійними Умовами.

1.10. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів (додаток 4). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

Зразки заяв про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії визначені у додатках 5-7.

1.11. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.12. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката ліцензії проводяться у порядку, визначеному Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

 
2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

2.1. Суб’єкт охоронної діяльності повинен дотримуватись:

2.1.1. Законодавства в організації та функціонуванні охорони, в організації правил носіння відповідного одягу та розпізнавальних знаків, а також в оснащенні засобами оборони та індивідуального захисту;


2.1.2. Дотримуватись установленого чинним  законодавством порядку  прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 за № 110, та забезпечити зберігання наданих документів.

2.1.3. Умов охорони небезпечних і цінних вантажів при перевезенні, затверджених Кабінетом Міністрів України.

2.1.4. Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС.

2.1.5. Порядку придбання та зберігання спеціальних засобів, затвердженого МВС.

2.2. Суб’єкт охоронної діяльності використовує:

2.2.1. Транспорт реагування, обладнаний у порядку, визначеному МВС.

2.2.2. Службові собаки у порядку, визначеному статтею 17 Закону України “Про охоронну діяльність”.

2.2.3. Спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, в установленому законодавством порядку;

2.2.4. Технічні засоби охоронного призначення; службові субаки у порядку, визначеному ст. 17 Закону України «Про охоронну діяльність»

2.3. Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує:

2.3.1. Відсутність серед свого персоналу охорони осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності.

2.3.2. Недопущення вчинення персоналом охорони правопорушень щодо об'єктів охорони.

2.3.3 Виконання персоналом охорони функцій з охорони майна за обов’язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності згідно його статутних документів.

2.3.4. Персонал охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідченнями з підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності, скріпленим печаткою, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення, фотокартка особи, якій видано посвідчення.

2.3.4. Належне зберігання відео- та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, у випадку, якщо вони належать суб’єкту охоронної діяльності.Суб’єкт господарювання не має повноважень впливати на засновників

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

2.1.Суб’єкт охоронної діяльності повинен дотримуватись:

2.1.1. Законодавства в організації та функціонуванні охорони, в організації правил носіння відповідного одягу та розпізнавальних знаків, а також в оснащенні засобами оборони та індивідуального захисту.

2.1.2. Дотримуватись установленого чинним  законодавством порядку  прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 за № 110, та забезпечити зберігання наданих документів.

2.1.3. Умов охорони небезпечних і цінних вантажів при перевезенні, затверджених Кабінетом Міністрів України.

2.1.4. Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС.

2.1.5. Порядку придбання та зберігання спеціальних засобів, затвердженого МВС.

2.2. Суб’єкт охоронної діяльності використовує:

2.2.1. Транспорт реагування, обладнаний у порядку, визначеному МВС.

2.2.2. Службові собаки у порядку, визначеному статтею 17 Закону України “Про охоронну діяльність”.

2.3. Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує:

2.3.1. Відсутність серед засновників та свого персоналу охорони осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності.

2.3.2. Недопущення вчинення персоналом охорони правопорушень щодо об'єктів охорони.

2.3.3. Виконання персоналом охорони функцій з охорони майна за обов’язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності згідно його статутних документів.

2.3.4. Персонал охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідченнями з підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності, скріпленим печаткою, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення, фотокартка особи, якій видано посвідчення.

2.3.5. Належне зберігання відео- та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони.
2.4. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний:


2.4.1. Під час укладення договору ознайомитися з наданими Замовником оригіналами документів або завіреними в установленому порядку їх копіями, що підтверджують право Замовника щодо володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони.

2.4.2. Надавати послуги замовникам за письмово укладеними договорами, вести письмовий облік договорів охорони. Здійснювати виконання договорів охорони на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони, його місцезнаходження.


Ведення реєстру договорів не передбачене чинним законодавс-твом, надання послуг третім особам суперечить принципам охоронної діяльності.

2.4. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний:

2.4.1. Під час укладення договору охорони ознайомитися з наданими  замовником оригіналами документів або завіреними в установленому порядку їх копіями, що підтверджують право замовника щодо володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони.

2.4.2. Надавати послуги лише за письмово укладеними цивільно-правовими договорами, вести письмовий облік договорів охорони. Здійснювати виконання договорів охорони на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони, його місцезнаходження.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

Н а к а з
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами

Наказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Закон України ''Про охоронну діяльність''
Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення охоронної діяльності І спрямований на створення сприятливих умов для...

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров’я україни вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, e-mail

Закону України "Про природні монополії", статті 6
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ...

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

Законом України
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії їм відповідати

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідатиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт