Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської міської ради VI скликання від 27. 04. 15 року

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської міської ради VI скликання від 27. 04. 15 року

Сторінка1/3
  1   2   3
Порядок денний

пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської

міської ради VI скликання від 27.04.15 рокуРозминка.


Про виконання бюджету Зеленодольської міської ради

за І квартал 2015 року

Доп. Чудак Л.Ф.

974Про внесення змін до міських програм на 2015 рік

Доп. Чудак Л.Ф

975Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року № 930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015 рік»

Доп. Чудак Л.Ф.

976Про затвердження звітів про повторне та періодичне відстеження результативності регуляторних актів Зеленодольської міської ради

Доп. Постна Т.Г.

977
Про затвердження Положення про вішкодування збитків від недоотриманя коштів за фактичне використання земельної ділянки у м.Зеленодольську

Доп.Постна Т.Г.

978
Про надання матеріальної допомоги

Доп. Чудак Л.Ф.

979
Про преміювання

Доп.Чудак Л.Ф.

980

(1-2)Блок земельних питань Доп. Кобзіст В.А.

Про вилучення земельної ділянки

981Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

982
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж зони дії особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності

983
Про надання дозволу на укладення Угоди відшкодування збитків від неотримання коштів за фактичне використання (тимчасове зайняття) земельної ділянки, реальної частки території Зеленодольської міської ради

984

Про внесення змін, доповнень в рішення міської ради

985


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
Про виконання бюджету Зеленодольської міської ради

за І квартал 2015 року
На підставі п.1.23 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету Зеленодольської міської ради за І квартал 2015 року за доходами у сумі ___________ грн., за видатками у сумі ___________ грн., у т.ч.:

загальний фонд міського бюджету :

- за доходами у сумі _____________ грн.,

- за видатками у сумі ______________ грн.

спеціальний фонд міського бюджету :

- за доходами у сумі ____________ грн.,

- за видатками у сумі _____________ грн.

Про внесення змін до міських програм на 2015 рік
На підставі п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила :

 1. Внести зміни до міських програм на 2015 рік, затвердивши їх в редакції, яка додається :

- економічного і соціального розвитку Зеленодольської міської ради

(додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісією міської ради з питань соціального-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської

ради від 30 січня 2015 року № 930 «Про бюджет Зеленодольської

міської ради на 2015 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року № 930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015 рік»

1.1. Пункт 1 викласти в редакції :

«Визначити на 2015 рік:

- доходи бюджету Зеленодольської міської ради у сумі _____________ грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету Зеленодольської міської ради _________ грн., доходи спеціального фонду бюджету Зеленодольської міської ради __________ грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки бюджету Зеленодольської міської ради у сумі ______ грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету Зеленодольської міської ради у сумі ____________ грн., видатки спеціального фонду бюджету Зеленодольської міської ради у сумі _____________ грн.

- профіцит бюджету Зеленодольської міської ради у сумі ____________ грн., в тому числі загального фонду бюджету Зеленодольської міської ради ____________ грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду бюджету Зеленодольської міської ради у сумі _____________ згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Пункт 2 викласти в редакції :

«Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Зеленодольської міської ради на 2015  рік у розрізі тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів , у тому числі по загальному фонду _____________ грн. та спеціальному фонду __________ грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Пункт 7 викласти в редакції : «Затвердити в складі видатків бюджету Зеленодольської міської ради кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі _________ грн. згідно з додатком №6 до цього рішення».

4. Внести зміни до додатків 1,2,3,4.5,6 рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року № 930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5,6 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісією міської ради з питань соціального-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Про затвердження звітів про повторне

та періодичне відстеження результативності

регуляторних актів Зеленодольської міської ради
Керуючись ст.10, 13, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:

 • звіт про повторне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради від 25.09.2013 року № 652/01-1 «Про затвердження Положення про порядок відчуження об’єктів комунальної власності Зеленодольської територіальної громади» (додаток 1);

 • звіт про повторне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради від 25.09.2013 року № 654/01-1 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвиту інфраструктури Зеленодольської територіальної громади» (додаток 2);

 • Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради № 930-1.2 «Про методику розрахунків та розмір плати за користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів» (додаток 3).

 1. Дане рішення, згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підлягає оприлюдненню.

Додаток 1

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради

від 25.09.2013 року № 652/01-1 «Про затвердження Положення про порядок відчуження обєктів комунальної власності Зеленодольської територіальної громади»

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення Зеленодольської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчудження об”єктів комунальної власності Зеленодольської територіальної громади» від 25.09.2013 року № 652/01-1

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Спеціаліст з економічних питань

 2. Цілі прийняття акта:

 1. підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням міського комунального майна;

 2. забезпечення ефективного використання майна міської комунальної власності;

 3. відкриття процедури розгляду питань, пов’язаних з міським комунальним майном;

 4. забезпечення доступної інформації про порядок відчуження майна міської ради комунальної власності.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: Базове відстеження результативності регуляторного акту розпочато 01 січня 2015 року закінчено 15 лютого 2015 року.

 2. Тип відстеження: Повторне відстеження

 3. Методи одержання результатів відстеження: Аналітичний, статистичний.

 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на основі фінансових показників шляхом аналізу даних з ГУДКУ в Апостолівському районі – надходження від відчуження об”єктів комунальної власності за січень-грудень 2014 року та аналогічного періоду в 2013 році.

 5. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні: на підставі даних в ГУДКУ в Апостолівському районі в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року до бюджету від відчуження об”єктів комунальної власності коштів не надходило та за аналогічний період 2013 року коштів від відчуження об”єктів комунальної власності не надходило.

Якісні: Положення про порядок відчуження об”єктів комунальної власності Зеленодольської територіальної громади було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства

 1. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Прийняття даних регуляторних актів дозволило: підвищити прозорість дії органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов”язаних з відчуженням міського комунального майна та забезпечило доступ до інформації про порядок відчуження майна комунальної власності. Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки з дати закінчення проведення повторного відстеження.

Секретар ради О.М.Ярошенко

Додаток 2

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради

від 25.09.2013 року № 654/01-1 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвиту інфраструктури Зеленодольської територіальної громади»


 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення Зеленодольської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвиту інфраструктури Зеленодольської територіальної громади» від 25.09.2013 року № 652/01-1

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Спеціаліст з економічних питань

 2. Цілі прийняття акта:

 1. встановлення прозорого та чіткого врегулювання порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

 2. створення замовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

 3. впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: Повторне відстеження результативності регуляторного акту розпочато 01 січня 2015 року закінчено 15 лютого 2015 року.

 2. Тип відстеження: Повторне відстеження

 3. Методи одержання результатів відстеження: Аналітичний, статистичний.

 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури не укладалось, а також відстеження результативності регуляторних актів здійснюватиметься на основі фінансових показників шляхом аналізу даних з ГУДКУ в Апостолівському районі

 5. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні: За період січень-грудень 2014 року та аналогічного періоду в 2013 році договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури не укладалось. Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на основі фінансових показників шляхом аналізу даних з ГУДКУ в Апостолівському районі – внесків забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури не надходило за січень-грудень 2014 року та аналогічного періоду в 2013 році.

Якісні: Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвиту інфраструктури Зеленодольської територіальної громади було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства

 1. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Прийняття даного регуляторного акту дозволило: встановити прозорий та чітко врегульований порядок визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись раз на кожні три роки з дати закінчення проведення повторного відстеження


Секретар ради О.М.Ярошенко

Додаток 3

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення Зеленодольської міської ради № 930-1.2 «Про методику розрахунків та розмір плати за користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів» 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
  відстежується, дата його прийняття та номер
  : Рішення Зеленодольської міської ради «Про методику розрахунків та розмір плати за користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів» від 20.08.2010 року №930-1.2

 2. Назва виконавця заходів з відстеження: Спеціаліст з економічних питань

 3. Цілі прийняття акта:

 1. Налагодження системи оплати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів;

 2. Збільшення надходжень до міського бюджету.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2015-15.02.2015рр.

 2. Тип відстеження: періодичне

6.Методи одержання результатів відстеження: Аналітичний, статистичний

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на основі фінансових показників – надходження від сплати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів за січень-грудень 2014 року.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: На підставі даних отриманих в ГУДКУ в Апостолівському районі за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року до міського бюджету від сплати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів надійшло 2,9 тис.грн.

Якісні: в м.Зеленодольськ станом на 31.12.2014 року наявні наступні засоби розміщення зовнішньої реклами: 5 сіті-лайтів; 2 білборди.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: в результаті прийняття даного регуляторного акта відбулося впорядкування розрахунку та розміру плати за тим за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності Зеленодольської територіальної громади для розташування рекламних засобів. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено з 01.03.2018 року по 15.04.2018 року.


Про затвердження Положення про вішкодування збитків від недоотриманя коштів за фактичне використання земельної ділянки у м.Зеленодольську
З метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду міста, недопущення втрат та залучення додаткових коштів до міського бюджету для успішного втілення програми соціально-економічного розвитку міста, реалізації конституційного принципу платності використання земельних ресурсів та з метою повноти надходження плати за землю до міського бюджету при використанні земельних ділянок, на період відсутності документально оформленого права користування (чи власності) землекористувачем – фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою, на підставі ст.ст.14, 67 Конституції України, Земельного кодексу України, розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У разі використання земельної ділянки без відповідних документів, які посвідчують право на неї, встановити з моменту прийняття рішення і до часу видачі документа на право землекористування або власності, користувач земельної ділянки сплачує за окремим договором Зеленодольській міській раді збитки від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки у розмірах орендної плати за землю.

2. Затвердити Положення про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки у м.Зеленодольськ

( додаток 1 )

3. Затвердити типову «Угоду про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки» (додаток 2)

4. Надати міському голові повноваження щодо укладення договорів про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки у м.Зеленодольськ.

5. Спеціалісту з земельних питань Зеленодольської міської ради повідомити Апостолівський відділ Держземагенства, Криворізька південна ОДПІ Апостолівське ВІДД про прийняте рішення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

7.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення

Додаток 1 до проекту рішення

Зеленодольської міської ради

від _________ 2015 року №______
ПОЛОЖЕННЯ

про відшкодування збитків від недоотримання коштів

за фактичне використання земельної ділянки у м.Зеленодольську

1. Загальні положення

1.1. Положення про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки (надалі – «Положення») розроблене відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду», Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19.04.93 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” Постанови Кабінету Міністрів України №1115 від 20 жовтня 2011 року та інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами (суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами), які фактично використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

1.3. Відповідно до ст. 206 Земельного Кодексу використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначаєть, така плата повинна вноситися з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

1.4. Підставою для нарахування відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами є, встановлені факти використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

1.5. Згоду на укладання угоди про відшкодування збитків надає сесія Зеленодольської міської ради.

2. Мета запровадження угоди

2.1. Забезпечення виконання землекористувачами прийнятих рішень міською радою, щодо оформлення права власності або права користування (оренди) земельних ділянок.

2.2. Забезпечення своєчасності та повноти надходжень платежів за фактичне використання земельних ділянок, як одного з основних джерел наповнення місцевого бюджету.

2.3. Забезпечення виконання раніше прийнятих рішень міською ради, щодо оформлення землекористувачами - суб'єктами підприємницької діяльності, або фізичними особами правовстаночих документів, які б посвідчували право власності права користування (оренди) земельних ділянок.

3. Порядок оформлення угоди

3.1. Землекористувач, який фактично використовує земельну ділянку без правовстановчих документів подає у міську раду:

- заява встановленого зразка до міської ради на укладання угоди (додаток )

- правовстановчі документи юридичної особи (копії);

- паспорт, код фізичної особи (копії);

-свідотство про державну реєстрацію як фізичної особи -підприємця;

- посвідчення права власності на будівлі та споруди (копія), або іншу документацію, що підтверджує право на користування будівлями чи спорудами;

- графічні матеріали, на яких зображене місце розташування земельної ділянки, з орієнтовними розмірами земельної ділянки

3.2. Сесія міської ради приймає рішення щодо укладання Угоди «Про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки», на період виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку .

3.3. У відповідності з рішенням сесії міської рада землекористувачі, не пізніше 10 днів з моменту прийняття рішення, укладають угоду «Про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки».

4.Короткострокове використання земельної ділянки

4.1. Землекористувач, який фактично використовує земельну ділянку без правовстановлюючих документів на період проведення ярмарок, виставок, циркових вистав або інших культурно-масових заходів, розміщення батутів чи на період сезонної торгівлі в палатках, на літніх майданчиках на території міста чи в парковій зоні міста подає у міську раду:

- заява встановленого зразка до міської ради на укладання угоди (додаток )

- правовстановчі документи юридичної особи (копії);

- паспорт, код фізичної особи (копії);

- свідотство про державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця;

- графічні матеріали, на яких зображене місце розташування земельної ділянки, з орієнтовними розмірами земельної ділянки

4.2 Сесія міської ради приймає рішення щодо укладання Угоди «Про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки», на період короткострокового використання земельної ділянки.

4.3.На підставі рішення сесії міської ради укладається Угода «Про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки» на період фактичного використання земельної ділянки.

4.4. Відшкодування збитків за фактичне короткострокове використання земельної ділянки за відсутності нормативно-грошової оцінки здійснюється у розмірі встановленому рішенням сесії Зеленодольської міської ради до виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в розмірі орендної плати .

5. Порядок розрахунків та проведення платежів

за використання земельної ділянки

5.1. Землекористувач здійснює відшкодування збитків за період з моменту укладання Угоди і до моменту державної реєстрації права власності (права користування) земельної ділянки.

5.2. Відшкодування збитків проводяться щомісяця до 30 числа наступного за звітним місяцем на поточні рахунки Зеленодольської міської ради. Одержувач місцевий бюджет.

6. Розмір оплати.

6.1. Відшкодування збитків за фактичне використання земельної ділянки за відсутності нормативно-грошової оцінки здійснюється у розмірі встановленому рішенням сесії Зеленодольської міської ради до виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в розмірі орендної плати .

7. Термін дії угоди

7.1. Угода діє з дати укладення до дати реєстрації правовстановчих документів на право власності, право користування, договору оренди земельної ділянки, але не більше 1 року.

8. Упорядкування старих боргів

8.1. До суб'єктів господарської діяльності, які самостійно вжили заходи щодо врегулювання старих боргів за використання землі по платі за землю та оплатили визначену суму заборгованості, не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату боргу по платі за землю .

9. Прикінцеві положення

9.1. Це Положення підлягає затвердженню на сесії Зеленодольської міської ради, і є підставою для укладання Угоди «Про відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки».

9.2. Угода укладається в 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один - видається землекористувачу, другий – залишається в міській раді.

Секретар міської ради О. М. Ярошенко

Додаток

до Положення

про відшкодування збитків від

недоотримання коштів за фактичне

використання земельної ділянки

у м.Зеленодольськ

В Зеленодольську міську раду

__________________________

(ПІП заявника)

______________________________________________

__________________________

(адреса) _________________________________________

(соціальний статус)

__________________________

(контактний телефон)

Заява

Прошу укласти Угоду про відшкодування збитків від недоотримання коштів

за фактичне використання земельної ділянки

орієнтовною площею:_____________________________________________

за адресою:

під об’єктом:

цільове призначення земельної ділянки ______________________________

________________________________________________________________

На__________ рік.

Земельна ділянка знаходиться в належному стані.

Додатки:

1.Копія паспорта, кода фізичної особи

2. Правовстановчі документи юридичної особи (копії);

3.Свідотство про державну реєстрацію як фізичної особи -підприємця;

4.Посвідчення права власності на будівлі та споруди (копія), або іншу документацію, що підтверджує право на користування будівлями чи спорудами;

5.Графічні матеріали, на яких зображене місце розташування земельної ділянки, з орієнтовними розмірами земельної ділянки.
______________ ____________

Додаток 2 до проекту рішення

Зеленодольської міської ради

від ______ 2014 року №______
Угода

про відшкодування збитків від недоотримання коштів Зеленодольською

міською радою за фактичне використання земельної ділянки
№ ___________ ______ 2015 року
Дану Угоду укладено відповідно до рішення Зеленодольської міської ради № ____ від _______ про наступне: 1. Землекористувач: фізична особа - ________, що користується (тимчасово зайняла) земельною ділянкою за адресою: _______ в місті Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області загальною площею _____ – для розміщення та експлуатації _____ і зобов’язується сплатити на відповідний розрахунковий рахунок Зеленодольської міської ради в РВДК ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, ЄДРПОУ 23929827, та відповідний код платежу, кошти в сумі ________ грн. (_____) за рік за фактичне використання (зайняття)земельної ділянки за період ___________( на період виготовлення землевпорядної документації на землю). Обчислення розміру плати за земельну ділянку здійснюється в розмірі орендної плати згідно рішень Зеленодольської міської ради на відповідний період. 1. При наявності сплати земельного податку за аналогічний період по цій земельній ділянці (що підтверджується відповідною довідкою ДПІ у Апостолівському районі) сума проплати, передбачена в п.1., зменшується на суму сплати земельного податку.
 1. Угода підписується з однієї сторони Землевласником: Зеленодольською міською радою в особі міського голови Качана В.А. та Землекористувачем: особою або його представником, що тимчасово зайняла земельну ділянку, з іншої сторони.
 1. Угода укладається на період виготовлення правовстановчих документів на право власності, право користування, земельною ділянкою. Діє до моменту сплати Землекористувачем суми, вказаної у п.1 даної угоди (або суми, зменшеної на підставі дії п.2).
 1. Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 25 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Програми енергозбереження в Зеленодольській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Порядок денний та регламент засідання 35-ї сесії VІI скликання Новодністровської міської ради
Про внесення змін та доповнень до Регламенту Новодністровської міської ради VIІ скликання

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт