Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який є робочим місцем нотаріуса

Оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який є робочим місцем нотаріуса

Ігор Наявко,

приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу

Оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який є робочим місцем нотаріуса

Верховною радою було внесено зміни до Податкового кодексу України щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України (далі — ПК України) платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Відповідно до ст. 265 ПК України об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. У разі наяв­ності у платника податку — фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм п.п. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті.

Статтею 265 (п.п. 265.4.1) передбачено пільги зі сплати податку: а) для квартири/квартир незалежно від їх кіль­кості — на 120 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 250 кв. метрів; в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 370 кв. метрів.

Також ст. 265 (п.п. 265.4.1) передбачено виключний перелік випадків, коли пільги на житлову нерухомість не розповсюджуються, а саме: «Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)».

Останнім часом нотаріуси, які використовують житлову нерухомість у якості робочого місця, отримують від податкової податкові повідомлення-рішення про сплату податку. Такі податкові повідомлення-рішення є неза­конними, якщо нотаріус має право на податкову пільгу відповідно до п. 265.4 ст. 265 ПК України.

Неправомірність вимог податкової полягає в тому, що нотаріальна діяльність прирівнюється до підприємницької, а це не відповідає дійсності, оскільки відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. Про те, що здійснення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю й нотаріус не має на меті одержання прибутку, йшлося також в Указі Президента від 23.08.1998 № 932/98 «Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні», який мав силу закону та був чинний до 26.03.2009. Те, що нотаріус не має на меті одержання доходів, підтверджується Законом «Про нотаріат», згідно з яким нотаріат в Украї­ні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Отже, мета нотаріальної діяльності — надання правам та фактам юридичної вірогідності, а не отримання прибутку.

Розглянемо порядок оскарження спірного податкового повідомлення-рішення.

Первинна скарга має подаватись платником податків до органів доходів і зборів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів. Відповідно до ПК України та наказу Міндоходів «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів», якщо відповідно до ПК України орган доходів і зборів самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження цього рішення протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження зазначеного рішення.

Зазначений тридцятиденний строк для оскарження рішень поширюється у тому числі на:

1) суми грошових зобов’язань з плати за землю чи з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованих органами доходів і зборів фізичним особам.

При подачі скарги необхідно пам’ятати про оформлення скарги та її змісту: перелік відомостей та порядок оформлення первинної скарги. У разі недотримання цих вимог скарга просто повертається платнику податків без розгляду (п. 56.7 ПК України). Як наслідок, платник податків може пропустити строк оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) ДПІ, що призведе до автоматичного погодження суми грошового (податкового) зобов’язання, визначеного податківцями.

Вимоги щодо оформлення скарги зазначені в Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, згідно з яким скарга повинна в собі містити:

найменування платника податку, його місцезнаходження, податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання для фізичної особи — платника податків;

найменування органу доходів і зборів, яким прийнято оскаржуване рішення, дата і номер, назва та сума податку, збору та/або штрафної (фінансової) санкції;

підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені органом доходів і зборів неправильно чи не встановлені взагалі;

обґрунтування незгоди платника податків із рішенням органу доходів і зборів з посиланням на норми законодавства;

суть вимог та клопотань платника податку;

відомості про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу доходів і зборів про подання скарги до органу доходів і зборів вищого рівня;

відомості про подання чи неподання позовної заяви про оскарження рішення органу доходів і зборів до суду;

адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

перелік документів, які додаються до скарги.

Скаргу можливо подати або нарочно, або поштою. У разі надіслання скарги поштою датою подання скарги вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка зазначається в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті (в останньому випадку скаргу необхідно направити з описом вкладення та повідомленням про вручення). І хоча ПК України вимагає лише повідомлення про вручення, краще дотримуватись обох вимог. Така рекомендація зумовлена тим, що при відсутності опису зі штампом з датою відправлення датою подання скарги податківці можуть вважати день фактичного надходження скарги до ДПІ.

Відповідно до п. 56.5 ПК України одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня платник податків зобов’язаний письмово повідомити про це контролюючий орган, яким прийнято оскаржуване рішення, про оскарження. Форма такого повідомлення — вільна, однак варто зазначити в ньому всі основні реквізити звичайного звернення: повну назву платника, адресу, коди тощо. І хоча ПК України цього не вимагає, але краще додати засвідчені докази подання первинної скарги (копію скарги з позначкою про прийняття або поштові документи), оскільки недотримання визначених норм може призвести до того, що ДПІ через непоінформованість може дійти висновку про відсутність скарги на її рішення та, відповідно, про погодження з нарахованим зобов’язанням.

В разі, якщо рішення залишено без змін, а первинну скаргу — без задоволення, необхідно подавати повторну скаргу, але вже до Міністерства доходів і зборів України.

Загальний строк подання повторної скарги — 10 календарних днів (від дня отримання рішення органів Міндоходів обласного рівня).

У разі незадоволення скарги Мініс­терством доходів і зборів України п. 56.18 ст. 56 ПК України передбачено строк звернення до суду (1095 днів), який є за своєю сутністю строком позовної давності, але це не означає, що протягом усього цього строку грошові (податкові) зобов’язання, донараховані податківцями, будуть вважатися неузгодженими відповідно до абз. 4 п. 56.18 ст. 56 ПК України.

Крім того, чинне законодавство не позбавляє платника податків права звернення до суду без попереднього адміністративного оскарження, але таке звернення є недоцільним, оскільки позбавляє шансу отримати позитивне рішення без зайвих судових витрат.

Звернення до суду після «повторного» адміністративного оскарження

Після отримання рішення ДПАУ у платника податків є 1 місяць, щоб звернутися з повторною скаргою до суду, однак рекомендовано звернутись протягом 10 днів та повідомити місцеву ДПІ про намір такого оскарження для того, щоб податкове повідомлення-рішення не спрямували до виконання.

Зразок

скарги на податкове повідомлення-рішення

Головному Управлінню Міндоходів у Дніпропетровській області

Іванова Івана Івановича,

що проживає: місто Дніпропетровськ,
вулиця України, будинок 1, квартира 1

Скарга
на податкове повідомлення-рішення від 23.06.2014 року № 62-7


Платник податків Іванов Іван Іванович не погоджується з податковим повідомленням-рішенням ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 23.06.2014 № 62-7 про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазначене податкове повідомлення-рішення отримано платником податків 03.07.2014. Позовна заява до суду про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення не подавалась, оскільки податкове повідомлення-рішення не відповідає вимогам чинного законодавства з таких причин:

Податківці нарахували податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, посилаючись на те, що я як нотаріус використовую житлову нерухомість як робоче місце, що є використанням житлової нерухомості для здійснення підприємницької діяльності. Така вимога податківців є незаконною, оскільки нотаріус має право на податкову пільгу відповідно до п. 265.4 ст. 265 Податкового кодексу України.

Невідповідність дій податкової вимогам закону полягає в тому, що податківці прирівнюють нотаріальну діяльність до підприємницької, що не відповідає дійсності, оскільки відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус не може займатися підприєм­ницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, пере­бувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. Про те, що здійснення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю і нотаріус не має на меті одержання прибутку, містилось також в Указі Президента від 23.08.1998 № 932 «Про врегулювання діяльності нотаріату на Україні», який мав силу закону та був чинний до 26 березня 2009 року. Те, що нотаріус не має на меті одержання доходів, підтверджується Законом України «Про нотаріат», згідно з яким нотаріат — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Отже, мета нотаріальної діяльності — надання правам та фактам юридичної вірогідності, а не отримання прибутку, і, відповідно, займатися нотаріусу підприємницькою діяльністю прямо заборонено законом.

Крім того, податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з п.п. 265.7.1 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (п.п. 265.7.2 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу Украї­ни). У разі надсилання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення датою вручення вважається дата, вказана в повідомленні про вручення. Відповідно до ст. 102 Податкового кодексу України, якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання.

Оскільки податкове повідомлення-рішення мені було вручено 03.07.2014 року, я вважаюсь вільним від такого зобов’язання.

Відповідно до вищезазначеного прошу податкове повідомлення-рішення ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 23.06.2014 року № 628-17 скасувати повністю.

Додатково документи не подаються, оскільки скарга ґрунтується на невідповідності вимог закону.

Рішення (відповідь) за розглядом скарги прошу надіслати за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця України, будинок 1, квартира 1, отримувач — Іванов Іван Іванович.

04 липня 2014 року _________________ І.І. Іванов

Зразок

повідомлення податкової інспекції про направлення скарги

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів
у Дніпропетровській області

Іванова Івана Івановича,
що проживає: місто Дніпропетровськ,
вулиця України, будинок 1, квартира 1

Відповідно до вимог Податкового кодексу України повідомляю Вас, що 04 липня 2014 року мною була направлена скарга на податкове повідомлення-рішення ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 23.06.2014 року № 62-7 про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

04 липня 2014 року _________________ І.І. Іванов

Додаток: копія скарги

MEH № 4 2014 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Досліджено порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...
Ключові слова: вчинення нотаріальних дій, робоче місце нотаріуса, нотаріальний округ

Це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду,...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для...
Н а дружбівська міська рада Ямпільського району, Сумської області Восьме скликання десята сесія

Відпустки сумісникам І не тільки їм
Розрахувати відпустку нескладно, якщо працівник працює за основним місцем роботи І має нормований робочий день. А от підрахунок відпустки,...

Огляд новин законодавства
Щодо застосування положень Податкового кодексу України в частині врахування у 2011 від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке...

Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості
Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Затверджено
Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв І тютюнових виробів дпс україни...

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування...
Податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату...

Розділ XІI. Місцеві податки І збори стаття 265. Податок на нерухоме...
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Товарна біржа «іннекс» інформує про продаж на аукціоні майна, що...
Вбудоване приміщення магазину, об’єкт житлової нерухомості, загальною площею 50,2 кв м

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Правила, всі службові документи оформляються на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса. Бланком службового документа є зуніфікована...

До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичній особі...
Платники Станично-Луганської одпі сплатили до місцевого бюджету майже 18,5 млн грн. єдиного податку

Декларацію з податку на прибуток можливо
Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) платниками податку на нерухоме майно,...

Місце та значення системи маркетингових комунікацій в комплексі маркетингу
Під комунікацією розуміють процес передачу інформації від суб’єкта, що її посилає, до об’єкта, який її отримує за допомогою різноманітних...

Для забезпечення процесу виробництва має власний машино-тракторний...
Товариство з обмеженою відповідальністю є сільськогосподарським товаровиробником та користується спеціальним режимом оподаткування...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Через свою неоднозначність проблема обміну житла спричинює полеміку серед вчених та практиків. Саме тому обмін житлової нерухомості...

Особливості посвідчення довіреностей на відчуження нерухомості
У цій статті здійснимо короткий огляд та систематизацію практичних напрацювань щодо змісту довіреності на вчинення правочинів з відчуження...

Звіт про практику студент складає відповідно до кален­дарного плану...
Студент після прибуття на підприємство повинен затвер­дити у керівника від підприємства календарний план про­ходження практики, пройти...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт