Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

О. П. Куделя 04 квітня 2016 року

О. П. Куделя 04 квітня 2016 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Срібнянської селищної ради

Срібнянського району Чернігівської

області

О.П.Куделя

04 квітня 2016 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ

(назва адміністративної послуги)

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги


1.

Місцезнаходження:

виконавчого органу місцевого самоврядування

17300,Чернігівська області, смт Срібне, вул. Миру б.43а

2.

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

понеділок 8.00-17.00

вівторок 8.00-17.00

середа 8.00-17.00

четвер 8.00-17.00

п’ятниця 8.00-17.00

перерва 13.00-14.00

субота,неділя -вихідний

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сай

тел. (04639) 2-13-01

e-mail: sribnesrada@yandex.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги


4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
Закон України «Про адміністративні послуги»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 року № 207

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги


7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/ законного представника/представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає:

1.Заява за формами, наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання,
2.Документ до якого вносяться відмітки про місце проживання/перебування ( паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні).
3.Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-ти річного віку)
4.Квитанція про сплату адміністративного збору( у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).
5.Документи що підтверджують
Право на проживання в житлі-ордер, свідоцтво на право власності, договір найму(піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користуватися житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласника житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання(зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників).

Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідки про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах),

Проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком № 10 Правил реєстрації місця проживання(для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби),
6.військовий квиток або посвідчення про прописку( для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку),
7.Заяву про зняття з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання( у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстраційного обліку попереднього місця проживання) у разі подання заяви представником особи додатково подаються

Документ що посвідчує особу представника,

Документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини-батьками(усиновлювачами),

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків(крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.
У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі

Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користуватися житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою,

Свідоцтва про смерть,

Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку,
Інших документів, які свідчать про припинення

Підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства( інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстроване місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні),

Підстав для проживання бездомної особи у спеціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту(письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту),

Підстав на право користування житловим приміщенням(закінченням строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі(у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).
Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припинення підстав на право користуватися житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або її представників.


Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.
Разом із заявою особа подає

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-ти річного віку, подається свідоцтво про народження,

Квитанція про сплату адміністративного збору,

Військовий квиток або посвідчення про приписку(для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються,

Документ, що посвідчує особу представника,

Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини-батьками(усиновлювачами),

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої у встановленому порядку письмової згоди другого з батьків(крім випадків. Коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації(у тому числі до центру надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно - територіальну одиницю.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.


У разі платності:


10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.
Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір
У разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку-у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати,
У разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку-у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.


10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Адміністративний збір

р/р 33211879700493

Отримувач: УК у Срібнянському районі/смт Срібне/22012500

Код ЄДРПУ: 37331218;

Банк ГУДКСУ у Чернігівській області;

МФО 853592

плата за надання інших адміністративних послуг

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання,

2.Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація,

3.Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-ти річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймаються в день звернення особи або її законного представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.


13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання ( паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні),(далі - документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про перебування-до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом поставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).
Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України,
У вигляді книжечки(зразка 1993 року)- шляхом поставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2,
У формі картки (зразка 2015 року)- шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу до Єдиного державного демографічного реєстру( далі-Реєстр).
У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі довідки.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до органу реєстрації (у тому числі центрів надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

15.

Примітка

У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція-попередження або накладення штрафів від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчі комітети сільських, селищних , міських рад.
Від імені виконавчих комітетів комітети сільських, селищних , міських рад розгляди справ про адміністративні правопорушення, передбачені статями 197, 198 цього Кодексу(при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

Секретар Срібнянської Селищної ради

Срібнянського району Чернігівської області В.П.Геращенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Президента України Про зміни у складі Національної ради реформ
«Питання Національної ради реформ» (із змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року №22, від 3 червня 2015 року №310, від 26...

Законами №1078-viii від 12. 04. 2016
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

Законами №1078-viii від 12. 04. 2016
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон україни
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

Закон україни
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Наказ
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

Україна одеська область
Чорноморської міської ради за дорученням заступника Чорноморського міського голови Чумель Н.І. розглянув Ваш запит публічної інформації...

Методологія
Соціологічне дослідження «Оцінка жителями населених пунктів Ірпінської міської ради найбільш актуальних місцевих проблем та діяльності...

Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради)
Публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго», в особі уповноваженого представника – Генерального директора Кухтія Вадима...

Закон Закон України «Про запобігання корупції»
Національного агентства від 06. 09. 2016 року №18, від 30. 09. 2016 року №57 та від 03. 11. 2016 №106

Закон Закон України «Про запобігання корупції»
Національного агентства від 06. 09. 2016 року №18, від 30. 09. 2016 року №57 та від 03. 11. 2016 №106

Закон Закон України «Про запобігання корупції»
Національного агентства від 06. 09. 2016 року №18, від 30. 09. 2016 року №57 та від 03. 11. 2016 №106

У 2016 році проведено закупівлю робіт по об'єкту строком на 3 роки...
Чи потрібно при плануванні закупівель на 2017 рік створювати новий річний план на проведену закупівлю з указанням бюджетних призначень...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт