Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Отримати у пологовому будинку документи, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження дитини)

1. Отримати у пологовому будинку документи, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження дитини)

­­Проблеми, пов’язані з відсутністю документів, що посвідчують особу, та алгоритми розв'язання цих проблем


  1. Процедура отримання свідоцтва про народження новонародженої дитини.


Відповідно до ч. 1 ст. 144 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові.

п/п

Кроки

Документи

Строки

Нормативно-правова база

1.

Отримати у пологовому будинку документи, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження дитини).
(!) Медичне свідоцтво про народження видається будь-кому з батьків або іншим особам, які провадитимуть реєстрацію народження
дитини, усіма закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи.


- медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о), що видається закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються
пологи.

- у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я
державна реєстрація народження проводиться на підставі

(1) медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о) та

(2) висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»;

- Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»

2.

Звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану із усною або письмовою заявою батьків або одного із них за місцем проживання батьків або за місцем народження дитини.

(!) Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган
державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації народження дитини.

Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.
(!) Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.


- заява про реєстрацію народження дитини;

- медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

- паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи
батьків (одного з них).

- паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу
заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

- документ, який є підставою для внесення відомостей про
батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері). За відсутності свідоцтва про шлюб
підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.
не пізніше одного місяця з дня народження дитини

- ст. 144 Сімейного кодексу України;

- ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5.

3.

Отримати свідоцтво про народження дитини встановленого зразку та Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини.
У день звернення

Постанова КМУ «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 10.11.2010 № 1025


2. Процедура отримання свідоцтва про народження дитини старше одного року.
п/п

Кроки

Документи

Строки

Нормативно-правова база

1.

Отримати у пологовому будинку документи, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження дитини).
(!) Медичне свідоцтво про народження видається будь-кому з батьків або іншим особам, які провадитимуть реєстрацію народження
дитини, усіма закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи.


- медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о), що видається закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються
пологи.

- у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я
державна реєстрація народження проводиться на підставі

(1) медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о) та

(2) висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»;

- Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»2.

Звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану із усною або письмовою заявою батьків або одного із них за місцем проживання батьків або за місцем народження дитини. Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини.
(!) У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з
пред'явленням паспорта громадянина України.
(!) Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.
(!) Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган
державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації народження дитини.

Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.


- медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

- паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи
батьків (одного з них).

- заява про реєстрацію народження дитини;

- паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу
заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

- документ, який є підставою для внесення відомостей про
батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері). За відсутності свідоцтва про шлюб
підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини;

- довідка з місця проживання житини (при реєстрації народження дитини після сплину одного року після народження).


не пізніше одного місяця з дня народження дитини

- ст. 144 Сімейного кодексу України;

- ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5.

3.

Отримати свідоцтво про народження дитини встановленого державного зразку та Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини.
У день звернення


Постанова КМУ «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 10.11.2010 № 1025

4.

Сплатити штраф за несвоєчасну без поважної причини реєстрацію батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану, відповідно до ст. 212-2 КУпАП. Покаранням за вчинення даного адміністративного правопорушення є штраф у розмірі від 1 до 3 НМДГ, тобто від 17 до 51 грн).


- протокол про вчинення адміністративного правопорушення;

- постанова про притягнення до адміністративної відповідальності

Не пізніше двох місяців із моменту виявлення правопорушення

ст. 212-2 КУпАП

3. Видача паспорту громадянина України

п/п

Кроки

Документи

Строки

Нормативно-правова база

1.

Звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а за умови утворення Центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру.

(!) бланк заяви про видачу паспорту громадянина України повинен надаватися особам, які звернулися за отриманням даної адміністративної послуги, безкоштовно відповідно до ч. 10 ст. 9 ЗУ «Про адміністративні послуги».

(!) якщо особа, яка звертається до підрозділів ДМС України із заявою про видачу паспорту громадянина України, є бездомною, то вона повинна мати відповідне посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

- заява про видачу паспорту (заява встановленого зразку);

- дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах);

- довідку про реєстрацію особи громадянином України або свідоцтво про належність до громадянства України


Не пізніше ніж через місяць після досягнення 16 років

- ст. 5 ЗУ «Про громадянство України»;

- Постанова ВРУ «Про атвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»;

- ЗУ «Про адміністративні послуги»;

- Наказ МВС України від 13.04.2012 №320 «Про затвердження порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України»;

- Наказ ДМС України від 11.03.2013 № 48 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС»;

- ст. 7 ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей»

2.

Отримати паспорт громадянина України
не пізніше 10 днів з моменту звернення
3.

Зареєструвати місце проживання

(!) за реєстрацію місця проживання справляється державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму прибутку громадян (0,85 грн.) відповідно до пп.«м» п. 6 ст. 3 Декрета КМУ від 21.01.1993 № 7-93.

(!) талон зняття з реєстрації не подається у разі
оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з
реєстрації попереднього місця проживання;


(!) талони зняття з реєстрації мають надаватися особам, які звернулися за отриманням даної адміністративної послуги, безкоштовно відповідно до ч. 10 ст. 9 ЗУ «Про адміністративні послуги».


- письмова заява;
- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (зокрема, паспорт). Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України;
- квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
- талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в
межах України).


- документи, що підтверджують право на проживання в житлі,
перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній
установі, закладі соціального обслуговування та соціального
захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких
зазначається під час реєстрації;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).


не пізніше 10 днів з моменту прибуття на нове місце проживання

- ст. 6 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»;

- Наказ МВС України від 22.11.2012 №1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів»4.

Сплатити штраф або отримати попередження за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 197 КУпАП, а саме – проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування.

Покаранням за вчинення даного адміністративного правопорушення є попередження або штраф у розмірі від 1 до 3 НМДГ, тобто від 17 до 51 грн).


- протокол про вчинення адміністративного правопорушення;

- постанова про притягнення до адміністративної відповідальності

Не пізніше двох місяців із моменту виявлення правопорушення

ст. 197 КУпАП

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок заяви нотаріально завіреної для консульства та проходження кордону
Албанії, Греції та інших країн Шенгенської угоди нашому/ій сину/дочці – (прізвище ім’я по батькові дитини), (дата народження) року...

Заява про встановлення факту народження дитини
України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану...

Державна реєстрація народження дитини
Права та обов’язки матері, батька І дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів...

Заява про встановлення факту народження дитини в порядку статті 2571 цпк україни

Що слід розуміти під поняттям мовленнєвої готовності дитини до навчання?
Тому сучасні батьки від народження прагнуть розвивати в дитині саме шкільні знання. Звичайно, ранній розвиток таких знань надає немаловажне...

Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної...
Зно. Обов’язково з собою треба взяти всі необхідні документи: паспорт або свідоцтво про народження, Сертифікат на участь в зно

Квартири
Петренка Олександра Петровича, 2012 року народження, 2/3 частин 2-кімнатної квартири за адресою: м. Іршава, вул. Клименка, 1, кв....

Зразок: Позовна заява про розірвання шлюбу
Я, Особа 1, 02. 1977 року народження уклав шлюб з відповідачем Особа 2 06. 05. 1980 року народження, 25 вересня 1999 року

Здоров’я дитини багатство родини!
Але для того, щоб навчитися берегти здоров’я, треба знати про самих себе, про стан свого організму. Слово “здоров’я” супроводжує...

Творча характеристика обдарованої дитини Мосьпан Аліси Ігорівни
Мосьпан Аліса Ігорівна,вихованки гуртка «Шедевр»,член міської стод, керівник Довгенко О. Д., комунального позашкільного навчального...

Додаток Зразок рішення суду про розірвання шлюбу
Від спільного проживання мають дитину – Надію, 06. 2004 року народження. Стосунки між подружжям неприязні, між ними постійно виникають...

Прайс-лист на по слуги компан ії «ontop»
...

Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії....
Текст, у якому зазначаються:- прізвище, ім’я, по-батькові;- дата народження;- місце народження;- відомості про освіту повне найменування...

Заповіт з умовою: окремі питання правозастосування
України (далі — ЦК україни) заповідач може обумовити виникнення права на спадкування в особи, яка призначена у заповіті, наявністю...

Образец заявления об установлении факта принятия наследства
Зараз мені необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріальна контора видати мені свідоцтво відмовилася у зв'язку з...

Література Додатки
На будь якому етапі життя дитини відбуваються істотні зміни в розвитку дитини. Для правильного розвитку дитини не досить, щоб вона...

Покрокова інструкція: Як отримати український документ про загальну...
Як отримати український документ про загальну середню освіту (свідоцтво за 9 клас та атестат за 11 клас)

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт